Tegelen in oude ansichten

Tegelen in oude ansichten

Auteur
:   J.T.P. Thissen en J. Bartels
Gemeente
:   Tegelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1677-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tegelen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~ ? ...

-

39. Het veer te Steyl omstreeks 1925. Het was een gierpont die vastgernaakt was aan een groot anker met kabel, die door drie gierbootjes omhoog werd gehouden. In de Maas dicht bij het veer lag stroomopwaarts het badhuisje van Henke Leenen.

40. Totin het begin van deze eeuw was de Steyler los- en laadwal gelegen nabij de Peer, achter de herberg van Roemen, waarin de vorige eeuw ook een kleine scheepswerf was. De toegang was echter veel te steil, wat aanleiding gaf tot de aanleg van de hier afgebeelde nieuwe laad- en loswal. Vanaf de middeleeuwen tot in de achttiende eeuw was de los- en laadwal gevestigd bij de Maashoek en heette Mirgelhammer, omdat hier veel mergel gelost werd.

41. Het handelshuis Gubbels, gelegen te Steyl nabij het veer, werd omstreeks het jaar 1900 bewoond door versehillende families onder anderen Henke Leenen, die er herberg en winkel had en tevens het rijksveer gepacht had. Andere Steyler handelshuizen waren Franssen, Ronck, Canooy, De Rijk en Moubis.

42. De paardetram Venlo-Steyl v.v. in 1908, ter hoogte van de kerk in de richting Roermond. Opmerkelijk zijn de hondekar en de fiets. Rech ts ziet u de woningen van achtereenvolgens: de familie Van den Broek, organist Piet Driessen en Schenkwirtschaft Hoffmans. Deze herberg was een van de voornaamste trefpunten bij aangiften van geboorten, huwelijken en sterfgevallen. Tevens was daar een wisselkantoor, waar men het Duitse geld, dat tot 1914 het norm ale betalingsmiddel was, kon omzetten in Nederlands geld, om bijvoorbeeld belasting te betalen of stortingen te do en op een postwissel. Het volgende huis was van P.J. Beck- de 1a Fai. Op de achtergrond staat de herberg van Willem LinssenEngels.

STEIJL BU TEGELEN

HET MISSIEHUIS

43. V66r de eerste wereldoorlog bestond te Steyl een autobus-onderneming Steyl-Venlo en Kaldenkirchen v,v . Zij vormde een grate concurrentie met de paardetrarn, die hierdoor in november 1919 gedwongen werd op stoomkracht over te schakelen, Aan de autobusonderneming kwam in 1914 een cinde toen de stroom Duitse bezoekers aan het missiehuis tengevolge van de oorlog uitbleef.

44. De paardetram Vcnlo-Steyl v:v, werd door de concurrcn tie van de Steyler autobusondcmeming bijna niet meer gebruikt. Daarom ging de onderneming Wcndenhorst op 9 November 1910 over tot aanschaffing van twee locomotieven. De stoomtram heeft gelopen tot 1 Januari 1919, toen hij door gebrek aan benzol bleef stilstaan in de Kruisstraat. De passagicrs konden hun reis in de richting Vcnlo te voet door de snceuw voortzetten. Sindsdien heeft de tram nooit meer gelopen.

-

45. De ijzergicterij "Industria" is gelegen in Tegelen vlak aan de Maas. Op de foto ziet u directeur los Dentjens met het personeel in het jaar 1900. De fabriek werd gesticht in 1853 door de heren Kamp en Soeten en werd opgeheven in 1963. Deze fabriek is de bakermat van de Tegelse ijzerindustrie, Naderhand ontstonden de f'abrieken van Hekkens, De Globe, Doesborgh & Zn., Thyssen, Driessen & Billekens en De Vulkaan (deze is later opgeheven).

46. In de oude kleigroeven, in Tegelen "Erdmaol" genaamd, werd tot twintig meter onder het maaiveld de klei (erd) met de schop gestoken. Een klomp waaronder een ijzeren plaat vergcmakkelijkte het kleisteken, De klei werd met kar en paard, later door kipwageus, naat de potten- en dakpannenfabrieken vervoerd.

47. "Laumans-sjop" of wei pannenfabriek Laumans, gelegen aan de Krekclsberg, later genaamd Kaldenkerkerstraat en nog later lndustriestraat. Een voorbeeld hoe de dertig pannenfabrieken in Tegelen er voor 1914 uitzagen. Men onderscheidt de droogschop, de crdbcrg, de pannenmakerijen en de ovens met schoorstenen.

48. Een veldsteenoven gelegen tussen het station en het kasteel Holtrnuhle. In het jaar 1900 produceerde Tegelen twaalf miljoen bakstenen, waarvan negen miljoen in fabrieken en drie miljoen in veldovens. In het midden de kleimolen (erdmeule) in beweging gebracht door paardekracht. Tics van Maris leid t he t paard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek