Tegelen in oude ansichten

Tegelen in oude ansichten

Auteur
:   J.T.P. Thissen en J. Bartels
Gemeente
:   Tegelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1677-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tegelen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Toen in 1923 het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd herdacht, vierde Tegelen van 31 augustus tot en met 6 september feest. Deze foto is een van de vele die gernaakt werden van de jubileumoptocht. In de eerste auto zit Eg, Janssen; de tweede werd bestuurd door Ties Van Maris. Daarachter ziet u de wagen van het missiehuis te Steyl. De foto is genomen in de Grotestraat. Rechts staat het huis Croonen; op de achtergrond staan de villa en fabriek Assmann, waar nu het postkantoor is gevestigd.

30. Het huis "De Snoek" aan de Maasstraat te Steyl waarin de familie Roeven woonde, met de herberg en de mandenvlechterij (korver), Rechts van het huis ligt de Waterlostraat, aangelegd in 1827, links ervan de Kenzenstraat, een holle weg voor het mergeltransport via Siep, de Aalsbeek en de Neerlingen op de grens van Tegelen en Belfeld naar het Rijnland (Duitsland).

31. De Maashoek, het oude "aen gen Steyl", met op de voorgrond het oude koopmanshuis Franssen, later sigarenmakerij en strijkinrichting Cleophas. "Aen gen Steyl" ontleent zijn naam aan de steil die voor de visvangst, vooral zalm, was aangebracht in de Maas. Hier was de oude Maasovergang, de Gulikse tol en de kolenwaag gevestigd. Er was ook reeds vanaf de middeleeuwen een mergelopslag en mergelhandel.

32. Deze unieke foto toont de pontonbrug te Steyl, die de Duitsers bij de inval op 10 mei 1940 bouwden op dezelfde plaats waar nu het pontveer nog op en af vaart. Van hieruit was het voor de Duitse legers heel gemakkelijk door te stoten naar de Peelstellingen. De Nederlandse bunkers aan de Baarlose kant waren totaal onvoldoende om een verantwoord oponthoud van de oprukkende Duitsers te bewerkstelligen. Daardoor werd weI bereikt dat er weinig doden vielen en de schade beperkt bleef. Dit was voor de bewoners van Steyl en Baarlo een grote opluchting.

Watersnood

33. Bij de water snood op 2 januari 1926 stroomde het Maaswater via de Steyler- of Kruizerbeek zover de Spoorstraat in dat het water de huizen van meester P. Bertels (thans Hendrix meubelen) en slagerij J. Leenen bereikte.

34. Gezicht op villa Elise te Steyl op 2 januari 1926.015' de achtergrond het rectorshuis van Steyl, toentertijd bewoond door de familie Feyen. De hiervoor gelegen rozenkwekerij van de gebroeders Leenders was volkomen onzichtbaar geworden.

35. Door de Mulbeek of Engerbeek stroomde het Maaswater op 2 januari 1926 grotendeels in de kom ten noorden van de Sint-Martinusstraat. Het water stond vanaf de Tegelse Sf-Martinuskerk tot aan de Venlose St-Martinuskerk en tot aan de kerk in Baarlo. Bij de ingang van de St.-Martinusstraat links ziet u de sigarenfabriek "Excelsior" van Joh. Vossen-Cremers en rechts de winkel en herberg van Wiel Oehlen-Gitmans.

36. Gezicht vanaf de toren van de Sint-Martinuskerk op de Hoogstraat, Beekstraat en ijzcrfabriek "Industria" .

37. In de hoek Engerstraat-Koningstraat lag achter Teeuwen de zeer oude boerderij "Aen gen Dieck", later bewoond door de familie Thissen. Toen in december 1925 de Maas ongekend haag steeg, trachtte men voor de boerderij een dam op te werpen am het water tegen te houden. Dit lukte tot 31 december 1925, maar plotseling bezweek de dam en binnen een paar minuten waren huis en stallingen een prooi van het gulzige water. Op deze foto van 29 december 1925 is men nog bezig met de aanvoer van zand en het wegpompen van het water. Midden op de foto staan onder meer Hubert Leenen, Joachim Driessen, W. Beurskens, Felten, Hub. Thissen en gezin. De anderen zijn leden van de families Driessen, Leenen, Bongaerts en Leenen.

38. De Steyler-, Kruizer-of Peskesbeek was het overschot van een langgerekt broek vanaf de waterlei ding naar de Maas te Steyl. Het was een groot viswater en scheidde Tegelen van Overtegelen. Bij de watersnood op 2 januari 1926 herleefde voor enige dagen enigermate het beeld van de oude toestand. Deze foto van de Riethstraat langs de beek geeft ons hiervan een beeld. Het meest bekende huis is het derde huis van rechts; daar werd Nicolaas Hekkens, de bekende roltabakfabrikant geboren. Jarenlang stond er een windwijzer met een kruier op. Uit dit huis werd mejuffrouw Elise Moubis gered via een gat in het dak, omdat het oude gebouw door het water dreigde in te storten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek