Strijen in oude ansichten deel 2

Strijen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. van der Bom
Gemeente
:   Strijen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2292-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Strijen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met genoegen heb ik trachten te voldoen aan het verzoek van de uitgever om een tweede boekje samen te stellen over Strijen.

Bij het verzamelen van de oude beelden is het jaar 1930 als eindpunt gekozen. Naast oude ansichten, die overwegend betrekking hebben op straten, wegen en gebouwen, zijn ter afwisseling oude foto's geplaatst, waarop wellicht voor velen oude, bekende dorpsgenoten voorkomen.

Omdat bij het vaststellen van jaartallen en het noemen van namen men in de regel afhankelijk is van het geheugen van oudere dorpsgenoten of oud-dorpsgenoten, kan het voorkomen dat niet altijd de juiste tijd of de juiste personen zijn genoemd. Daarvoor bij voorbaat excuus.

Uiteraard is het samenstellen van dit boekje gebeurd na overleg met mevrouw M.M. Herweijer-Troost, die eerder het eerste boekje "Strijen in oude ansichten" verzorgde.

Er is wat extra aandacht besteed aan de tot Strijen behorende woongemeenschappen Moorhoek en Strijensas. Over de historie van Strijen zou veel te vermelden zijn, maar in het hiervoor genoemde boekje is dit reeds op voortreffelijke wijze door mevrouw Herweiier-Troost gedaan. Wellicht zullen de opgravingen van 1982 nog meer van de dorpsgeschiedenis prijsgeven.

Vanwege de toenemende belangstelling voor de streekklederdracht is zo nu en dan de aandacht gevestigd op de tot omstreeks 1925 algemeen gebruikelijke klederdracht van de Zuidhollandse eilanden. Bijzondere dank .aan de heer P.W. de Zeeuw, die enige gegevens en foto's uit zijn documentatie over de klederdracht ter beschikking stelde.

Ten slotte betuig ik mijn hartelijke dank aan allen die mij met foto's en gegevens behulpzaam zijn geweest.

B. van der Bom

tïr~. t', Iq:: lYRl)OT.

~ .. ~, ..

1. Het in de zeventiende eeuw gebouwde dorpshuis of gemeentehuis werd in 1926 afgebroken en in 1927 vervangen. Onder het bordes bevonden zich de cellen voor arrestanten. Een oud-dorpsgenoot, de heer W. van Etten uit Voorburg, vertelde ons hierover in 1969: Meestal na een vechtpartij tussen jongemannen uit Strien en omliggende plaatsen, werden de arrestanten opgesloten in de kast onder het gemeentehuis. Als schooljongens hebben we er wel eens een kijkjè in genomen tijdens een schoonmaak (omstreeks 1895). Op de muren stonden veel namen geschreven en zelfs een rijm dat luidde: ,,0, Heer wil mij verlossen / Van die Striense ossen. / En breng mij naar mijn wenschen / Weer naar mijn eigen menschen." Behalve het gevangeniskot waren er nog twee cellen, waarvan de laatste zonder licht, die werd de dóójecel genoemd.

2. Strijen omstreeks 1900. De keuvel (in de Hoeksche Waard "krullemus(t)" genoemd), bevat een brede kloskanten strook en wordt volgens de laatste mode gedragen. De gouden krullen bezitten elf windingen of "slaegen". De juiste kleur van de japon is niet te bepalen. Zwart is het beslist niet, omdat die kleur was bestemd voor rouwkleding en dan werd gedragen in combinatie met rouwspelden en een rouwmuts zonder kant.

7 35 Uiig. C. d' Groot.

3. De Kerkstraat is altijd - zeker in de beginperiode van de ansichtkaarten - het meest gefotografeerde object geweest. Links op de voorgrond de hoefsmederij van Aart Duiser, daarnaast de galanteriewinkel van Manus Kleinendorst en vervolgens de bakkerij van Van der Wolf.

Strijen - Kerkstraat

4. De Kerkstraat in het begin van deze eeuw. Het hoge huis aan de linkerkant was het huis van notaris Ten Doeschate, later notaris Van Haaf ten en daarna - tot de oorlog - notaris Baars. In de meidagen van 1940 werd het huis door bommen verwoest. links op de voorgrond staat timmerman Broere en in de verte - voor de bomen - staat de gesloten broodkar van bakker Kees Terdu, De man met hoed, rechts op de stoep, is schoenmaker Groeneveld.

Strijen, Kerkstraat

5. Deze foto van de Kerkstraat werd genomen vanaf de Kaai. Links op de voorgrond de kruidenierswinkel van Herman de Koning. Het volgende huis is dat van bakker Meeberg (later de schilderswinkel van Van der Wel) en daarnaast de smederij van Aart Duiser. Het paard dat wordt uitgespannen moet kennelijk naar de hoefsmid. Rechts op de voorgrond het huis van dokter Van As.

6. De christelijke gemengde zangvereniging "Harpe Davids" in 1909. Dirigent is Teun van Gelderen. De naast hem zittende bestuursleden zijn onder anderen P. BoreI, P. Kruijthof en Joh. Quist.

Strijen, Kerkstraat

7. De inwoners van Strien hadden altijd hun vaste wandelroutes. In het begin van deze eeuw was dat:

Kaai-Molenstraat-Tol-Schelpweg, Later verkreeg de Kerkstraat de voorkeur. Vooral op zaterdagavond was het daar ongewoon druk en gezellig, temeer omdat de winkels tot tien uur geopend bleven. Op grond van een ongeschreven wet verplaatste het wandelende publiek zich zondags naar de Nieuwestraat. De joodse inwoonsters maakten op zaterdagmiddag hun sabbathsreisje door de Nieuwestraat uit te wandelen tot aan "den Hêögewurf" om vandaar weer naar het dorp terug te keren.

8. 1910. De Kerkstraat (beneden) met Klaas Smit, zijn vrouwen dochter. De vrouw draagt de "haakmust", dochter Jansje Smit draagt nog rok en jak, maar de krullemuts draagt zij "vierkant" (dat is met karkas), geheel volgens de laatste mode.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek