Swalmen in oude ansichten

Swalmen in oude ansichten

Auteur
:   W. Geraedts
Gemeente
:   Swalmen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4068-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Swalmen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

SWAL:llEN. Entre.e van het Dorp.

10. De Rijksweg werd aangelegd in 1831/32. Bij de Beekstraat (vanaf Roermond) en de Kroppestraat (vanaf Venlo) sloot hij aan op het reeds bestaande weggedeelte. Op de foto ziet u een bierwagen, bespannen met twee paarden, op weg naar de vele tapperijen, die Swalmen destijds rijk was. Aan weerskanten van de weg marechaussee te paard, die vanuit Roermond regelmatig in de omliggende dorpen patrouilIeerden. Geheel links staat het huis dat bewoond werd door meester Smeets (gesloopt in 1923). De weg links is de toegangsweg naar Beeckerhof.

11. In 1722 werd besloten twee houten bruggen te vervangen door twee "steene bruggen, die over de 600 ryxdaelers sullen commen te staen", Hier ziet u de brug in 1927. Twee karren konden elkaar niet passeren. In 1901 werd overwogen de brug te verbreden door de muren te vervangen door hekwerk. In februari 1945 werd de brug opgeblazen. De nieuwe brug werd gebouwd in 1950. Uit geen enkel officieel stuk blijkt, waarom St-Nepomuc op de brug prijkt. In het midden ziet u het huis van Stakenborg en rechts dat van Allers.

12. Het is niet bekend wanneer Hillenraad gebouwd is. In 1341 was Dirk van Oest met het kasteel beleend. Het kasteel was achtereenvolgens in het bezit van de Van Nijdeggens (tot (736) en de Van Hoensbroeks. Graaf Frans Eugen van Hoensbroek (1851-1934) huwde in 1878 met gravin Wolff Metternich. Oit huwelijk bleef kinderloos. Haar neef Herman graaf Wolff Metternich (1887-1956) erfde het kasteel en vestigde er zich in 1910. Op de foto ziet u rechts het bijgebouw, tot omstreeks 1920 met hoog leien dak en pal grenzend aan de vijver.

Swalmen.

Kasteel .Hillenraetbc

Swalmen.

Villa .Gr3e!berbofc

13. In 1606 was Graterhof(hoeve) eigendom van de kathedrale kerk te Roermond. In 1798 (Franse bezetting) werd ze evenals andere kerkelijke bezittingen verkocht, Sinds 1840 is ze in bezit der familie Strens. In 1854 bouwde minister Pascal Strens er een jachtverblijf (een verdieping), architect was dr. P. Cuypers. Hierboven ziet u Graat, nadat in 1892 een tweede verdieping was aangebracht, In 1893 nam Louis Strens er zijn intrek. Op foto 12 ziet u Graat in 1915 (verbouwd in 1909). De boerderij rechts werd in 1916 gesloopt.

14. De Spick of Spieker (Speicher = graanopslagplaats?) werd gebouwd circa 1450. In de loop der jaren verwisselde de hoeve - vroeger voorzien van een dubbele gracht, toren en ophaalbrug - herhaaldelijk van eigenaar. In 1700 werd verlof verleend in de huiskapel de H. Mis te lezen. In 1725 werd ze gekocht door baron Heereman van Suydtwyck. Sinds 1874 is ze in pacht bij de familie Vallen die ze in 1920 kocht van de n. v. Limb. Grondmij de Maasgouw. De tegenwoordige eigenaar, H. Thissen, heeft sinds 1962 het vervallen bouwwerk grondig laten restaureren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek