Swalmen in oude ansichten

Swalmen in oude ansichten

Auteur
:   W. Geraedts
Gemeente
:   Swalmen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4068-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Swalmen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Zes paardekrachten waren nodig voor het vervoer van de massale boom uit de "Petits greendj" Roermond, die werd geleverd door R. Magne de Horn aan de "Crooi" in Swalmen. De gewone manier van vervoer per mallejan - tweewielig voertuig met de trek boom aan de as bevestigd - was niet mogelijk wegens de enorme afmetingen. De naam "Crooi" voor n.v. lac. Geraedts Houtbedrijf is ontleend aan de naam van de moeder van Jacob Geraedts, stichter van het bedrijf, die van Croy heette. De boom werd 's zondags op de markt in Swalmen tentoongesteld.

21. W. Coorens ('t lattemenke), overgrootvader van de tegenwoordige vennoten van de n. v. P. Coorens, dreef sinds 1859 een houthandel en kort daama tevens een zagerij. Tot 1890 zaagde men pianken met handzagen op de "sjraag". De zaagsnede werd aangegeven door een in roet gedompeld touw ("smetten"). Op de foto ziet u de fabriek aan de Veldpoort omstreeks 1916 met op de aehtergrond de iepen langs de rijksweg. Links, op de "boJlen": luitenant P. Coorens; reehts: Suules mam en dochter H. (Iaumen-) Suilen en zoon Sef Suilen.

" . Ve g. Swa ?. .,.,er

DiJ<jJz,... f'°a ... ker

/(Jd~.A.r~j. .If; ~f

22. De "Vennoot" (Benders, Hermans, Kluytrnans-Dobbelaere en Schouenberg), opgericht in 1924, exporteerde dakpannen naar overzee, voornamelijk naar Engeland. Er werd ook naar Curacao geleverd. Op de foto ziet u het met vlaggen versierde honderdste schip aan de loswal te Asselt, met aan boord de vennoten en hun voorwerkers, gerneentelijke autoriteiten, andere Swalmer industrielen en vertegenwoordigers van de "bank en van de kamer van koophandel. ' s A vonds heeft de champagne rijkelijk gevloeid.

23. Begin oktober 1920: burgemeester L. Strens (1895-1924) viert zijn zilveren ambtsjubileum. Van eind 1899 tot 1 januari 1915 was hij tevens burgemeester van Maasniel. Vooraan de farnilie, de raad en vier onderwijzeressen. Daarachter besturen van verenigingen met vaandel, van links naar rechts: voetbalclub SCC, schutterij Oranje Boukoul, harmonie St.-Caecilia, werkliedenvereniging St.-Lambertus, burgerwacht, Swalmens Liedertafel en de rooms-katholieke midden stand. De kinderen van de leerschool werden getrakteerd voor vijfendertig cent, die van de bewaarschool voor vijftien cent.

24. In 1852 werden twee fanfares opgericht: "Ons Genoegen" en "St.-Caecilia of kerkelijke fanfare", die in 1858 fusioneerden onder de naam "Societe St.-Cecile". Hierboven ziet u de harrnonie op zondag 31 juli 1927 op weg naar het rnuziekfeest op HiJlenraad ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan. U ziet links de winkel van Chr. Konings, woonhuis en winkel van de gezusters Konings, de smidse van Konings Chiel en het Molenhuis. Op het meterlange raambiljet een uitvoerig programma. 's A vonds was er eengroots vuurwerk met als slotdecoratie "Hulde aan St-Caecilia 1852-1927".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek