Stellendam in oude ansichten

Stellendam in oude ansichten

Auteur
:   K. van den Houten
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3218-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stellendam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De band "Altijd Present" was een van de eerste muziekclubs te Stellendam die in een kleine muzikale samenstelling er op uit waren wat vermaak te brengen ter opluistering van particuliere feestelijkheden. De person en zijn, van links naar rechts: Frans Guerand, Andries J ansen,Flip den Eerzamen en Diet de Jager. De opname is gemaakt op het schoolplein voor het oude gemeentehuis. Andries Jansen en Diet de Jager, die naar Zuid-Afrika is geernigreerd, zijn reeds overleden.

50. Opgesteld aehter een kaart met het wapen van de gemeente Stellendam poseert een groep Belgisehe vluehtelingen in september 1914 gezamenlijk met een comite van ontvangst, samengesteld uit inwoners van de gemeente. Op de tweede rij, van links naar reehts, de leden van het comite: het eehtpaar Guerand, mevrouw Mulder-Overvoorde, burgemeester Bossehieter met diens vrouw en dominee Hoogendijk met diens eehtgenote. Op de derde rij herkennen we, uiterst reehts, de heren P.D. Holleman en P. van den Broek. Op de voorste rij, geheel reehts, zit Philibert, die te Sommelsdijk woont. Van de afgebeelde Belgisehe groep was hij de enige die hier is aehtergebleven.

51. Nog een foto uit de eerste wereldoorlog. Het inschrijven en mer ken van tweehonderd vatenportwijn, die afkomstig zijn van getorpedeerde schepen. Deze vaten werden door de vissers uit zee opgevist en bij de strandvonderij aangebracht en daarna publiek verkocht. De vaten Iiggen hier opgeslagen op het erf van W. Polie. We zien, van links naar rechts: gemeentesecretaris P. van den Broek; comrnies-dienstgeleider Cornelio uit Ouddorp; Toon Guerand, zoon van de gemeentepolitieagent; commies-dienstgeleider Bennink uit Goedereede; rijksveldwachter De Reus uit Ouddorp en politieagent J. Guerand uit Stellendam. Vanzelfsprekend werden er van zo'n vat wijn de nodige monsters genom en, gelet op de mand met flessen. Proeven van bekwaamheid werden door velen ook onofficieel afgelegd; dat kon met weinig risico want autoverkeer was er niet en het blaaspijpje moest nog worden uitgevonden.

52. Bij een oppervlakkige beschouwing lijkt het wel of het bestuur van de afdeling Stellendam van de vereniging "Het Groene Kruis" hier in vergadering bijeen is. Deze foto werd genomen voor het huis van arts P.J. Mulder. Ten gerieve van de fotograaf heeft men de benodigde attributen, zoals tafel, stoelen, kleed en hamer, naar buiten gebracht en aldaar opgesteld. U ziet, van links naar rechts: H. van Eesteren, J.L. Koese, voorzitter P.D. Holleman, P.J. Mulder en P. van den Broek. Deze personen zijn inrniddels overleden. De afdeling werd op 23 oktober 1902 opgericht. Donateurs betaalden vijf gulden per jaar. Leden voor wie een jaarcontribu tie van een gulden te veel was konden begunstiger worden voor 50 cent per jaar.

.~ .

53. Het gezamenlijk pellen van garna1en in de pellerij van M. Jansen op de Molenkade door meisjes uit Goedereede en Stellendam. Ook in de oude meestoof, onder de Eendraehtsdijk, werden voor 1905 al garnalen gepeld, die hoofdzakelijk naar Engeland gingen. Als Engelse leermeesters werden namen genoemd zoals Rob en Abramse of Abrahamse. Op de aehterste rij, van links naar reehts, staan: M. Jansen, Aren Jansen, Maatje Jansen en Lees van Gelder. Reehts staat de Engelsman Abrahamse met een leefnet in zijn handen. Links aehteraan zit Aaltje Human, die op drieender tigjarige leeftijd is overleden. Verder herkent u Maatje Verhoeve en Johanna Verhoeve. Op de tweede rij vooraan zitten Cornelia Kievit en Marie Human.

54. Sportieve jongeren sehopten voor 1930 al in clubverband tegen het bruine monster, zoals men de leren bal wel plaeht te noemen. Dat ze grote plannen hadden en natuurlijk ook doppen onder de sehoenen bewijst de clubnaam "Roda", hetgeen betekent: reeht op doel af. Ondanks deze imponerende naam bleek dit voornemen niet altijd haalbaar. Zijwinden en de sterkte van de tegenstanders waren even zovele struikelblokken op de reis derwaarts. Hier een Ioto van de mannetjesputters van Stellendam. Staand, van links naar reehts: Kees v.d. Vlueht (Kees van Toon), Dirk de Jager, Andries Koese, Jaap Hoekman en Frans de Geus. Knielend: Bas Kooiman, Adr. Witte en P. Roon Johzn. Op de eerste rij: Toon Troost (Iiggend), Gert van Koppen en Jaap Troost.

55. Een schoolfoto van de leerlingen van de openbare lagere school te Stellendam. Deze groep is om financiele redenen op een foto bijeengebracht, ter besparing van de kosten voor aanschaffing van meerdere toto's in hetzelfde gezin en ter beperking van het aantal ingelijste kopieen aan te brengen op de kamerwand. We herkennen, van links naar rechts, op de voorste rij: Paulus en Bram Sager en Aren van den Hoek. Op de tweede rij: Gerri van Dam, Neeltje Jansen, Abra van den Hoek, Pauw Mastenbroek, Cornelis Holleman, Adrianus van Dam en Jan Mastenbroek. Op de derde rij: Krien Kievit, Linus Sager, Liesbeth van den Hoek, Jannetje Roon, Jans Moerland en Pietje Holleman. Op de vierde rij:

Willem Jansen, Johannes Hameeteman, Maatje Mastenbroek, Maatje Jansen, Bertha Kievit en Cor Holleman. Op de achterste rij: Jacob van Dongen, Arie van Seters, Dirk Kievit, Jan van Dam en Kees Jansen. Geheellinks zit het hoofd der school M. Touw en uiterst rechts onderwijzer Van Dongen, die in 1931 is overleden.

56. Een foto van de eerste leerlingen van de kleuterschool. De onderwijzeres met de bril op is mevrouw Daniels-van Wijkhuizen en de helpster juffrouw Meier, zelf nog maar drie turven hoog, staat verscholen boven in de groep. We zien van links naar rechts, op de eerste rij: Laurens Nijland, Mar Klink, de gebroeders Brinkman (een van de twee was politieagent te Melissant), J.L. Troost, Jac. Verbiest (die naar Nieuw-Zeeland is geemigreerd), Han Brinkman en H. van Lenten. Op de tweede rij, onder anderen: A. Blokland, Huib Klink, Cor Grootenboer en Pouw Kievit. Verder in de groep nog Laurina Brinkman (met strik), Teuntje Breederveld, Rika Keijzer, Neeltje Verbiest en anderen.

--/",. -

'-'"/ .

."."."

./.--..,,/

57. Nogmaals een combinatie van een aantal kinderen uit een gezin. Volgens de datum op de lei werd deze foto gemaakt op 26 juli 1907 op het schoolplein van de openbare school, naast het woonhuis van veldwachter De Leeuw. Links zit onderwijzer Oosterbeek en rechts meester Van Dongen. De kinderen zijn, van links naar rechts, op de voorste rij: Maatje Troost, Maartje van der Laan, Aagje van der Laan, Aartje van Seters, Neeltje Lokker en Rina Koese, die samen de schoollei vasthouden, vervolgens C. Hameeteman, Mina Moyses, een onbekend meisje en Pietje van den Nieuwendijk. Op de tweede rij:

Cornelis van der Laan, Stoffel Troost, Cor Moyses, Arie van Seters, Jaasje Koole, Johannes Hameeteman, Maart Koese en Adr. van der Laan. Op de achterste rij: een onbekende, 1. Brinkman, Jacob Moyses, Jan Hameeteman, Johannes Koese, Bert Lokker, een onbekende en uiterst reehts Jac. Koole.

58. Een schoolreis van de leerlingen van de christelijk nationale school, begeleid door het onderwijzend personeel en de directie van de vervoersonderneming. De reis werd gemaakt met het motorschip "Rival", vanuit Stellendam via het Voornse kanaal naar Rotterdam. Om oponthoud bij bruggen onderweg zoveel mogelijk te beperken werd bij iedere gedwongen stop aan de eerstvolgende sluiswachter telefonisch doorgegeven dat men op komst was. We ontwaren, op de bovenste rij van links naar rechts, onder anderen: staand bij een lesvliegtuig of een vroegere F 16 beurtschipper Waling, Kees v.d. Velde, Hendrik P.J. Waling, een instructeur, J.A. Jongsma (schoolhoofd), mevrouw Waling, juffrouw Le Cocq en juffrouw Jansen. Op de tweede rij: Leendert Klink, mevrouw Jelier-Klink, Marie Klink, die nu in Canada woont, verder de jongens van A. Brinkman, Leen Spuij en rechts Jannetje Gebuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek