Ten Boer in oude ansichten deel 2

Ten Boer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A. Arkema - de Blécourt
Gemeente
:   Ten Boer
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5871-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ten Boer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De Gaykingastraat met ijs op het water van de. Schipsloot. De Schipsloot werd in 1939 gedempt. Links het huis van kleermaker Evert Medema, daarnaast het huis van Hendrik Klunder. Het volgende huis werd bewoond door twee gezinnen, door H. Modderman en F. Blink. Ook het daaropvolgende huis werd door twee gezinnen bewoond, door D. Schreuder en H. van Bruggen. Het volgende huis is van de familie Fongers, dan voIgt de kruidenierswinkel van Van Maurik, daarna kapper Huttinga en elektricien Broos. Voor de snik van Jannes de long moesten de bruggetjes worden afgedraaid of door middel van rollers weggetrokken.

10. Schoolfoto openbare lagere school 1940. Eerste rij, van links naar rechts, staand: Fenna Boelens, jufNoordman, Gretie van Dijken, Martje Start, meester Meijer (raakte bij de bevrijding van Ten Boer op 17 april 1945 zwaar gewond en overleed een paar dagen later), Jo van Bruggen, Jannie de Blecourt. Hettie Meijer, Jaap Start, Jur v.d. Meer, de heer Start en Andries Schutter. Tweede rij: Harmke Veldhuis, Luikje Blink, Johanna Noordman, Anne Medema, Tineke Schutter, Dirk van Dijk, Geert Kraaierna, Willie Schaaphok en Harm Bouwman. Derde rij: Dina Vink, Ge Reijer, Zus Bulthuis, Jan Piet van Dijken, Kees van Bruggen, Johan van Dijken, Gerad Bulthuis en Jon de Blecourt.

11. Foto van wat nu de Lindenstraat is. Waar nu het postkantoor staat stond het huis van Th. Doornbos en zijn moeder (links op de foto). Het huis werd gebouwd in 1922. Later woonde hier Th. Doornbos met zijn vrouw Anje Fongers. In het huis daarnaast woonde de familie Wiltjer. Hier was destijds het postkantoor. Daarna werd Bakker postkantoorhouder en liet de familie Wiltjer een nieuw huis ernaast zetten. Daarnaast het huis van me ester Meijer, hoofd van de openbare lagere school. Daarnaast het huis van de weduwe Noorman en daarnaast was de borstelfabriek. Hier hield Klaas Siert Fongers zijn sehapen. Het werd huize .Tavenier" genoemd. Op de foto reehts het huis van politieagent Hoekstra en daarnaast het huis van de familie Kooi.

12. De hervormde kerk en pastorie, op het hoogste punt van de wierde gelegen. Ret is een 13e-eeuwse kloosterkerk. De kerk heeft waarschijnlijk eerst als dorpskerk dienst gedaan. Uit een oud handsehrift blijkt dat de kerk gebouwd is door de dorpelingen onder leiding van een kloosterling-bouwmeester. De klei werd gewonDen bij de Tieheldobben en gebakken en per sehip vervoerd door de Sehipsloot. Aan het einde van de Be eeuw werd het benedietijner klooster gestieht. In de kerk bevinden zieh grafstenen, een 17e-eeuwse preekstoel, twee gesneden houten kroonluchters uit de 18e eeuw en een orgel uit 1894. Op deze foto is het laatste stuk van de kloostergraeht nog aanwezig; deze werd in 1926 gedempt. Ret reehter gedeelte van de uit 1844 stammen de pastorie is nu verwijderd, evenals het laatste gedeelte van de muur.

13. Winters kiekje van Ten Boer omstreeks 1920, in de Wigboldstraat, met de woning van Ebo Blokzijl en later timmerman Oosterhuis. De winkel van Dikkema en het in vier wooneenheden verdeelde huis staan nu hier. Rechts de woning van schilder Kwant. De weg wordt op de foto nog aan beide kanten begrensd door sloten. Op de foto Geert Jensema voor het huis van Blokzijl. In die tijd woonde links Roelfke Hoving en rechts Zwart.

14. Foto van de familic Klaas Fongers (1911). De familie had een slagerij aan de Wigboldstraat. Deze foto is gemaakt op het groenland naast de slagerij. Zoals toen gebruikelijk was, ging men op de foto bij een tafel met het theeservies erop. Op de foto links Anje Fongers, daarvoor Jan Fongers, Siertje Fongers-Noorman, Bernardus, Piet, Klaas Fongers en bij hem op schoot Klaas Siert. De rest van de Wigboldstraat was nog onbewoond, alleen de gereformeerde kerk en pastorie stonden er al (gebouwd in 1896).

15. Het huis van meester Homan aan de Wigboldstraat. In de deuropening meester Homan en echtgenote. Bij het paard Hebo Blokzijl, voor het paard Anko Blokzijl, net geslaagd voor de akte van de normaalschool te Ten Boer. In Groninger kostuum de schoondochter van de familie Homan. In de brik met leidsels Jantje Steenhuis, verder Jacomien Blokzijl, Catrien Homan, zittend in de brik Riek Ritsema en Anje Blokzijl. De foto is genomen tijdens de landbouwtentoonstelling in 1924.

16. De gereformeerde kleuterschool aan de Stadsweg in 1937. Eerste rij tafeltjes, van voor naar achter, rechts:

T, Catrienus Dijk, 'l , Zuske Mulder, Tammo Batjes, Klaas Bolhuis, Aaltje Meijer, ? Hoekstra en ? Kooi. Tweede rij midden: Ebo Blokzijl, Jan de Boer, Thijs Groenewold, Antje Groenewold. Titie Til, Klaas Fongers, Anneke Apol en Arie Mulder. Achteraan: Melle Mulder, Siebold en Wiebrand Top, Piet Bolt, juffrouw v.d. Veen. Langs de kant het vijfde kind van links is Jantien Modderman. hct negende kind Andries Aderna, voorts Clara en Suze Zeldenrust.

17. Links de open bare lagcre school en u.l.o, De school was veel te klein, zodoende werd in 1923 de nieuwe school geopend aan de Gaykingastraat (nu het .Buurhoes"). De opeubare lagere school staat nu aan de Kievitstraat. In het voorste huis woonde het hoofd van de school, de heer v.d. Molen, die tevens koster van de hervormde kerk, klokluider en voorzanger was. Bovendien was hij de eerste die het orgel bespeelde. Later woonde er de weduwe Dijkema, die het rechter gedeelte verhuurde; daar sJiepen twee onderwijzers in de bedsteden, meester Wijchman en rneester De Blecourt. Dit is nu de Hendrik Westerstraat en hier staan nu allemaal nieuwe woningen.

18. Eerste klas u.l.o. 1930-1931. Niet de gebruikelijke manier om op een schoolfoto te staan, maar wei zo leuk. Links van de boom, van boven naar beneden en van links naar rechts: Geert Hekman, Jantje Entjes, Tinie Veldman, Klaas Dreise, Herman de Boer, Jacob Scholma, Klaas Kraaierna, Rinie Noordman, Jan van Zanten, Auke Doornbos, Dientje Dolfijn en Siemkje Schipper. Voor de stam: Klaas Stol en Hennie Dreise. Rechts van de stam: Albert Bakker, Klaas Veldman, Martha Beukema, Tjakko Huizinga, Sien Bouwman, Lien Benninga, meester De Boer, Tine Postema, G¤ Groeneveld, Trientje Reijer, Corrie van Deen, Ella de Jonge, Jantje Schipper, Minie Fluks, Aaltje Siekman, Duurke Steenhuis en Betsy Kloosterhuis. Liggend:

Harm Wieringa. Links van de boom meester Wijchman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek