Stiphout in oude ansichten

Stiphout in oude ansichten

Auteur
:   H. van Schijndel-Kattestaart
Gemeente
:   Helmond
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4688-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Stiphout in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Ontspanning kon men in Stiphout vinden bij diverse verenigingen. Sportclubs, muziekverenigingen, het gilde of zoals hier bij de toneelvereniging van het Katholiek Thuisfront. De foto werd gemaakt omstreeks 1945.

Slechts enkele namen zijn bekend: op de eerste rij in het midden de heer Coumans. Links van hem zit mejuffrouw Van Ras en rechts mejuffrouw Cornelissen. De grimeur Jan Dijsselbloem zit op de tweede rij links. Staande rechts is Bert Vermulst. N aast hem, met de poffer, staat Riek Verhoeven, dan komt een onbekende en dan Vermulst jr.

12. Hier zien we het kerkkoor S10 Trudo in 1936.

Zittend, van links naar reehts: F. Eijsbouts, pastoor Van de Kimmenade, S. Sijmens, P. Vermulst enJ. van Poppel.

Staande, van links naar reehts: Fr. van Duijnhoven, M. van de Velden, Th. van de Elsen, T. Dekkers, H. Manders, H. van Dijk, W. Dekkers, M. vanSehijndel, G. Vermulst, P. Sehenkels,J. van de Laar en N. van Dijk.

13. Leden van de Stiphoutse schaakclub in de tuin van Harne Lambregts aan de Gerwenseweg. De vereniging werd opgericht in 1944. De foto dateert van dezelfde tijd.

Van links naar rechts zien we: Harrie Lambregts, Sjefvan Berkel, Frits van Dijk, Jan van Berkel en staande Han Ras.

14. De voetbalvereniging Stiphout Vooruit bestond enige jaren geleden vijftig jaar. Voordat zij op 4 juli 1935 het levenslieht aansehouwde, waren er in Stiphout al verscheidene pogingen gedaan om een voetbalclub op te richten. De namen van de clubs uit die tijd waren Rooms In Alles (R.I.A.), RKVV Unitas en RKVV Stiphout. Steeds strandden zij op gebrek aan geld.

In de zomer van 1930 vond in Stiphout een gekostumeerde voetbalwedstrijd plaats om de clubkas te spekken. Zij ging tussen de "Dikken en de Dunnen".

Staande, van links naar reehts, ziet men: Tinus Adriaans, Karel Verhoeven, Frans Welten, Van Zon, Driek Adriaans, Bart van Esdonk, Peer van Dijk en Pietje Manders.

Knielend: Jan van Hoof, Graard van de Zanden, Geertje Vereijken, Fleskens, Naris van Aarle, Anneke Vereijken, Drieka Verhoeven, Graard de Vleut, Jantje Dusol en Tinus van de Heuvel,

15. Na de oprichting van voetbalvereniging Stiphout Vooruit in 1935 werd de club ook nog weI Unitas genoemd. Deze opname van het juniorenteam van Unitas werd gemaakt in 1935. Men ziet, knielend: Harrie Adriaans, Piet Manders, Toon van Hoof, Hein Jansen en Toon van de Meulenhof.

Staande, van links naar rechts: Jan Bloks, Nol van Esdonk, Toon Rooijakkers, Han van Hoof, Frits Sanders, Thieu Coumans en Marinus van Esdonk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek