Tegelen in oude ansichten

Tegelen in oude ansichten

Auteur
:   J.T.P. Thissen en J. Bartels
Gemeente
:   Tegelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1677-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tegelen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69.0p 31 augustus 1898, de dag van de inhuldiging van koningin Wilhelmina, zou op de bovenste galerij van de torenspits een vuurwerk ontstoken worden als hoogtepunt van de feestvreugde. Het vuurwerk was prachtig maar veranderde tevens de toren in een brandende fakkel die de nacht schrikwekkend maaktc; de hele toren brandde uit en de klokken smolten. Het orgel werd een prooi van de vlammen en het dak van de kerk verbrandde helemaal. De gewelven bleven echter staan zodat de overige inventaris werd gered. Vooral te betreuren was het verlies van de grote klok met een gewicht van 3500 kilo.

70. Foto van de afbraakwerkzaamheden van de SintMartinuskerk te Tegelen na de brand van 31 augustus 1898. Op de bank zit kapelaan Felix van Meerwijk.

71. In de !ente van 1899 vie! de beslissing, De afgebran de toren werd gerestaureerd. De nieuwe kerk, waarvan hier een foto, werd vee! groter dan de vorige. Het kerkhof rond de kerk is thans veranderd in een gazon met enkele doorgangen.

"

"

72. In de gemeente waren destijds twee scholen, een te Steyl en een te Tegelen; beide haddon zes klassen. Voor leerlingen die zich enigermate beter wilden bekwamen, was er nog een extra zevende klas, die later aangevuld werd met de zogenaamde avondschool. Op de toto ziet u de onderwijzers van de Tegelse open bare lagere school in 1901, van links naar rechts de meesters: G. Gorts, J. Dekkers, het hoofd der school L. B1oemers, J. Aarts, P. Bartels en L. Bloemers jr.

73. Deze foto van de openbare lagere school in 1914 werd gemaakt door L. Bongaerts. Links staat hct hoofd der school Peeters, rechts meester Paul Lucker. De leerlingen zijn geboren in 1905, '06, '07 en '08, en staan op de foto zoveel mogelijk bij elkaar. De foto werd gemaakt aan de noordoostgevel van de school, die gelegen was langs de Roermondsestraat. Deze school was destijds reeds vee I te klein. De bouw van de nieuwe Julianaschool, later St.-Josephschool ach ter de oude openbare lagere school, was toen reeds in voorbereiding.

74.0p 8 september 1875 begon Arnoidus Janssen geboortig uit Goch, priester van het bisdom Munster en rector bij de Ursulinen te Kempen, te Steyl in de voormalige herberg van Nicolaas Ronck een missiehuis voor de vorming van Nederlandse en Duitse missionarissen. In dit werk zat een enorme groei. In het jaar 1877 bracht de firma Frans Peeters uit Baarlo de eerste nieuwbouw tot stand en voltooide de kerkbouw volgens tekening van architect Prill uit Keulen, De bijna negentig jaar oude monseigneur Paredis, bisschop van Roermond consacreerde deze kerk op 8 september 1884.

75. De enorme groei van de congregatie van het Goddelijk Woord te Steyl (de S.V.D.), die in 1875 door pater Am. Janssen uit Goch is gesticht, maakte het dringend nodig dat er een parate en goed uitgeruste brandweer moest zijn. Na enkele jaren van voorbereiding bezat het missiehuis een brandweercorps waar menige grote stad jaloers op kon zijn. Met grote kennis, inzet en ware doodsverachting hebben de broeders-brandweerrnannen zich vele jaren van hun taak gekweten. Toen de gerneente Tegelen haar eerste moderne brandweerspuit kreeg, was iedereen maar wat blij, dat deze werd toegewezen aan de brandweermannen van het Steyler missiehuis.

76. De Haanderthof, reeds bekend in 1326, werd door Josephine de Rijk in 1887 geschonken aan het missiehuis te Steyl, die de hof omdoopte tot St.-Annahof en er een grote uitbreiding aan gaven. Hij diende voor de voedselvoorziening van de honderden aanstaande missiepaters en missiebroeders. De stenen voor de uitbreidingen werden door de breeders zelf "getiggeld" en rond het oude Ieerngat werd een prachtig park door hen aangelegd, in de volksmond genoernd "de Doolhof", later de plaats van de passiespelen. In 1919 vertrokken de broeders naar "de Hoof" te Belfeld en werd de St.-Annahof weer "Haanderthof" .

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek