Ten Boer in oude ansichten deel 2

Ten Boer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A. Arkema - de Blécourt
Gemeente
:   Ten Boer
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5871-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ten Boer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit tweede deeltje is geprobeerd aIle dorpen die bij de gemeente Ten Boer horen of voor 1964 hoorden, in beeld te brengen. In 1964, na de verbreding van het Eemskanaal, zijn namelijk het Ten Boerster gedeelte van Overschild, Luddeweer en het gedeelte van Woltersum aan de zuidzijde van het Eemskanaal bij de gemeente Slochteren gevoegd.

In het eerste boekje is verteld over de vier kloosters in de gemeente Ten Boer; het benedictijner nonnenklooster uit Ten Boer, het benedictijner nonnenklooster uit Thesinge, het premonstratenzer monnikenklooster te Wittewierum en het cistercienzer nonnenklooster te Sint Annen. Deze kloosters zijn voor het gebied van groot belang geweest voor de ontwikkeling van deze streek. Vooral de benedictijnen hielden zich bezig met de bevordering van de wetenschap. Hierbij worden voor 1273 al genoemd de kloosters van Thesinge en Ten Boer en natuurlijk ook

het klooster van Wittewierum, waar abt Menko de post van schoolmeester bekleedde. Men leerde de jongelieden van de beschaafde stand lezen, schrijven, rekenen en de Latijnse taal.

In dit boekje beginnen we met een verdwenen gedeelte van Ten Boer (brug 5), dat met de verbreding van het Eemskanaal kwam te vervaIlen. Vandaar gaan we naar de Bouwerschapweg, de Boltweg en de molen aan de zuidzijde van het Damsterdiep en de Rijksweg (het vroegere jaagpad) met de kalkoven van R.R. Wigboldus. Aan de Rijksweg zijn verschillende huizen afgebroken om na de demping van de Schipsloot de ingang naar het dorp te verbreden. Voor het huis "De Bolten" stonden vroeger nog vier huizen aan de linkerkant van de Schipsloot. Rechts stond het cafe van Klinkhamer, dat aan het eind van de oorlog door de Canadezen in brand werd geschoten om de Duitsers te verdrijven, die zich hier hadden

verschanst. Nu staat hier het cafe van Dost. Dan volgen we in het boekje de Gaykingastraat. Hierna de Lindenstraat en de Wigboldstraat, met verschillende oude ansichten en toto's van schoolkinderen van de openbare lagere school, de gereformeerde school en de u.l.o. Aan de Hendrik Westerstraat stond de oude school met de kosterswoning. Eveneens aan de Hendrik Westerstraat staat de op de wierde gelegen Kloosterkerk.

In Garmerwolde vinden we de kerk uit de l3e eeuw en de oude sluis. In Thesinge vinden we het enig overgebleven deel van het klooster (uit circa 1250) namelijk het koor, nu de hervormde kerk. Voorts Sint Annen met zijn cafe van voor 1900, Lellens met de voormalige borg uit 1468, Winneweer met z'n oude fabrieken. Ten Post, waar vroeger de borgheren woonden. De straatnamen herinneren nog aan vroegere tijden. Wittewierum met de kerk en pastorie, het

enige wat er nog herinnert aan de roemruchte tijd van Emo en Menco. Van het klooster met meer dan duizend monniken rest nog een heel klein dorpje met nog geen vijftig inwoners ..

Woltersum bestond al in de tijd van Emo en Menco en heeft twee borgen gehad.

Al deze dorpen, die al een heel oude geschiedenis hebben, zijn erg veranderd. Veel dorpen zijn gegroeid en groeien nog steeds.

Hartelijk dank aan de heer D. Bulthuis op fotogebied en aan I.M. Stegernan-Arkema voor het typewerk. Tevens dank aan allen, die zo veel fotomateriaal hebben afgestaan om ook dit tweede boekje te realiseren en die de nodige gegevens over vroegere tijden hebben verstrekt.

TEN BOER

1. Brug 5. Deze brug is bij de verbreding van het Eemskanaal in 1963 verdwenen. Ook het brugwachtershuis links verdween. Op de foto Olgert Hartholt, een neefvan de twee andere kinderen. Hij woonde in Groningen. Bet meisje is Billie v.d. Deen, de jongen met het leidsel van de bokkekar is Iepe v.d. Deen. Zij woonden op een boerderij bij brug 5, die later ook afgebroken is. Ze verhuisden naar een boerderij aan de Bouwerschapweg.

2. Bouwerschapweg, Het eerste huis rechts liet meester H.I Wijchman in 1926 bouwen, Hij was onderwijzer aan de u.l.o, te Ten Boer. Het tweede huis was van M. Bolt. Het derde huis was van P. Ridder. Het stuk greenland rechts is nu ook volgebouwd. Het vierde huis was van G. Smedes, het vijfde huis van I van Dijken, Aan het eind van de weg staat het oude tolhuis. De familie Balkema woonde er omstreeks 1920, daarna de familie Noordrnan, Het eerste huis links was van Wiebrand Hoving; hij had een tuinderij. Dit huis is afgebroken. Het tweede huis was van de famijie Riepma, het derde van K. Oosterhuis, het vierde van G. Bijmolt. Het huis daarnaast liet meester IK. de Blecourt in 1925 bouwen. De huizen die verderop staan liet de gemeente bouwen als huurhuizen.

3. Foto uit omstreeks 1934. De gymnastiekvereniging G.v.w. uit Woltersum hield elk jaar een wandeltocht. Hier wordt even gerust aan de Bouwerschapweg. Op de foto linksvoor: Trien Reijer, Gien Addens, Lucre Eissens ('1), Martha Beukema en Jaap Annema. Tweede rij: Liefke Alkema, Martje Schuurman, Hilje Koopman, Klazien Bakker, Auke Doornbos, Hermie Dreise, Sien Kloosterhuis en Seike Annema. De jongen rechts voor is Edo Gooijert.

4. De Boltjemolen omstreeks 1930. De Boltjemolen stond in de Boltjerpolder aan de Huizenga'slaan, Hij brandde op 2 april 1941 af. De molenaar was Albert Laning, afkornstig uit een echte molenaarsfamilie. Op 1 mei 1901 werd hij benoemd op de watermolen. Hij heeft meer dan vijftigjaar dienst gedaan.

Geret. Kerk

Damsterd iep

Weg naar het dorp ten Boer

Weg BoulYerscbap-Boltdraai

5. Vierdelige foto uit circa 1920. Linksboven: de Wigboldstraat met de gereformeerde pastorie en kerk en de waning van het hoofd van de gereformeerde school. Links woonde H. Koller Winterwerp, onderwijzer aan de Franse School. Aan het eind was kuiperij Leeuw. Foto rechtsboven: het Damsterdiep met de molen van Van Slaten. Foto linksonder: De Gaykingastraat en gezicht op wat nu de Lindestraat is. Links de Schipsloot. Foto rechtsonder: de Boltweg. Links staat de woning van postkantoorhouder 1. Klunder, daarachter het cafe van G. Mulder. Rechts de woning van Klaas van Zalen en Albert Dijkema, daarnaast de waning van Derk Vink. Links hadden veel mensen een rnoestuin,

6. Foto van circa 1930. De korenmolen van Thomas van Sloten aan het Molenpad, gebouwd in 1839. Eerst was het een roggeen pelmolen, later ook korenmolen. In 1935-1936 werd hij ontdaan van zijn kap en wieken, De molen is sinds 1978 een beschermd monument en eigendom van Jan Roelof Rubingh. Hij staat te wachten op restauratie. Het is de enige stenen molen die nog aan het Damsterdiep staat en het zou een grote aanwinst zijn als deze molen weer in volle glorie hersteld zou worden.

7. Aan het Damsterdiep 1934. Rechts het huis van de weduwe Til. In het linker gedeelte was de kruidenierswinkel, in het rechter gedeelte was een verlof. In het huis daarnaast, dat in de plaats gekomen was van de vleeshouwerij van Levie Meijer, had Van Dijk een kapperszaak. Hiernaast woonde Piet Reijer, die zeit hulpbesteller bij de PIT was, en waar zijn vrouw een kruidenierswinkeltje had. N aast het huis was de weg naar het .jeudenkerkhof", waar ook nog enkele huizen stonden. Men noemde dat zo, omdat Meijer daar zijn dieren liet grazen en er in de tijd van het graven van het Eemskanaal (1870) polderwerkers begraven zouden zijn die aan typhus leden. Daarnaast het huis van E.T. Doornbos, later van burgemeester G. Huisman. Hier staat nu het huis van dierenarts Pastoor (De Bolten). Bij de aanleg van het verkeersplein werden de eerste drie huizen gesloopt.

8. Kalkoven Ten Boer. De kalkbranderij, waar nu het vervoersbedrijf van de Gebroeders Heidema is. Deze kalkoven werd omstreeks 1880 gebouwd in opdracht van Gerard Reddingius, die de branderij rond 1911 verkocht aan Roelf Roelfs Wigboldus. In 1948 werd deze kalkoven afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek