Swalmen in oude ansichten

Swalmen in oude ansichten

Auteur
:   W. Geraedts
Gemeente
:   Swalmen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4068-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Swalmen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit boekje wordt getracht met foto's en daarbij een korte beschrijving een beeld te geven van het .Rijke Swalmer Leven" tussen 1895 en 1930. Getuige de vondsten en beschikbare historische bescheiden heeft Swalmen een oude en bewogen geschiedenis. De beperkte omvang van dit werkje laat niet toe daarop dieper in te gaan. In "Wandelingen door Nederland" schrijft J. Craandijk in 1883 over Swalmen onder andere het volgende:

Het dorp Swalmen bestaat uit 3 gedeelten. Het eerste ligt aan den zandweg bij het station en heeft enkel eenige armoedige stulpen aan te wijzen. Vit de Populierenlaan langs het spoor zien we het riviertje de Swaim zich kronkelen door een groene vlakte, waar een watermolen drijft. Het tweede deel - het eigenlijke dorp - ziet er wonderlijk uit. Daar is een vierkant pleintje, dor en kaal, van ongezellige verwelooze huizen omringd. In het midden staat een armoedige geschoren Linde; eenige voeten boven den grand zijn de takken tot een soort prieel geleid en door palen gestut en uit dit tafelvormig blad rijst een lange, naakte stam, die slechts een 3-tal trosjes bladeren draagt. Op dit onbehaaglijke pleintje vinden we een poort, die tot den hoog gelegen ommuur-

den kerkhof toegang gee ft. Daar ligt de oude kerk, met den lagen dikken toren en van den kerkhof zien wij neer op de binnenplaatsen der boerenhofsteden of tegen de achtergevels der omliggende woningen. Er is in deze digt aaneengesloten huizen iets drukkens en zwaarmoedigs, dat ons benauwt. Van frischheid en vroolijkheid geen spoor en welligt is het aan 't uur van den dag te wijten, dat wij geen levend wezen ontwaren. Wij nemen er dan ook 'n gansch niet aangenamen indruk van mede.

Een weinig opwekkend beeld van Swalmen uit die tijd. Men zou de heer Craandijk willen toewensen, dat hij kennis kon nemen van dit boekje en zou kunnen rondwandelen door Swalmen in de jaren zeventig, nu drastisch opgeruiming is gehouden (onder andere) onder de "armoedige stulpen en ongezellige verwelooze huizen" en er vele .Jevende wezens te ontwaren" zijn met de nodige .frischheid en vroolijkheid".

Aan allen, die door het beschikbaar stellen van foto's en het geven van informatie medewerkten aan de totstandkoming van deze uitgave, hartelijk dank en aan de lezer veel genoegen bij het doorbladeren van "Swalmen in oude ansichten".

1. Volgens de overlevering is het Asselts kerkje oorspronkelijk een Romeins tolhuis geweest. De Maas stroomde er vroeger vlak langs. De bakstenen toren dateert van 1555. Tot de restauratie in 1916 (door architect dr. Cuypers) beyond het altaar zich aan de oostzijde, de sacristie onder de toren en de ingang aan de noordzijde. Bij de restauratie, onder de bezielende leiding van rector Pinckers, werd het kerkje uitgebreid met het huidige priesterkoor, sacristie en kinderkapel en met de beide ronde traptorentjes.

2. De oude kerk van Swalmen werd gebouwd omstreeks 1452. Hierboven ziet u de achterzijde (vanaf de Brugstraat). Ze lag "georienteerd" (het priesterkoor aan de oostzijde). Het trapje gaf toegang tot de sacristie. De muur links be staat nog gedeeltelijk. Rechts de achterzijde van het toenmalige raadhuis. De kerk werd afgebroken in J 896 omdat ze te klein was. De lengte bedroeg slechts circa dertig meter. De massieve toren moest als rijksmonument gespaard blijven. Hij werd in J 945 opgeblazen. Rondom de kerk lag het kerkhof dat tot 1892 in gebruik was.

3. Maandag 19 juli 1897: de commissaris der koningin Ruys de Beerenbroek is op bezoek. Heel Swalmen is uitgelopen. De verenigingen geven acte de presence. De grote mensen staan vooraan, de kinderen achteraan. In het midden, strategisch opgesteld "bao Sander", veld wachter Dingelstad. Rechts de in 1892 gebouwde kapelanie, thans politiebureau, daarnaast het cafe van Zaalders Hendrik. Het oude huis (thans gedeeltelijk .Paarse Vii") is afgebroken in 1903. De foto is genomen vanuit de bovenverdieping van het toenmalige raadhuis dat voor de kerk lag.

4. Hierboven het oude raadhuis (wit) en .Beyseshoes" in 1902. Tot 1829 diende het raadhuis tevens als school. Via de boog bereikte men de kerk. Onder de boog beyond zich het cachotje, Achter het raadhuis de in 1897 gebouwde kerk. Links een petroleurnstraatlantaarn. In 1902 besloot de raad tot atbraak van het raadhuis. Het puin "zal vervoerd worden naar Boukoul, welker inwoners zich hebben aangeboden dat te komen afhalen". (Op de Boukoul .Jigt' , dus ook een raadhuis). Rechts het pas gereedgekomen nieuwe raadhuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek