Susteren in oude ansichten deel 2

Susteren in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Koolen
Gemeente
:   Susteren
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5877-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Susteren in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Zelfs in de jaren dertig. toen er nog weinig verkeer was. gebeurden er toch nog vreselijke ongelukken. In augustus 1935 was op de Rijksweg-Zuid in Susteren een zwaar auto-ongeluk gebeurd. Hierbij vielen twee mensenlevens te betreuren en vijf personen raakten min of meer gewond. De auto had een achterwiel verloren en reed daardoor regen de motor op. Hier bewaakt veldwachter Verhoeven de beschadigde voertuigen.

50. Een groep leerJingen van de lagere school, gefotografeerd ill 1889. Ook deze foto werd gemaakt op de speelplaats van de jongensschool en ook dit was een klas van jongens en meisjes (gemengd). Deze school is rond 1903 afgebroken.

51. De dames van de KJV Susteren en MariaveJd in 1934. Bovenste rij: Lea Keppene, Jo Martens. Nelly Wolfs, Fien Claesscn, Rosa Voss, Anna Heynen, Tilke Klinkers, Lena van de Heyde, Fien Busch. Tilla Henssen, Sientje Keyzers, Mia Ebcrson, Bertha Masthof en Mia Masthof. Derde rij: Tity Hoss, Mien Henssen, Mia Weyzen, Nelly Reinders, Trees Peters. Mien van de Riet, Tilke van Thoor, Mia Halmans, Mia Keyzers, Anna Opgenoort, Mia Basten, Neli Claessen, Christien Bocken, Jo Filot, Nelly Meuffels, Fien Dahlmans en juffrouw Evers. Tweede rij: Bertha Basten, Maria Peters, Maria Becken, Mia Mertens. Mia Lendfers, Cor Claessen. Mia Peiser, Mia Ruitcn, Bertha Custers, Truke Heynen en Anna Eberson. Eerste rij: Marieke Slangcn, Toke Jansen, Christine van Mierlo en Margareth Peels.

52. Een oude foto van het pand Kelleners met rechts het station. Dit pand was gelegen aan de IJsstraat. De IJsstraat voor de spoorwegovergang werd later Stationstraat en het gedeelte na de spoorwegovergang is tot heden IJsstraat gebleven. Op deze foto ziet men goed de hopen grind langs de onverharde weg liggen. Zo nu en dan moesten de gaten weer gedicht worden, zodat de grindweg weer een beetje egaal was. In het pand Kelleners dreef men handel in steenkool, men deed aan verhuur van rijtuigen en er was ook nog een caferestaurant in gevestigd. Later is dit pand afgebroken en nu is er een tankstation('t Heuls).

53. Schoolfoto uit 1924. Laatstc rij: Wil Janssen, Gori Bush, Jo Peters, Charel Masthof,.Herman Bohnen en Gori Muyres. Vijfde rij: meester Vaassen, Sjeng v.d. Berg, Sjaak Weyzen, Sjaak Reinders, Wil Claessen, Herman Masthof, Kloss Wolfs, Frans Hendriks, Adolf Meuffels, Camiel Keppene, 7 en meester Bongers. Vierde rij: Naart Maassen, Gerard Schwillens, Frans Jetten, Koen Wackers, Harrie Bocken en Maan Suylen. Derde rij: Wil Bockus, Juul Janssen, (Masthof), Lumens, Andreas Voncken, Sjeng Adre, Rutten, Gerard Lendfers, Tinus Opgenoord, Gruters en Pierre Leinarts, Tweede rij: Thei Ruyters, Sjeng Meuffels, Harie Derhaag, Leenders, Hubert Voncken, Reinders (Baakhoven), Graat Beier, Sef Dahlmans, Harie v.d. Haas en 7. Eerste rij: Sjeng Opgenoord, Ber v.d. Biessen, Frits Derhaag, Joep Craenen, Hein Claessen, Wil Becken, Piet Masthof, Pierre Opgenoord, ? en Ruyters.

54. Deze foto van een groep jonge heren uit Susteren moet rond 1925 gemaakt zijn. Aile personen die we op de foto zien zijn reeds enkele jaren geleden overleden en ik ben er niet in geslaagd te achterhalen bij welke gelegenheid deze foto is genomen. De namen van de personen heb ik wel kunnen achterhalen. Van links naar rechts, staand: Sef Bohnen, Graat Rours, Door Masthof en Frans Schwillens. Zittend: Math Weyzen. Ber Larnberrnon en Sef Huskens,

55. Deze foto dateert van 1944 en toont een van de laatste dagen van de brandweerauto in Susteren, want deze brandweerauto is in de oorlog meegenomen door de Duitsers. Deze prent is gernaakt vo or het nieuwe raadhuis, dat in 1940 werd gebouwd. De person en op deze foto zijn, van links naar rechts: Lei Hellebrekers, Graat Schrans, Harrie Bohnen, Jack Cremers, Paul van de Witte (Schulpen). Math Esser, Gerard Lendfers, Harie Meeuwissen en Nol Schreurs.

56. Deze foto werd gemaakt achter het cafe van Wil Bohnen, gelegen aan de Stationstraat. omstreeks 1935. Dit was de kruisboogvereniging van Susteren. De heren op deze foto zijn, achterste rij, van links naar rechts: Sjo van Mouw, Frans Marx, Lijnen, Mathieu Huizinga, Jan Thissen en Ophelders. Middelste rij: Wil Bohnen, Sjang Lijnen, Harie Omloo, Willem Tax en Keyzer. De twee kinderen die vooraan zitten zijn Cor Lambermon en Jupke Omloo.

57. Dit pand, gelegen aan de Maaseykerweg te Dietercn, werd gebouwd in 1900. In 1905 is Peter Klinkers hier begonnen met het maken van klompen. De produktie bedroeg toen 4 it 5 paar per dag. In 1926 werden de eerste machines aangeschaft. De topproduktie lag vlak voor de Tweede Wereldoorlog: 50.000 per jaar. De personeelssterkte was inmiddels uitgegroeid tot 16 personen. In totaal zijn 10.000 populieren en wilgen in deze klompenfabriek verwerkt, wat meer dan 1 miljoen klompen betekent. Het Iinkergedeelte was magazijn en is na de oorlog gesloopt. In 1969 hield de klompenfabriek op te bestaan.

58. Schoolkiekje anno 1885. Deze Ioto werd gemaakt op de speelplaats van de jongensschool aan de Schoolstraat. Tot 1902 was deze school gemengd. In dat jaar verhuisden de meisjes naar de nieuwe school in het pas gebouwdc zusterklooster, waar ook een kleuterschool was ondergebracht. Voordien was de kleuterschool in een ruimte van het gerneentehuis aan de Raadhuisstraat gevestigd. De namen van de schoolkinderen en beide leraren waren niet meer te achterhalen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek