Susteren in oude ansichten deel 2

Susteren in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P. Koolen
Gemeente
:   Susteren
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5877-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Susteren in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Het kerkelijke zangkoor in 1927 bij gelegenheid van het vertrek van kapelaan J. de Boer. Achterste rij:

Louis Hellebrekers, Frans Kelleners, Kees v.d. Heyden, broeder W. Janssen, Hugo Hoofwijk, Karel Rours, 't, Spoorrnan, Wil Peters, Sjeng Roms, Piet Meuleners, Louis Rours, Ber Rours en Ber Meuleners, Middelste rij:

Van Schaik, ?, Bedaf, priester 1. de Boer, rector Meuffels, J. Danders, Caspar Has, Herman Kelleners en Sef Willems. Eerste rij: Sjeng Jongen, Meuffels, Sef Has, ?, Meuffels, ?, ?, Willie Rours, Paul Peters en Has.

70. In de Feurthstraat lag het cafe Peters-Meuffels, waar tevens een beugelbaan was. De personen die hier voor het cafe staan zijn Wil Bohnen, Vos met dochter, Giel Custers en in de deuropening staat Ida Meuffels, de moeder van Paul Peters. De harmonie 51. Cecilia koos domicilie in de harmoniezaal, die heden ten dage nog steeds de vaste 10k alit cit van de harrnonie is. Paul Peters, die zeit ook voetbalde, vulde in 1944 (noodcornpetitic) vaak zelf de kastekorten aan en vervulde in die moeilijke jaren aile bestuursfuncties en hield de club draaiende. Na drie genera ties Peters werd het cafe in 1989 overgedragen aan een andere eigenaar.

71. Een oude foto van het station, gemaakt na 1917, Het station dateert van 1864 en was toen iets kleiner gebouwd. Het stond al geruime tijd klaar voordat men er gebruik van kon maken. In 1865, op 21 november, kwam op de rekening van de staat de spoorlijn Maastricht- Venlo klaar en werd in gebruik genomen. Niemand die de opening van het station Susteren bijwoonde kon toen vermoeden welke invloedrijke rol het stadje ooit zou gaan innemen in het landelijke railverkeer. Helaas werd dit station in de jaren zeventig gesloopt.

72. Op 3 september 1917 kon het emplacement in gebruik worden genomen. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 28 hectare en was daarmee een van de grootste rangeerterreinen van ons land. Linksachter zijn de Iocornotiettoodscn en werkplaatsen van de NS. Men was reeds voor 3 oktober 1923 bezig met het bouwen hiervan, terwijl men verzuimd had de nodige vergunningen aan te vragen. Dit seinhuis (post I) stond bij de overweg Stationsstraat. De person en die hier werkten zijn: ? Jozef Claessen, Adrianus van Mierlo en Jozef Schuren.

73. Na de omwenteling in de kolenindustrie tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg Susteren een belangrijke taak in de opvang en doorvoer van kolentransporten. In 1914 werd met de aanleg van het uitgebreide rangeerterrein begonnen. Om deze aanleg mogelijk te maken moest het daarvoor aangewezen terrein anderhalve meter worden opgehoogd. De grond daarvoor werd uit het Susterderbroek gehaald, waardoor "De Bagger" ontstond. In dit gebouw beyond zich een groot waterreservoir voor het vullen van de stoomlocs. Later is dit reservoir verdwenen en deed het gebouw dienst als kantoorgebouw.

74. Dieteren "anna 1909". Deze foto is gemaakt in de deuropening van de waning waar jarenlang een klompenfabriekje was. Achterste rij, van links naar rechts: Peter KJinkers (1873-1955), Hendricus KJinkers (1903-1981), Gertrudis Mostard-Willems (1849-1914). G. Cobben - deze jongeman is 50 jaar bisschop geweest, 1897-1985 - en Hubertina Storken-Mostard (1880-1962). Tweede rij: Bertilia Klinkers-Mostard (1878-1940), Leonard Klinkers (1907-1974), Barbara Klinkers, geboren 1907 en Augustinus KJinkers (1904-1969). Eerste rij: Johannes Klinkers (1904-1973) en Willem Klinkers (1902-1970).

75. Deze zeldzame foto is gemaakt op de Marktstraat. Dit pand stond naast de boerderij van Lambermon. Hier woonde de familie Filott-Mathijssen. In dit pand was een klein winkeltje gevestigd waar men behangpapier, verf en borstels verkocht. Vele oud-Susterdernaren kunnen zich dit pand niet eens meer herinneren.

76. Een zeer oude foto van fanfare Concordia te Susteren, gemaakt voor 1918. Enkele be ken de personen op deze foto zijn: Blonden, Tien Lamberman, Sef Hellebrekers, Lernmens, Sjang Hanssen, Gori van Heiden, Sjang Gruters, Harie Rooyen, Theos Peters, Lenard Mofers, Karel Hellebrekers, Herman van Heiden, Sjeng van Thoor, Meuffels, Keppene, Maan Gruters, burgemeester Evertz, wijnhandelaar Penders en Hubert Oliverso Op 5 augustus 1918 kwam er een einde aan de muzikale loopbaan van fanfare Concordia te Susteren, die bijna cen halve eeuw bestond. Ze werden op 5 augustus 1918 nog eenmaal bij elkaar getrommeld voor een plechtige gebeurtenis. De afmars na afloop van de eucharistieviering was het definitieve einde van de cens zo trotse fanfare Concordia.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek