Tegelen in oude ansichten

Tegelen in oude ansichten

Auteur
:   J.T.P. Thissen en J. Bartels
Gemeente
:   Tegelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1677-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tegelen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. "Historisch Monument". Zo zou men deze foto kunnen noemen, die in juni 1915 van de sacramentsprocessie werd gemaakt. Op de achtergrond ziet u het oude posthuis, dat veertig jaar geleden werd gesloopt. Op de voorgrond staan de gepluimde schutters van schutterij St.-Antonius. Pastoor A. Grispen draagt het allerheiligste. De twee heren met zwarte baret en flambouw zijn de kerkmeesters Peter Thissen (links) en Paul Teeuwen (rechts). Deze processie trok elk jaar duizenden toeristen en kermisvierders.

Spoorstreet, Teqeten.

10. Vanaf de Stationstraat, voorheen Molenstraat, passeerde men noordwaarts gaande "hetCriits" en de Spoorstraat, In het zuidelijk gedeelte van deze straat werden gevestigd het oude postkantoor, de Nederlandse Middenstandsbank, de broodbakkerijen van Nissen en Caspar, Dings en de beschuitfabriek Dings. Men ziet hier nog de palen van de bovengrondse telefoonleiding.

11. Een panorama vanaf de St. Martinustoren in de riehting van Steyl, Het lange gebouw geheel v66r op de foto is het pand Thissen-Leenen. Voor het posthuis, bewoond door de gezusters Gitmans, staat een kar van Driek van Sander. Daaraehter de eerste huizen van de Beekstraat. De straat in het midden is de Posthuisstraat. Verder ziet u de Berg. Links de Grotestraat tot aan de oude jongensschool, verborgen achter de bomen. Midden op de aehtergrond is het klooster van de blauwe zusters. Voor het klooster liggen de zandbergen en enkele pannenschoppen.

Lege/en Spoorstraat

12. Dit beeld van de Spoorstraat toont rechts het huis van Jos. Teeuwen, dan dat van Hein Denessen (Hein van Brokskesmenke) en op de hoek woonde J. Ehren-Hekkens (textielwinkel van Sjang en Bet). Links op de voorgrond ziet u bakkerij Bongaerts. Oorspronkelijk was hier een pottenbakkerij gevestigd; dit werd later een broodbakkerij, herberg, uitspanning en een 'zeer bekende beugelbaan. Daarnaast staat de sigarenwinkel en sigarenfabriek H. Vossen-Breuers, Vossen-Breuers had een internationale bekendheid als tabakskenner. Zijn merken, Brinia, Flor de Barena en Zandblaadjes waren sigaren die tot de allerfijnste van Nederland, Belgic en Duitsland gerekend werden.

Groet uit Tegelen.

l""::. H 'er'..; T('~ 'r

13. Foto genomen in 1904 vanaf de inrit van de Spoorstraat bij de Grotestraat. Men ziet Hotel Wed. Gitmans (de Btiiis) met pottenbakkerij en woonhuis met brouwerij van Emile Gitmans; deze brouwerij was genaamd "Gambrinus". De Grotestraat is nog niet geplaveid en er is nog geen trottoir. Rechts ziet u de rails van de paardetram Venlo-S teyl vice versa.

Groeten uit Tegelen

6rootestraat

, ! 'I

11m'

_ ..

-

14. Deze foto is genomen vaar 1914. Het witte gebouw links was Potjesfabriek van de Buus; daarnaast het woonhuis Emile Gitmans met brouwerij "Gambrinus". Het witte huis links midden op de foto wordt "Het Vredeshuis" genoemd. Vroeger heeft het nog als school gediend (omstreeks 1890). Rechts op de fo to, van rechts naar links, ziet u woonhuis Lot Faessen, de ronde poort was de toegang tot de graanmolen van H. Faessen (Haandert Driek), vervolgens de woonhuizen van Willem Faessen, de familie Geurts "den delle", G. Stroeken, en J. Franssen (sigarenwinkel met sigarenmakerij), dan volgde het huis van meester Bloerners en het huis van Bruls.

15. Dit is het oude huis Laumans, later bewoond door het hoofd der school J.H.G. Peeters, die in 1906 naar Tegelen kwam. Het stond op de hoek "Grotestraat-Engerveldstraat, in de oude tijd genaamd Gen Zand (Gezank). In de achterbouw van het woonhuis werd de brandspuit gestationeerd, het was tevens de gemeenteopslagplaats. Het huis Peeters werd in 1929 afgebroken en is thans Kermisplein.

16. Hoekstraat, vroeger genaamd, "bi-j de Sjmeed aan de baek ". Aan de rechterkant van dit straatje lag de smederij van Giesen. Daarnaast lag het Armenhuis en het Kranenbreukershuis.

17. Dit is een gedeelte van de achterkant van het Kranenbreukershuis in de Hoekstraat, eertijds bewoond door de pottenbakkersfamilie "Crambrucher". Lange tijd diende het als tabaksfabriek van de gebroeders Beurskens. Na de tweede wereldoorlog is er nog een muziekschool in ondergebracht, Boven de ingang ziet u een kruis ter bescherming tegen onheilen. Deze kruizen vond men op meer plaatsen, onder andere op Bosserhof.

18. Het huis Croonen lag voor de helft op de Grotestraat en vormde een verkeersobstakel. In dit pand waren gevestigd een herberg, een kruidenierswinkel en een sigarenrnakerij, De paardetram, later stoorntram, scheerde vlak langs het huis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek