Ten Boer in oude ansichten deel 2

Ten Boer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A. Arkema - de Blécourt
Gemeente
:   Ten Boer
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5871-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ten Boer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Eeuwfeest van de bevrijding van het Franse juk met versierde wagens en paarden, 1913. Midden op de foto is nog een oude gaslamp te zien. Het eerste huis links was het gasthuis van de gereformeerde kerk, dat door vier gezinnen werd bewoond. Het huis daarnaast werd voor de bouw van de gereformeerde kerk gebruikt voor de diensten. Het eerste huis is afgebroken, het tweede huis wordt nu bewoond door de familie Lode. Op de achtergrond bij de bornen Iiep de SchipsJoot.

20. Het eerste bejaardenreisje Ten Boer 1927. De tocht met de bejaarden ging toen nog met person en auto's. Eerste rij, staande, van links naar rechts: H. Veldman, N. Kamphuis, Thedinga, een bewoner van het gasthuis, Z. Brakerna, O. Oosterloo, H. Klunder, notaris Koster, dokter v.d. Meer en H. van der Zijl. Tweede rij: Joh. Laninga, H. Tammeling, de weduwe G. v.d. Beek, de weduwe Dijkema, de weduwe Wesseling, H. Veldman, mevrouw Van Bruggen, mevrouw 0. Oosterloo, bewoner gasthuis, zuster Homan, K. Bolhuis, H. Wouda en H. Wigboldus. Derde rij: bewoner gasthuis, bewoner gasrhuis, de weduwe K. Oosterhuis, mevrouw Joh. Laninga, de weduwe Kroeske, Griet Kroeske, Christien Hoeksema, de weduwe Daniel Schreuder, mevrouw Klunder, bewoner gasthuis, mevrouw Mulder en de weduwe Lode. Vierde rij: Jan Bolhuis, Jan Dijkema, Jan Winter, Kobus Dijkema en Jan Broos.

21. Drie kalkovens, omstreeks 1920. Eppo Roelfs Wigboldus uit Ten Boer bouwde in 1876 de uit drie kalkovens bestaande kalkfabriek "De Merapie" aan het Damsterdiep, die in 1889 werd overgedragen aan zijn broer Roelf Roelfs Wigboldus. In 1919 droeg Roelf het over aan zijn zoon Harm Hiltinus. De produktie werd gestopt in 1976, omdat het Damsterdiep ongeschikt was geworden voor de grotere schepen. De drie kalkoyens zijn een beschermd monument en omgebouwd tot woonhuis, bewoond door de familie Haan Loning.

langs het Da msterd iep

GARMERWOLDE

22. Sluishuis, foto omstreeks 1900. Op de foto in het midden Geert Bloemendal (1 oktober 1836-7 april 1922). Daarnaast zijn vrouw Grietje Bloemendal-van Iekelen (14 april 1843, overleden in 1934). Aan beide zijden twee van de kinderen. Dit waren de grootouders van Hendrik Bloernendaal, bakker in Garmerwolde. Zowel de ouders als de kinderen zijn nog in klederdracht. Bij de verbreding van het Eemskanaal in 1964 verdwenen de sluis en het brugwachtershuis.

23. Kijkje over het Damsterdiep naar de Dorpsweg. Rechts over de brug het huis van kapper Leugs. Aan de andere kant van de Rijksweg, het eerste huis aan de Dorpsweg, is het huis van de familie Bouwman, gebouwd in 1934.

24. Een foto uit 1938. Vroeger was dit het trekpad langs het Damsterdiep. Aan de achterkant van deze huizen ligt nu de Rijksweg, een drukke autoweg van Groningen naar Delfzijl. Het eerste huis links was van de farnilie D. Groeneveld. Daarnaast hqt huis van Eefke van der Molen. Daarnaast cafe "De Leeuw", vroeger ook bakkerij en kruidenierswinkel. In 1856 was Hendrik 1. Koopman eigenaar, nadien onder anderen Johannes Woldendorp en Harm Stol.

25. Foto nit 1938: feest ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. De kroon is in het midden te zien. Op de foto, van links naar rechts: Willem Nijboer, Sibold Schaaphok, Hendrik Bloernendaal, Aldert Koning, Albert Kol, Derk Vink en Frits Stollenga (7).

26. Schoolfoto uit Garmerwolde, 1939. We zien meester J.P.H. Winterwerp, Marga KooIman, Hemke Kol, Rika Pelgrim, Titia van Dijk, Rini Bloemendaal, Jan Horst, Wigbold Groeneveld, Janna Groeneveld, Aaltje Oomkes, Trientje Blink, Jantje van Dam, Ali Boer, Harmke Oomkes, Lili Uilderiks, Folkert Smit, Geeske Mulder, RikaBoer, Henni van Bruggen, Mienje Schaaphok, Kees Huisman, Jan Leugs (Lageweg), Simon van Bruggen, Jan Leugs (van de rnolenaar), Jan Klunder, Jacob Schooneveld, Sikko Noordman, Geert Bouwman, Klaas Wichertjes, Klaas Ebeling, Jantje Wierenga, Frits Stollenga en Trientje Leugs.

27. Gezicht op de toren, 1938. Rechts de bakkerij van de familie Bloemendaal. Dan het huis van melkboer Andries Oosterhuis en daarnaast het huis van de familie Nieboer. Links het huis van de dames Stientje en Gretha Hilbrands en het cafe van Barteld v.d. Molen, later van Azing Maat.

28. Een kaart uit 1934. De hervormde kerk voor de restauratie 1942-1943. Het is een grote dorpskerk, vanouds een kruiskerk, Her schip werd in 1854 gesloopt, In de kerk zijn de schilderingen heel mooi te zien. Er bevindt zich een gestoelte met gesneden bekroning en daarin het wapen van Julsingh (1740).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek