Stellendam in oude ansichten

Stellendam in oude ansichten

Auteur
:   K. van den Houten
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3218-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stellendam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Op deze schoolfoto zien we me ester M. Touw en onderwijzer D. Hoek met de leerlingen. Het hoofd der school M. Touw was een dynamische persoonlijkheid en een onderwijzer met specifiek opvoedkundige onderwijstalenten. Een korte aantekening in de notulen van de oudercommissie uit 1921 maakt melding van een herhaald verzoek aan het gemeentebestuur om de reeds bestaande cursus Engels te mogen voortzetten. Omdat Engeland in die dagen de voornaamste afnemer van garnalen was zag hij het als een vissersbelang deze vorm van onderwijs op school voortgang te doen vinden. Het zelfstandig corresponderen en kennis nemen van schrifturen in deze taal kon positieverbetering tot resultaat hebben. We herkennen van links naar rechts, op de bovenste rij, onder anderen: een onbekende, Cor van Dongen, D. Verhoeve, als zesde Jac. Hoogendijk en verder die rij afgaande A. Jansen, J.1, Troost en A. van Seters. Op de tweede rij: als vier de Betje Jansen en als zesde P. van Soest. Op de derde rij: als tweede Ko Guerand en de laatste drie van die ri] zijn P. Hoek, D. Meijer en Gerda Hoogendijk.

70. Bestuur en personeel van de hervormde school. We zien, zittend van links naar rechts: A. Dekker, Andr. van Oostenbrugge, schoolinspecteur Brandsma, dominee C. van der Wal, W. Bouman, A. van Eck (hoofd der school) en Koen van Wageningen. Op de tweede rij, staand: C. Zeedijk, juffrouw Kuiper met voor zich Ada Bouman, G. van der Wal, juffrouw Raadsen, Bart Moijses, Leen Moijses, C. Hoek, lana Bouman, C. van Driel, mevrouw Bouman, M. van de Ree, Saar Bouman, vader Bouman en Lo Bouman. De heer Bouman gaf in 1930 de stoot tot oprichtingvan deze school. Een aangelegenheid die toen nogal opwinding veroorzaakte bij voor- en tegenstanders, waardoor er een scheiding der geesten plaatshad. Wie voor confessioneel onderwijs was werd een "Bouman-klant" genoemd en wie er tegen was kreeg de naam onchristelijk te zijn. Enkele jaren leefde men wat verbitterd naast elkander, maar toen ebde het leven weer in verdraagzaamheid verder.

71. IJsvermaak op de "Karrepit" (Karreput) in januari 1914. Op ouderwetse krulschaatsen of Friese schaatsen, waar sorns eerst de roest nog afgereden moest worden, probeerden velen een baantje te trekken. Te midden van de rijders zijn enkele zwierders te zien en wat sledevaart beoefenaars. De "karrepit" is later gedempt en voor de schaatssport dus verloren gegaan. Oudere mensen zullen ongetwijfeld nog wel bekende figuren in deze groep weten te vinden. Het was niet na te gaan wie in 1914 in dit bouwsel van latten en oude zeilen de verkoop van warme chocolademelk en koude en warme punch in exploitatie had. Voor ingewijden met heel koude voeten was er vaak nog een mogelijkheid wat in te spelen op een sterke "oorlam", die dan werd opgediend uit de veilige geborgenheid van de binnenjaszak van de zoetelaar op het ijs.

Groete uit StclIendam.

72. "Groete uit Stellendam" staat er op deze foto die omstreeks 1910 werd genomen. Uiterst rechts staat het brandspuitenhuisje, dat diende tot berging van een tweetal wit geverfde zuig- en perspompen, brandslangen, emmers, brandhaken en ladders, kortom alles wat bij een brand te pas kon komen. Van gemeentewege werden de brandbestrijdingsploegen samengesteld. Degenen die met een wit geverfde stok liepen waren de leiders, want op de stok stond dan "brandmeester" te lezen. Erg verwarrend als men de brand nog niet meester was! Ook waren er lieden die bij de zeildoekse manieren waren ingedeeld. De brandweer verlatend zien we verder het doktershuis en daarnaast het huis dat werd bewoond door gemeenteontvanger J. Lokker, vervolgens de huizen van opzichter v.d. Velde en Jelier. Het huis van M. Jansen is er nog niet. WeI is achter de tramdijk de oude meestoof nog te zien. Aan de verbouw van meekrap en de bereiding daarvan was allang een eind gekomen.

73. Hier ziet u meester Touw met een groepje leerlingen. We bemerken, van links naar rechts, op de bovenste rij: als tweede P. van Dam, als vier de Leen Moijses en verder die rij afgaande M. van Dongen, Mar Noorthoek, Ad Kievit, Joh. Koese en A. Troost. Op de tweede rij: Han van Dam, Tine Kok, Leentje Verhoeve, Kee van Dam, Dirkje Kok, Dina Meijer, L. Troost (of Lokker?), K. Kok en Betje Jansen. Op de voorste rij zitten: een onbekende, W. Jansen, een onbekende, F. Verhoeve, A. Noorthoek, A. Koese en Casp. Troost.

74. Bij het speuren naar oude kaarten en het letten op de oorzaak van ontstane veranderingen in het straatbeeld komt telkens de watersnood ter sprake. am de jonge en nieuw ingekomen bewoners enigszins een indruk te geven van de moeilijkheden bij aanpak en herstel van de samenleving ter plaatse, nadat de dijken waren hersteld, ziet u hier een klein gedeelte van de Meidoornstraat. Ondanks het schrijnende verlies aan bloedverwanten, familie en vrienden bracht deze ramp een totale ommekeer teweeg door verruiming van werkgelegenheid en wooncomfort. In het kader van de adoptie en met hulp van velen verrees Stellendam uit modder en chaos. Een dergelijke ramp kan in enkele rninuten echter beslissen over leven en dood. Een tussenstadium is daarbij niet mogelijk. Behoud of ondergang. AI het andere zinkt daarbij in het niet.

75. Ook in de eerste donkere nachten na de ramp was de telefonische communicatie uiterst moeilijk en urenlang zelfs niet mogelijk. Op gezette tijden, bijvoorbeeld bij ebstand, was er een zwakke verbinding rnogelijk tussen de telefoonkantoren van Goedereede en Ouddorp en kon er een gesprek uitgaan of van elders binnenkomen. Bij hoog water kwamen de klemmen van de interlokale kabels in de centrale Stellendam onder water te staan en hierdoor werden dan de nog intact zijnde verbindingen kortgesloten. Deze foto is door een bekende Haagse fotograaf gemaakt in de kleine uurtjes van de nacht.

76. Op deze opname ziet u de begraafplaats van Stellendam. Een enigszins triest opschrift en tot inkeer vermanend woord ter afronding en tot besluit van de ansichtenserie. Zoals de lezer ook bij het doorbladeren zelf heeft kunnen constateren en vergelijken zijn vele dingen - zo niet alles - ten slotte toch vergankelijk. In 1845 is hier voor het eerst begraven Jacob Schipper, volgens een grafsteen met inscriptie te zijner nagedachtenis aangebracht. Waar de overleden inwoners voordien een laatste rustplaats hebben gevonden is niet aangegeven, mogelijk is dat in Goedereede geweest omdat de plaats to en nog kerkelijk onder dit dorp behoorde. Het was vroeger wel gebruikelijk de doden in de onmiddellijke nabijheid van de kerk te begraven. Alleen de aanzienlijke en welgestelde inwoners kregen een laatste rustplaats binnen het kerkgebouw, totdat de begrafeniswet van 1869 dit verbood. De beide kinderen op de foto zijn de broertjes Bram en Leen Kievit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek