Stiphout in oude ansichten

Stiphout in oude ansichten

Auteur
:   H. van Schijndel-Kattestaart
Gemeente
:   Helmond
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4688-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stiphout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Stiphout is nu een deel van de gemeente Helmond, maar was tot zo'n twintig jaar geleden een zelfstandige gemeente. Op 1 januari 1968 werd het grootste deel bij de gemeente Helmond gevoegd. Een kleiner deel kwam bij de gemeente Aarle-Rixtel.

Toch voelden de inwoners zich geen Helmonders. Stiphout bleef een eigen identiteit behouden. Vroeger, tot ver in deze eeuw zelfs, was Stiphout een uitgesproken agrarische gemeenschap, bestaande uit boeren en wevers. Ze hadden veelal een karig bestaan, dat in de bewaard gebleven beelden van Stiphout in de vorm van foto's en ansichtkaarten is terug te vinden. Geen statige herenhuizen bewoond door rijke families, maar boerderijen, landarbeidershuisjes en weverswoningen.

Van een klein dorp als Stiphout waren en zijn maar weinig vroege afbeeldingen bewaard gebleven. Wij zijn dan ook zeer veel dank verschuldigd aan de heer A. van Stiphout uit Helmond, uit wiens collectie een deel van de hier afgebeelde foto's afkomstig is. De overige opnamen bevinden zich in de verzameling van de Gemeentelijke Archiefdienst van Helmond.

1. De in 1884 door de Tilburgse architect H.J. van Tulder gebouwde St.-Trudokerk prijkt hier op een ansichtkaart uit 1913.

Het witte huis lag op de hoek van de St. Trudostraat, die toen nog Kampke heette. Het pand, daterend van de 17e eeuw, was van oudsher eigendom van de heren van Croy. Rand de eeuwwisseling huisvestte het diverse personen, die allen maar zeer korte tijd het pand bewoonden.

Naar de kerk toe zien we nog twee huisjes staan. In het eerste woonde in 1913 schoenmaker Antonius Leenders en in het tweede Christiaan Brouwers, die molenaar was op de molen aan de Gerwenseweg.

/

STIPHOUT R. K. Kerk2. Schuin tegenover de kerk in de Dorpsstraat lag het raadhuis. Het werd in 1767 gebouwd en was het eerste echte raadhuis van Stiphout.

Vroeger beschikte de gemeente niet over een eigen gebouw. Vergaderingen werden gehouden in de open lucht, onder de lindeboom op de Lindenberg, in de dorpsherberg of op kasteel Croy.

Op bevel van de Raad van State werd in 1730 een , ,raetcamer" annex school gebouwd. Al in 1767 moest het gebouw vanwege de slechte toestand worden verlaten. Een nieuw raadhuis werd ertegenover gebouwd. Dit was heel wat degelijker van constructie. Het heeft tot 1923 dienst gedaan en werd in 1930 afgebroken, na nog enige jaren als huisvesting van de Boerenbond te hebben gediend.

Tegenwoordig heeft kapper Korthuis zijn zaak op deze plaats.

3, In het jaar dat deze foto gemaakt werd, 1920, was meester Petrus J.e Strik, links, al veertien jaar hoofd van de openbare school in Stiphout. Deze school stond op de hoek van de Dorpsstraat en de St. Trudostraat: een plek waar al sinds 1730 een school was.

De andereonderwijzeris W.M. de Vries, die van 1917tot 1920werkzaam was bij de school. In 1931 werdaan 't Kampke een rooms-katholieke jongensschool geopend. De openbare school werd toen gesloten. Het gebouw heeft nog jarenlang dienst gedaan als patronaat.

Op de foto ziet men, van links naar rechts, op de eerste rij: Harrie Manders, Harrie van Hoof, Frans Konings, Jan de Kok, Marinus Kweens, Piet de Kok, Han van Dijk, Albert Adriaans, Mies van de Laar en Piet Manders.

Tweede rij: Frits van Dijk, Hendrik Welten, Marinus Slegers, Mies Timmers, Bert Kweens, Johan Maas, Piet van Dijk, Wim van de Kimmenade, Nard van Hoof, Janus Daniels en Jan Manders.

Derde rij: Willie van Aerle, Rein van Oers, Richard van Uden, Mies van Hoof, Mies van Dijk, Han Vereijken, Tinus Adriaans, Tidder Kweens, Marinus Manders en Albert Ras.

Vierde rij: Wim Dekkers, Mies van Duijnhoven, Jan Manders, Hendrik Bullens, Karel van de Broek, Wim van de Reek, Harrie Vereijken, Janus van Schijndel, Toon Daniels en Dorus Ras.

4. Het voormalige Liefdesgesticht in de Kloosterstraat omstreeks 1913. Hier vestigden zich op 11 september 1880 zes religieuzen van de congregatie van de Zusters van Liefde uit Tilburg. Zij openden in oktober van dat jaar een rooms-katholieke meisjesschool en in 1882 een bewaarschool, waar twee van de zusters les gaven.

V66r die tijd volgden zowel de Stiphoutse meisjes als jongens onderwijs aan de open bare school.

De bewaarschool was gevestigd in het linkergedeelte van het klooster. De meisjesschoollag daarachter. Rechts op de foto ziet men de kapel.

De zusters van Liefde verlieten Stiphout in het begin van de jaren vijftig. In 1957 werd het pand verbouwd tot gemeentehuis.

Sinds enkele jaren huisvest het gebouw de Kruisvereniging en het accountantskantoor van de VNG.

iefdegestic t

5. In 1917 poseerden deze leerlingen van de bewaarsehool voor de fotograafin de tuin van het Liefdesgesticht.

Op de voorste rij zien we, van links naar reehts: Tini Meulenhof, Piet v.d. Heuvel, Gerrit Hermkens, Harrie Kuipers, Wim Kuipers, Wim Sanders, Fons Adriaans en Harrie Meulenhof.

Tweede rij: Jan v.d. Heuvel, Theo van Hoeck, Gerrit van Kessel, Jan Vermulst, Jan van Berkel en zijn tweelingbroer Sjefvan Berkel, Wim van Oorschot, Lowie Vermulst, Cor Welten en Hendrik Colen. Derde rij: sehoolhulp Paula Verlith, Adriaan Lenders, Wim Gruijters, Frans Romaneseo, Jan Leenders, Theo v.d. Velden, Cor Sanders en zuster Vick.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek