Susteren in oude ansichten deel 2

Susteren in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Koolen
Gemeente
:   Susteren
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5877-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Susteren in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een foto van de Schutterij St. Nicolaas te Susteren. De schutterij organiseerde ter gelegenheid van haar 300-jarig bestaan grote internationale schuttersteesten, Een foto van het jubilerende bestuur van de schutterij en de Ieestcommissie, gemaakt voor cen van de mooiste panden van Susteren, Villa "De War'. Dit gebouw werd in de oorlog gedeeltelijk verwoest en later helemaal gesloopt. In de achterste rij zijn drie person en bekend: de "Koning" Sjang Hanssen. .Kcizer" Anton Weyzen en de man rechts aan het vaandcl is de heer Welters.

60. Dit mooie pand werd gebouwd in 1898 door Karel Hellebrekers en Betje Mainz. Ze beg onnen er een cafe met winkel, waar later ook nog hout werd verkocht. Het echtpaar verhuurde ook nog kamers aan kostgangers die uit Duitsland kwamen om de steenfabriek .Sint Joseph" te metselen. Door de verkoop van de steenfabriek moesten ze alles verkopen, waaronder ook deze gezonde zaak. Dit huis werd gekocht door de familie Eykclenberg, die het cafe aanhield. Later hielden ze nogal wat pluimvee, zoals kippen, ganzen en parelhoenders, In Susteren had men de naam omgedoopt in .Bie den Eikel". De personen op deze foto zijn: Wis, Dina, Leo en Marie Eykelenberg (moeder). Ret pand is later afgebroken.

61. Nogmaals een schoolfoto uit 1918 met de juffrouw Ann Custers, op de speelplaats van de jongensschool bij her Amelbergaplein. Enkele namen van de kinderen op deze foto zijn: Theodor Ophelders, Maan Meerten, Frans van Heiden, Hen Claessen, Mathieu Schrijnemakers, 1. Hanssen (kapper), Thea Hinsberg, Ber Peters, Arno Lumens, Frans Meuffels, Sjeng Meuffels, Willern Hermans en Harrie Peters. De oudere mensen kunnen de namen nog we! bij de juiste Ieerlingen plaatsen.

62. Foto van de R.K. Bond van Spoor en Tramwegpersoneel rond 1920. De kinderen, van links naar reehts, bovenste rij: Maria van Necr, 7, Betje Suylen. 7, Til van Neer, 7 van Neer en Marie Moorthamer. Middelste rij:

Sjan Ruiten, Hubertine Wanten, Lies Hinssen, Toos van Mierlo, Marie Krijntjes, Maria van Mierlo, Tilke Mus, Anna Eberson en Anna Suylen. Onderste rij: Mia Ruiten, Truus Bosman, Bertha Stapel, Truija Wanten, Anna van Mierlo, Aida Steyvers, 7, 7, 7 en Lean Moorthamer. Enkele bekende personen op de aehterste rij: boven links is reetor Meuffels, verder Hinzen, Wiro Claessen en Steyvers. Onder links is Moorthamer (met hoed) en de heer Bosman. Bovenaan rechts: deken Thyssen en burgemeester Evertz. Onderaan rechts: de heer Maassen met doehter Franeien Maassen.

63. Deze toto van de "Volrnolen" is ornstreeks 1900 gernaakt. De "Volrnolen" dankt zijn naarn aan de tijd dat er door het vollen met de rnolen wollen lakens werden verdicht en verstevigd. Het laken werd in het held ere water van de Rode-beektak gespoeld en op houten ramen te drogen gehangen. In het jaar 1761 werd de rnolen verbouwd tot koren- en oliernolen. Na het overlijden van Theodorus van de Bergh werd de heer H. Peters eigenaar van de .Volmolen". De waterrnolen en het huis werden later verpacht. In 1935 kwarn Koos Derks op de .,Volrnolen". Hij rnaakte van deze rnolen weer een goedlopend bedrijf In 1954 werd de rnoJen door zijn zoon Jan Derks overgenornen. Tot 1972 is deze rnolen in bedrijf geweest, daarna werd hij stiIgelegd. In 1973 is de rnolen tot woonhuis verbouwd.

64. Schoolklas uit 1918, gemaakt op de speelplaats van het klooster St. Vincenti us. Vijfde rij, van links naar rechts: Tilke Hellebrekers, Cato Peters en Marie Beier (Iaatste vier onbekend). Vierde rij: juffrouw Tina Hoedemakers uit Echt, Louise Huizinga, T, ?, Louise Peters, Fientje Fose, Lieske Neuray, 'l , ? en Bertha Masthof. Derde rij: Lieke Ruyters, ? Plitcher, ?, Leen Huizinga. Lieke Peters, Bertha Swillens, Gonda van de Gazelle. Fien Hermans en Miena Opgenoord. Tweede rij:", Nel Schreuders, Janssen, ? ? Nelissen, (Heide l, 't, Wolfs. ? en Nellie Maassen. Eerste rij: Setta Kelleners, ?, Ida Hellebrekers, Tilla van Neer, Bertha Custers en Cato Peters.

65. Kerkkoor van Susteren. Van links naar rechts, laatste rij: Ber Claessen, Max Olivers, Math Esser, Sef Huizinga, Hoorens (Baakhoven). Harie Custers, Evert Masthof. Claessen, Lamberrnon, Jan Puts en Hens Claessen. Middelste rij: Pierre Sanders, Pier Ophelders, Hendriks (kostcr), MoorthamerofLaumen, Blonden, Frans Meuffels en Lamber Jessen. Eerste rij: Louis Hellebrekers, schoolmeester ", pastoor Riga. Beciel Schutgens en Frans Masthof.

66. Feurthstraat 1927. Enkele namen van personen die toen in de Feurthstraat woonden, rechts: De Smeet (Sanders). Hellebrekers en Bohnen, Toontje Houben, Van Sloun, Chris Backus, Graat Janssen, Bilo en Sjeng Schreurs. Links: Schwillens, Motcrs, Ruyters, Cafe Reynders, Renier Meuffels, Bohnen (winkeltje), Gebroeders Vergoosen, Wanten en cafe Ber Claessen. De vrouw die bij de straatpomp loopt is mevrouw Van Thoor. 's Winters werd de pomp afgedekt met balen stro en's avonds werd de zuiger emit gehaald om het vastvriezen te voorkomen. Zoals men ziet werden de wagens en karren meestal op straat gerepareerd.

67. De dames uit Susteren op retraite. De namen: Bertha Filot, Truke Wanten, Nella Meuffels, Tilla Henssen, Fien van de Busch, Fien Rutten. Miet Claessen, Tiena Kusters, Lea Keppene, Maria Becken, Tru Opgenoord, Aida Steyvens, Marie Geelen, Truke Schrijnernakers, Greet Schings en Seefke Claessen. De dames met het kruisje zijn onbekend.

68. Door de aanleg van een rangeerterrein en het ophogen van een rangeerheuvel, verkreeg men de be nodigde grand door een grate ontgraving in het Susterderbroek, waar een grate waterplas ontstond, in de volksmond "De Bagger" genoemd. Later werd deze naam omgedoopt in Recreatieoord Hommelheide. We zien op deze foto, gemaakt in 1927, nog twee bekende person en: op de voorgrond dokter Mostert en achter hem notaris Leinarts. In een vraeg stadium werd hier zomerzwemclub "Neptunus" opgericht. In 1966 ontstond Z.C.S. (Zwemclub Susteren) en in 1970 zwemclub N.O.A.Y. In deze jaren was "De Bagger" met de daaraan verbonden badrneesrer Sjang Maassen de vaste stek van de zwemclub.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek