Ten Boer in oude ansichten deel 1

Ten Boer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Dr. G.K. Bolhuis
Gemeente
:   Ten Boer
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3532-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ten Boer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. De christelijke school aan de Stadsweg is in 1883 opgericht. De kosten van het gebouw werden me de betaald uit de opbrengst van een laag terpaarde. Deze laag was afgegraven van de terp op de plaats waar de school verrees. Op de hoek staat de woning van het eerste schoolhoofd, meester A.H. Homan. In de inzet zien we meester Homan.

26. Dit huis, dat aan de noordzijde van de Stadsweg heeft gestaan, is de voormalige burgemeesterswoning en werd "het borgie" genoemd. Deze foto is gemaakt kart na de eeuwwisseling, toen burgemeester P.M. Albarda hier woonde. V66r het huis staat veldwachter Hommes klaar om zijn ronde te doen. Derk Schildhuis knapt de tuin op. De grote schuur is het koetshuis, Dit koetshuis werd later verbouwd tot een boerderijtje, waarin eerst Dienco Bolhuis en later Pop Blink hebben gewoond.

27. Ret eeuwfeest van de bevrijding van het Franse juk in 1913 werd ook in Ten Boer luisterrijk gevierd. Ben optocht van prachtig versierde wagens en miters te paard, veelal in historische kostuums, trekt door het dorp. Links zien we het cafe van Jan Veldman. In de opkamer rechts was tot 1910 het gemeentehuis gevestigd, Vele ouderen zullen zich nog herinneren, dat ze hier "pokns" kregen. Rechts staat de woning van meester Van der Molen, hoofd van de open bare lagere school.

28. Even poseren voor de fotograaf! Dit was voor de schooljeugd omstreeks de eeuwwisseling een groot evenement. De kinderen staan bij ,,'t 01 Dob", een restant van de voormalige k1oostergracht. Het diepe gedeelte van dit water was het brandgat en in het ondiepe gedeelte werden de paarden gewassen. Links zien we de bakkerij van A1dert Bolhuis, bekend van het rijmpje "Bakker Bolhoes bakt best brood benevens beste beschuutn". Naast de bakkerij is het pad naar de "Moushom", daamaast staat de woning van k1eermaker Siebolt Wiltjer.

U1tgave K. chuitema

29. Boven op de terp verheft zich de aloude kloosterkerk van Ten Boer. De van het eind van de dertiende eeuw daterende romano-gotisehe kerk is toegevoegd geweest aan het voormalige benedietijner nonnenklooster dat v1ak bij de kerk stond. Deze foto is genomen voor de restauratie van 1906. De pastorie is in 1844 gebouwd. In de tuin staan links Diederik en Janna Wicherts en reehts Aaltje Smedes en Jan Wieherts.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek