Susteren in oude ansichten deel 1

Susteren in oude ansichten deel 1

Auteur
:   L. Martens en E. Zits
Gemeente
:   Susteren
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0422-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Susteren in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In een populair Susterens liedje getuigen de Susterdenaren van zichzelf dat zij blauw bloed in de aderen hebben en dat zij van een koning afstammen!

Een kleine kern van waarheid bevat deze ongetwijfeld chauvinistische ontboezeming wel, want Susteren kan zich inderdaad beroemen op een koninklijk verleden, waarvan de glorietijd lag tussen circa 700 en circa 1300. De tijd van de beroemde Susterense abdij, die in 714 door Willibrordus was gesticht. In de cultuurgeschiedenis van ons land heeft Susteren een belangrijke rol gespeeld, want vanuit genoemde abdij - ook wel genaamd "Het Missiehuis in de Maasgouw" - vond de kerstening van het Maasland plaats.

Grote namen zijn aan Susterens abdij verbonden, bijvoorbeeld die van de bisschoppen Gregorius (derde bisschop van Utrecht) en Albricus (die o.a. raadsman was van Karel de Grote). Na in 882 door de Noormannen te zijn verwoest, werd de abdij weer opgebouwd. Het werd toen geen mannenabdij meer, maar een vrouwenklooster. In deze tijd viel ook de bouw van de beroemde romaanse kerk van Susteren en de kortstondige regering van koning Swentibold. Deze onfortuinlijke vorst - die in feite de eerste koning van Nederland is geweest - sneuvelde in 900 in de buurt van Susteren en werd aldaar in de abdijkerk begraven. Twee dochters van deze legendarische koning, Benedicta en Cecilia, zijn abdis geweest van Susterens abdij. De eerste abdis was Amelberga, thans nog steeds de patrones van Susteren.

In de 13de eeuw begon de roem van de abdij te tanen. Zij werd toen een Stift voor dames van de hoogste adel. De voornaamheid van Susteren was sindsdien meer geba-

seerd op wereldse dan op godsdienstige gronden.

Susteren was tot in het buitenland bekend om zijn Stift, maar de plaats zelf bleef klein, ondanks het feit dat Susteren in 1276 van Reinoud van Gelder stadsrechten had ontvange.

Het bleef in de loop der eeuwen niet alleen figuurlijk, maar ook haast letterlijk in de schaduw van het Stift, dat rijk aan bezittingen was. In latere tijden is het Stift echter steeds meer in verval geraakt. Aan zijn bewogen geschiedenis kwam definitief een einde toen het in 1793 door de Franse bezetters werd opgeheven.

Het is pater N. Roozen - sinds 1953 in Susteren woonachtig - die de kleurrijke scherven van .de geschiedenis van het oude Suëstra verzamelde en ze tot een mooi geheel heeft samengevoegd. In een viertal boeken, die hij tussen 1958 en 1961 schreef, heeft hij het prachtige verhaal van Susterens historie opgetekend en daarmede een waardevolle bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van Susteren.

Dit boekje heeft deze pretentie niet.

Het wil slechts aan de hand van oude foto's en verklarende teksten enkele impressies geven van een stukje recente historie van Susteren, die wij "de goede oude tijd" plegen te noemen. Toen Susteren nog een klein dorpje was, waar iedereen iedereen kende. Bepaald geen periode van welvaart, zoals wij thans beleven maar een tijd dat de meeste mensen een zeer sober en simpel bestaan leidden.

Maar ook een tijd van rust en romantiek en geloof in oude waarden, waarover oude mensen vaak zo boeiend weten te verhalen.

1. We schrijven 1887. De fotografie was ook tot Susteren doorgedrongen, getuige deze unieke foto die in genoemd jaar van de toen totaal vervallen Munsterkerk werd gemaakt. Op initiatief van de toenmalige pastoor Hillen werd echter in dat jaar begonnen met de restauratie van het kerkgebouw. De leiding van deze restauratie, die tot 1892 heeft geduurd, was in handen van de vermaarde Roermondse architekt dr. Cuypers. Aan pastoor Hillen, die van 1887 tot 1893 pastoor van Susteren is geweest, is het te danken dat de beroemde duizend jaar oude kerk van Susteren voor het nageslacht bewaard is gebleven. Het witte huis op de voorgrond was het huis van de dekanessen van het adellijk Stift van Susteren (pand afgebroken in 1915).

0l'>

2. Werd de historische kerk van Susteren nog tijdig van de totale ondergang gered, een triester lot onderging Susterens vermaarde Stift, dat ten noorden van deze kerk heeft gestaan. Dit adellijke Stift - vroeger abdij - was eeuwenlang een centrum van kunst en beschaving en was bekend tot in het buitenland. Na de Franse overheersing zijn de monumentale gebouwen totaal in verval geraakt en in de loop der tijden afgebroken. In 1962 werd het laatste gebouw dat tot het Stiftcomplex behoorde gesloopt. Dit gebouw (zie foto) werd in de volksmond ,,'t Sj tuf' genoemd en heeft deel uitgemaakt van de vroegere economiegebouwen.

3. Dat het maken van een foto in die tijd een hele gebeurtenis was, blijkt wel uit deze foto, want heel de buurt is voor de fotograaf uitgelopen. Het pand op de foto (gemaakt omstreeks 1910) was het café van Helden, waar ook een kegel- en beugelbaan was. Dit pand is na de Tweede Wereldoorlog afgebroken (thans winkelpand Camil Keppene). Op vele foto's van oud-Susteren komt een café voor. Het moet een dorstig dorp zijn geweest. Rond 1900, toen Susteren ongeveer 2200 inwoners telde, waren er liefst zeventig herbergen; vier plaatselijke brouwerijen hielden de drankvoorraad op peil.

4. De Marktstraat rond 1915. Vooraan rechts op de foto het pand Busch, waar een brouwerij was gevestigd. Na in de oorlog zwaar beschadigd te zijn, werd het na de bevrijding gesloopt. In 1958 werd op die plaats de Metro-bioscoop gebouwd. Links op de foto een straatpomp: geliefkoosd trefpunt voor praatgrage vrouwen (klateraenje). Het plaveisel voor de huizen bestond uit de karakteristieke "kinderkopjes". Op de foto ontwaart men de eerste elektrische straatverlichting. Voordien bestond de gehele straatverlichting in Susteren uit een tiental petroleumlantaarns.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek