Stevensweert in oude ansichten

Stevensweert in oude ansichten

Auteur
:   H.G.M. Rutten
Gemeente
:   Maasbracht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3195-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stevensweert in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Hier nag een foto van de pikeniers, in vol ornaat opgesteld voor het gemeentehuis bij gelegenheid van de inhuldiging van burgemeester Minkenberg in 1927. Het schuurtje links naast het gemeentehuis was de werkplaats van de timmerman Willem Cuypers. Oarspronkelijk was het gebouwd als een brandspuitenhuisje.

26. De mooie brug over de Oude Maas, die gebouwd was in 1882, heeft haar eeuwfeest helaas niet mogen beleven. In verband met de ontgrindingen tussen Maas en Oude Maas werd ze in 1973 afgebroken. De brug was tot 1949 een tolbrug. Bekende door de gemeente aangestelde tolheffers waren Karel van HeIden en Joseph Coenen.

Groeten uit Stevensweert

Marklstraal

27. De Kazernestraat biedt een mooi doorkijkje naar de markt. Deze straat vormde de kortste verbinding tussen de hoofdwaeht en de soldatenbarakken. Het grote huis reehts was in de eerste helft van de negentiende eeuw eigendom van de koopman Joannes Antonius Pijls, de vader van Wilhelmus Hubertus Pij1s, die in 1861 burgemeester werd van Maastricht. In de twintigste eeuw woonde en werkte hier onder anderen de bakker Chretien Majolee,

28. Aan de Singelweg (nu Wilhelminalaan 49) lag de woning van Karel Holzenspies, de laatste koster van de Hervormde Gemeente te Stevensweert. "Orne Karel" staat hier midden op straat voor zijn huis, samen met twee kinderen en de echtgenote van dominee Douwes. Tegenover de kosterswoning, in het laaggelegen weiland waar vroeger de vestinggracht liep, werd in 1956 een nieuwe ambtswoning voor de burgemeester gebouwd.

29. Op 5 mei 1904 vierde het echtpaar Stassen-van Boven het vijftigjarig huwelijksfeest. Zij bewoonden een groot huis in de Mandenmakersstraat, rechts op de achtergrond te zien. De buurtbeworiers dee1den uiteraard in de feestvreugde en hebben zich hier in hun straat opgesteld voor een groepfoto. Zo ontstond er tevens een beeld van de mode voor jong en oud rond 1900. De mand op de stoep geeft een aardige verwijzing naar het oude ambacht van mandenvlechter, dat voora1 's winters in de grate schuren van deze straat werd uitgeoefend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek