Stellendam in oude ansichten

Stellendam in oude ansichten

Auteur
:   K. van den Houten
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3218-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stellendam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Het onderwijzend personeel en de leerlingen van de christelijk nationale school. Achter in de klas zit het hoofd der school J.A. Jongsma en links van hem staan de onderwijzeressen Jansen en Le Cocq. Op de eerste rij rechts zitten twee pientere knapen, die om hun betoonde ijver ieder wel in een aparte bank zitplaats zal zijn verleend. We zien, in de eerste bank: Adr. de Jager; in de tweede bank Dirk de Jager; in dc derde bank Jan Bakker en zijn nichtje Lena van Koppen; in de vierde bank Lourens Visser met brede naar links uitwaaiende Schotse, geruite das en op de achterste bank Lodewijk Visser. Voor het stich ten van een christelijk nationale school, stelde smid Nieuwland twee huizen met een daarachter gelegen schuur beschikbaar. Als hoofd voor deze school werd de heer Holtman aangetrokken. In 1908 werd deze school geopend.

60. Hier ziet u muziekvereniging "De Hoop", die voor een oefening in de buitenlucht bijeen is in verband met de komende kroningsfeesten in 1898. We zien, van links naar rechts, op de onderste rij:

Machiel Schaaff, Kr. Kievit, Frans Lokker, directeur Van Dongen, Bram Schaaff, Adrianus Verhocve en Dirk Lokker. Op de middelste rij: Leen Huizer, Kees Zeedijk, Toon Zeedijk en Arie Human. Op de bovenste rij: Aren Jansen, Willem Huizer, meester Lodder, Piet Riemens, Hein van Seters, Matthijs Jansen en Jan-Leen Lokker.

61. Hier een opname van - naar kan worden aangenomen - de eerste neutrale, gemengde zangvereniging in Stellendam. Of de vereniging al op een cone ours uitkwam is niet bekend. lngetogen en sfeervol is de kledij van de dames uit die tijd, van wie enkelen nog de prachtige kanten mutsen (keuvels) dragen. We herkennen, van links naar rechts, op de eerste rij: dirigent M. Touw, Pietje Huizer, Mina Zaaier, Arentje Troost, Sanna Troost, mevrouw Touw, Neel Troost, Antoinette Zaaier, Hanna Troost, Baaltje de Jager en Diet van Gelder. Op de tweede rij: Leentje Troost, Lena Koese, Sien de Leeuw, Roos Troost, Kee de Geus, Jannetje van Wezel, Rina Visser, Kee Zoon, Ar. Koese, Betje Troost, Lees van Gelder en Pietje Troost.. Op de derde rij: P.D. Holleman, meester Lodder, Adam Koese, Han van Gelder, meester Van Dongen, Toon Zaaier, Marien van Es, meester Hogendaal, Herman Zoon, Louis Koese, Leen Visser en Jan-Leen Koese.

62. De zangvereniging "Excelsior" werd volgens de geborduurde letters op het vaandel, waaraan ook enkele medailles bengelen als bewijs van zangkunst en verrichte prestaties, opgericht in 1908. We zien, op de eerste rij, van links naar rechts, onder anderen: Jannetje Roon, Lientje v.d, Nieuwendijk, Riek Kievit, dirigent Touw, Kees Roon, Leen Kievit, Mart Koese, Bertha Kievit, Anna Lekkerkerker en Pie van Dongen. Op de tweede rij: Cornelia Koese, Pietje van Es, Johanna Kok, P. Klink, Maatje Troost, Martine Jansen, Maatje Hameeteman, Geertje Klink, 1. Troost, Joh. Koese, enkele onbekenden en rechts Betje Lokker. Verder in de groep nog Fie van Gelder, Ko Guerand en G. van Dam. Tussen de tenoren en de bassen zijn nog te zien: links D. Verhoeve, A. van Dam, Maart Koese, Cor van Weezel, Jan de Later en Jan Koese.

63. Deze groepfoto van de leerlingen van de openbare school werd gemaakt op 19 mei 1904. Rechts vooraan zit onderwijzeres De Koe. Hoewel de afstand naar huis niet groot was verbleef ze jarenlang ten huize van H. van Seters, vanwege de reismoeilijkheden. AIleen met de weekends en in de vakantie had ze haar adres in Goedereede. Het is niet mogelijk de gehele groep op te noemen, daarom worden hier slechts enkele namen gegeven. Op de bovenste rij ziet u als vijfde van links H. van Weezel en reehts van hem Kl. van Weezel. Op de tweede rij ziet u als vijfde Jannetje Jansen en als zevende Marie van de Ree. Op de eerste rij, van links naar rechts, staand: Cornelia Spuij, Annetje van Weezel, Marie Roon en verderop in de groep nog Kees en Jaspert Jansen.

64. Het personeel en de leerlingen van de openbare lagere school op 16 juli 1912. We bemerken, van links naar rechts, op de bovenste rij: Rika Koese, Jannetje de Leeuw, Jannetje Gebuis, Cor van Seters, Louise Lokker en Toon Guerand, Op de tweede rij: Jan van Dam, Jac. van Seters, Flip van Es, Teeuw van Lenten, Bas Kooijman, Jan van Soest, Arie Kievit en onderwijzer Stoutjesdijk. Op de derde rij: L. van Driel, W. van Rossum, M. Kievit, Joh. Kok, Geertje Klink, Aagje en Kee Koole en Anna Lekkerkerker. Op de vierde rij: meester M. Touw, Alie van Seters, Arentje Koese, Mina van Oostenbrugge, Leentje van Es, Aagje Meijer, Willem van Seters, Mar Quist, Herbert Grootenboer en juffrouw A. de Koe. Op de voorste rij zitten: Cor Riemens, Krijn Koese, Gert van Lenten, Teeuw van Lenten en P. Maat. Kattekwaad werd er ook vroeger al uitgehaald. Onder deze leerlingen bevinden zich enkele brave jongens die het presteerden om met een gevonden pot verf een big op een zebra te doen gelijken!

65. Een groep schoolkinderen van de openbare lagere school met de onderwijzeressen Holleman (links) en De Koe (rechts). Het tweede jongetje op de onderste rij is 8.J. van Ours. Op dezelfde rij zit ook een zusje van hem, terwijl het kereltje naast juffrouw De Koe M. van Dongen is. Het op een na laatste meisje van de tweede rij is Mart Klink. Op de bovenste rij herkennen we: als vierde P. Roon, als zesde N. van de Ree en verder die rij afgaande A. Wandemaker, P. Hoekman en A. Gebuis (of Joh. van Dam? ).

66. Een groepje schoolkinderen, uit 1904, op het schoolplein van de openbare school. De onderwijzer is M. Touw. De kinderen op de eerste rij zijn, van links naar rechts: Lien Jansen, Marie Kievit, Riek Kievit, Lena van Lenten, Dina van Lenten, Lena den Braber en Toos de Ruiter. De twee meisjes die de lei vasthouden zijn Mina Kievit en Anna de Ruiter. Naast me ester Touw staat J. de Blok. Herkent u de andere kinderen?

67. Muziekvereniging "De Hoop" ging op Tweede Pinksterdag van het jaar 1927, uitkomend in de tweede afdeling fanfare, met een tweede prijs strijken op een te Rotterdam gehouden concours. De reis ging vanaf Middelharnis met een extra boot en onstuimig weer over de woelige waterplas naar de stad aan de Maas. Niettegenstaande de onweersbuien op het verdere gedeelte van de reis waren de verwachtingen hoog gespannen op een goed resultaat. Ondanks de wat magertjes uitgevallen prijs po seer de het gezelschap gewillig met heel het instrumentarium voor de fotograaf. Achter de grote trom staat Bram Troost en bij het vaandel M. Troost, met de bombardon tegen de borst geklemd. Verder nog G. de Graaff, J.L. Lokker (met de pet op) en naast hem dirigent Van Dongen. Op de eerste rij zien we, van links naar rechts: Leen Bruggeman, Jac. Troost (met trom), C. Kievit en G. Jansen.

Steliendam

r

68. Dit huis werd gebouwd door Adriaan de Later, die er een metselaarsbedrijf in uitoefende. Rondom zijn huis hield hij in afgepaalde vakken een flink aantal eenden, waarvan de eieren werden doorverkocht aan gegadigden. De waterpartij bij zijn huis ontstond vermoedelijk door ontgronding en aanleg van een waterkerend dijkje rondom de haven. Op 30 september 1911 werd tijdens een zware storm het gehele dak van deze woning afgerukt en over een afstand van zeker honderd meter over de in de nabij gelegen sluis getild en op de kade neergesmeten. De volgende dag was het prachtig weer, zodat het herstel spoedig ter hand kon worden genomen. Ret watergevogelte en de stalling zijn nadien overgebracht naar de iets verder gelegen zogenaamde .Karrepit". Een collega, namelijk J. van Es, kocht dit huis van de eigenaar en zette het werk in dezelfde branche voort.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek