Ten Boer in oude ansichten deel 2

Ten Boer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A. Arkema - de Blécourt
Gemeente
:   Ten Boer
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5871-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ten Boer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De Langelandster watermolen bij Garmerwolde, gebouwd in 1829. De molen werd in 1936 en 1988 gerestaureerd. In een korbeel is het volgende gedicht gekerfd.

1836 P.K. Vink.

Had men ooit in 't lage land watermolens bracht tot stand Dan zou in die waterplassen weinig beste vruchten wassen zaagen nu de Bataafse zoonen die weleer dit land bewoonden zaagen z 'alles in 't verschiet Nee, dit land zij kenden 't niet Alles was wen wildernis

Waar nu bloei en welvaart is.

Op de foto zijn Derk v.d. Borg en Van Zwol be zig op het land het vias in hokken te zetten. Her jongetje reehts is Dirk v.d. Borg.

THESINGE

30. De hervormde kerk van Thesinge, omstreeks 1910, is een overblijfsel, narnelijk het koor, van het vroegere klooster. waarvan de bouw begon in de 12e eeuw In 1581 werd het klooster geplunderd door de geuzen. In 1614 had de eerste hervormde dienst plaats. Het orgel in de kerk is van 1873. De kerk is in 1971 overgegaan in handen van De Stichting Oude Groninger Kerken. In de kerk bevinden zich muurschilderingen. De kansel is uit 1630. Naast de kerk is een gedeelte van de kloostergracht, de zogenaamde Schipsloot.

8:- et:.;U -i:esinge.

c, , H. B I' a,

31. De Kerkstraat omstreeks 1920. De gereformeerde kerk en pastorie, rcchts, werden gebouwd in 1876. Links het huis van de meester, Het orgel is van 1917. In 1921 werd er een nieuwe school gebouwd aan de andere kant van de straat. Het oude schoolgebouw doet nu dienst als verenigingsgebouw "Ons Trefpunt".

32. De openbare lagere school te Thesinge, in ongeveer 1928. Op de foto: B. v.d. Molen, hoofd van de school; en mejuffrouw H.H. Gaarkeuken, onderwijzeres. Bovenste rij, staand, van links naar rechts: Aaltje Siekman, Reinje Boer, Grietje Ellerie, Aaldrik v.d. Klok, Henk Hagen, Andries Slagter, Hilje Ridder, Rika de Waay, Antje Veldman en KJaziena Bouwman. Tweede rij: Harm Blink, Siebe Apol, Hans MoorJach, Grietje Zuidema, Jantje Schipper, Maria v.d. Kooi, Dientje Blaauw en Sientje Schipper. Derde rij: Giene Maatjes, Gerrit Lode, Pieterke Ridder, Laurens Koopman, Trientje Slagter, Herman Oomkes, Trijntje Bouwman, Klaas Postema, Jantje v.d, Klok, Klaas Kol, M. Nijborg, Marchien Dreise, Derkje v.d. Klok en Jan Slagter. Vierde rij, zittend: Aries Dreise, Koos Ellerie, Janna Oomkes, Martje Kol, Hedzer v.d. Kooi en Freerk Lode.

33. De Kapelstraat in ongeveer 1927. Rechts de hervormde kerk en pastorie achter de bosjes. Daarna de smederij van Siekman, daarna de bakkerij van Piet van Ketten, die nu is verdwenen. Ook het dubbele huis van Klaas Mekkes en Alje van Delden is verdwenen. Links met houten hek de kuiperij van Homan, later Luchtenberg. Daarnaast het meestershuis van v.d. Molen. De kinderen op de voorgrond zijn Albert en Annie Kalkwiek,

?

GROET UIT THESI!'IGE.

34. Thesinge, in ongeveer 1920. De mol en "Germania" werd in 1852 gebouwd door Roelf Kornelis Mulder, bakker, die de bestaande molen uit 1825 liet verhogen tot koren- en pelmolen. In 1973 werd de molen na de restauratie feestelijk heropend. Links het cafe, dat niet steeds als zodanig dienst gedaan heeft, In 1834 woonde daar Wiltje Timmer, de timmerman. In 1841 was dat Hindrik Everts Dijk, landbouwer, en in 1843 de Christelijk Afgescheiden Gerneente vanTen Boer en Bedum. In 1878 koopman Johannes Oomkens, Vanaf 1920 was het een cafe met Jan de Waay als kastelein, nu cafe "Molenzicht". Op de plaats van de varkensschuur zijn in 1955 woningen gebouwd.

35. De Kleine-meisjesvercniging van de gereformeerde kerk, op 16 augustus 1933. Op de foto, van links naar rechts, bovenste rij: Trijntje Hcllinga, Liefke Ridder (dochter 1. Ridder), Annie Havenga, Liefke Ridder (dochter G. Ridder), Corrie Bosch en Sien Kol. Tweede rij: Aaltje Oosterhoff, Grietje Homan, Mientje van Zanten, Jantje Dering, Aaltje Haak, Alberdien Dijkerna, Eikie Balkema, juf M.G. v.d. Velde en Geertje Kuizenga.Derde rij: Aagje Schutter, Hen Ridder (dochter 1. Ridder), Martje Kol, Hen Ridder (dochter G. Ridder), Grietje Schreuder, Lies van Zanten, Geertje Blaauw en Trientje Havenga. Voorste rij: Martha Oosterdijk, Grietje Oudman, Zwaantje Balkerna, Antje Veldman en Aafke van Mourik.

36. Schoolfeest 1923, voorstellend de koninklijke farnilie. Koetsier is Jan Winter. In de koets Mientje Koster als de koningin, Jan v.d. Borg als prins Hendrik, Dien Havinga als prinses Juliana. Naast de koets Lien Heidema.

SINTANNEN

37. De Hoofdweg in Sint Annen in ongeveer 1928. In het midden achter de bomen met het torentje de openbare lagere school, daarnaast het meestershuis. In 1972 werd de school opgeheven. In de waning rechts had de weduwe Koopman met haar dochter een kruidenierswinkel, die in 1930 werd afgebroken. Links het huis van Balkema, vroeger de houtstek van kuiper Dijkema.

38. Schoolfoto uit 1916. Bovenste rij: Reina Groeneveld, Tjaakje Dijk, Albertje de Jonge, Hennie Vink, Aaltje Smid, Dina Eissens en Aelke Smid. Tweede rij: Geert Boer, Klaas van Huis, Hendrik Groeneveld, Esther Bolt, Jan de Jonge, Elle Bolhuis, Jacob Smid en Harmannus Smid. Derde rij: Ebeline Dijk, Dirk Vink, Eise Jan Eissens, Jan Smid, Hendrik Rikus Vegter, Aldert Boer, Piet Moorlach, Hilje Eissens en Anje de Jonge. Vierde rij: Everdiena Bolhuis, Catrina Groeneveld, Eiske Eissens, Hilje v.d. Berg, Anje Bolhuis, Grietje Walsma, Cornelia v.d. Berg, Dekkelien Bolhuis en Harmina Koning. Vijfde rij: Johannes Smid, Anna Homan, Jantina Groeneveld, Aaltje Eissens en Tine Homan. Verder meester Sietse v.d. Veen en mevrouw Bauke van Zanten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek