Tegelen in oude ansichten

Tegelen in oude ansichten

Auteur
:   J.T.P. Thissen en J. Bartels
Gemeente
:   Tegelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1677-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tegelen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. In 1908 werd door de heer Leo Driessen het solokwartet Zanglust opgericht, dat in 1916 werd uitgebreid tot een dubbelkwartet en in 1931 werd omgezet in het mannen- en a-capella-ko or "Zanglust". Deze vereniging lcidt een zeer bloeiend bestaan. Directeur is de heer L. de Rooy.

60. Tegelen-Steyl is een gemeente waar muziek, zang en toneel steeds intens beoefend worden. Zo was het vroeger en gelukkig nu ook. De openluchtspelen vormden een hoogtepunt, waaruit de passiespelen voortkwamen, Honderdduizenden hebbcn vanaf 1927 het openluchttheater "de Doolhof" bezocht. Koningen, vorsten, hooggeplaatste personcn, zowel als eenvoudigen hebben in Tcgelen onvergetelijke uren belecfd.

61. Reeds in 1900 bestond in Telegen een gymnastiekvereniging "Leonidas", annex wieler- en worstelclub. Voorzitter was toen Ger. Thissen en leidcr-gymnastickleraar Munnieh uit Venlo. Het huidige Leonidas, kwam op 15 oktober 1926 tot stand. Het heeft tijden van enorme bioei en populariteit gekend. In de heren Willem Janssen en Mathieu Rijvers heeft Lionidas twee Ieiders gehad, die met veel vakkennis en enorme inzet Tegelen een uitstekende naam bezorgden in de gym-sport. Ook de damesafdeling onder Ieiding van mejuffrouw Hovens heeft Tegelen vele onvergeteliike avonden bezorgd.

n 1927-192

62. De voetbalverenigingen T.A.C. en T.S.V. gingen in 1926 een fusie aan onder de naam .Tegelen", Deze combinatie werd een groot succes. Hier volgen de namen van de voetballers die Tegelen jarenlang een klinkende naam hebben gegeven in de toenmalige voetbalwereld. Van links naar rech ts: J. Verlinden, H. Huys, W. Schouwenberg, J. Holthuyzen, G. Ketels, H. Theeuwen, Fr. Swinkels, J. Theeuwen, Th. Peeters, J. Ververgaert, H. Gubbels en S. Hovens (de Witte).

63. Joes en Petatte Nelkc Schreurs waren vroeger een begrip voor Tegelen en omstreken. Zij hadden een klein huisje met cafe en beugelbaan op de Hoogstraat. Overal werd vroeger op kermissen en bruilo ften gezongen:

"En as wi-j den nao Tcgele gaon, den gaon wi-j noa Petatte Nelke, dao drinke wi-j ein potje beer, en hebbe den auch viiiil plezeer.

en Joes dae haet zo'n lollig vrouwke, die duit ter sokker in (2 maal)

al in det beer (2 maal)

die duit ter sokker in det beer".

'Cefe!ct:

Uitspanningsoord "Drie-/{roll<l'"

64. Halfweg Tegelen-Venlo ligt sinds 1706 de herberg "De Drie Kronen". Vrijwel niemand passeerde hier zonder er te rusten en een glaasje bier of een borreltje te drinken. De warande gaf een apart cachet aan het gebouw. In de tuin stonden een kiosk en enkeJe speelattracties voor de jeugd.

65. Cafe Centraal met restaurant, billard en zaal, van Louis Cleophas was rond 1914 zeer bckend. Er kwarnen vee! Duitsers die het missiehuis met zijn prachtige tuinen en museum bez ochten. Dit gebouwencornplex was het eerstc huis van de farnilie L. de Rijk-Gubbels tot omstreeks 1820. Later woonde de Iamilie De Rijk in het landhuis, dat nu bij de botanische tuin behoort.

Teqelen-Cafe oe Steenrots

66. Een beeld uit 1910 van de Kaldenkerkerweg met herberg ,,De Steenrots" van de familie Op het Veld (Baer van Sander), tevens kruidenierswinkeJ en het cafe van de familie Cremers (Moar van de Krauw), tevens slagerij. Het pand werd in 1969 afgebroken. "De Steenrots" was eigenJijk een spotnaam.

67. Tegelen bezit thans drie schu tterijen: Sf.-Antcnius, St.-Martinus en St.-Hubertus. Vroeger was er in Steyl nog de schutterij St.-Barbara. Op deze foto uit ongeveer 1920 ziet u leden van de broederschap St.-Antonius, te wetcn, van links naar rechts: commandant Alfons Ewals, Schell, Stroeken, Noten, Jaq, Benders, koning Verstappen, vaandeldrager Holthuizen, Th. v.d, Borst, Casper Crerners, Holthuizen en W. Janssen.

68. De rectoraatskerk St.-Rochus te SteyJ lag schuin tegenover de hoofdingang van het missiehuis aan de St.Michaelstraat. De kerk werd in 1857 door architect Weber uit Roermond ontworpen en in 1931 afgebroken. Reeds enige jaren tevoren had men de toren gedeeltelijk gesloopt wegens levensgevaarlijke bouwvalligheid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek