Ten Boer in oude ansichten deel 2

Ten Boer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A. Arkema - de Blécourt
Gemeente
:   Ten Boer
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5871-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ten Boer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

·

) , ~ .?

49. Kaart uit 1932. Links het huis van de familie v.d, Veen, dan de "Olle Widde", die voor 1828 als rogge- en pelmolen werd gebouwd. De molen werd in 1961 gerestaureerd en weer in gebruik genomen. Nu is de molen opnieuw gerestaureerd, nadat de bevolking te kennen had gegeven de molen te willen behouden. Toen men met de aanleg van de Rijksweg 41 begon, werden het molenhuis rechts van mulder De Boer en de textielzaak van Zijlema afgebroken. Sindsdien staat de molen niet meer bij het water.

50. Schoolfoto, 1940, openbare lagere school. Links, eerste rij: juf Plukker, Elle Woldendorp (?), Willem Huizenga, Klaas Koning, Harm Prins, Frieda Kloosterhuis, Klaaske Huizenga en Trijn Laning. Tweede rij: Corrie Dijkema, Krijn Kuper (?), Marinus Heersema, Koen Koller, Harm Dreise, Hennie v.d. Veen, Anneke Bolt, Martha Dijkema en Dirk Wieringa. Derde rij: Tabbo Steenbergen, Dirk Schildhuis, twee onbekenden, Liedy Doornbos, Hilje Boekhoudt, Eisse Kort en Annie Walker. Zittend: Gerrit en Dirk v.d. Wijk.

51. Foto uit ongeveer 1925. De smederij Wolthuis aan de Rijksweg met een oude Ford. De derde van links is Smid Wolthuis. Achter de auto de zusjes Beukema. Bij de pomp Nijhof en met de fiets Berend van Kalker.

52. Bondscafe "Welgelegen" van Tiddo Schutter met doorrid gelegen aan het Darnsterdiep. Rechts het huis van Hoeksema, die kleermaker was. In het huis woonden vier gezinnen. Het huis werd in 1934 afgebroken. Ook het cafe is afgebroken. Er staan nu woningen. De snik legde hier elke dinsdag en vrijdag aan voor vervoer van rnensen en vracht.

53. Voetbalvereniging Ten Post, 1926. Voor: G. Bolt, H. Woudstra, K. Koopman en G. Maneschijn, Midden: P. van Bruggen, B. Steenbergen en 1. Koopman. Achter: H. Schenkel, W. Schutter en M. Boekhoudt.

LELLENS

54. Het .Huis te Lellens" werd waarschijnlijk gebouwd door Eltet to Lellens (1468-1555). Een latere bewoner, Hilbrant Gruys, zorgde ervoor dat Lellens een eigen kerk kreeg. In 1771 kwam het huis door koop in bezit van Lucas Hammink. Zijn vrouw kreeg het na zijn dood in vruchtgebruik. Zij hertrouwde in 1787 met Hendrik Louis Wijchel. In 1875 verliet de laatste bewoner, mr. H.L. Wijchel, de borg, die in 1897 werd afgebroken.

55. Groet uit Lellens. De Borgweg omstreeks 1910. Links cafe, bakkerij en winkel van de familie Hendrik Woltjer. Het tweede huis was van de familie Harm Laurens Dreise. Het was een veehouderij. Het volgende huis was van de familie Berend v.d. Leest (winkeltje), het volgende huis was van de familie Klaas Wieringa en het laatste van Trientje Beukema. Het eerste huis rechts was van de familie Johannes Wildeboer (smid), het tweede van de familie Jacob Koets (kruidenier), het derde van de familie Klaas Wieringa. Het laatste huis was van de familie Gerard Bolhuis (beurtschipper). Het schip voer van het Lellenster Maar via het sluisje bij Dijkshorn naar het Damsterdiep.

56. De boerderij .Dinghweer" bij Lellens. Het is een heel oude boerderij. Op een steen staat dat de boerderij in 1662 is vernieuwd. In 1870 ~wam de boerderij in het bezit van de familie Kiers. Op de foto een zogenaamde duiveninslagpoort, die gerestaureerd is. Er was nog een tweede inslagpoorr, die naar de borg "Verhildersum" bij Leens gegaan is.

WINNEWEER

57. De oude Stoomzuivelfabriek .Winneweer" werd rand 1901 opgericht en deed als zodanig dienst tot 1920. De Vries kocht het pand na de beeindiging van de fabriek. Hij vestigdc er een garage en autoverhuurbedrijf Op de foto De Vries met zijn vrouw en dochter bij zijn T-Ford. Links is nog het oude cafe te zien. In 1717 wordt het cafe al als paardenuitspanning genoemd. Het was toen ook een .weershuus", een herberg waar recht gesproken werd. Deze foto werd in 1927 gemaakt.

58. Foto uit ongeveer 1920. De steenfabriek "De Onderneming" werd rond 1900 opgericht door Albert en Ernst Sprenger. Door het Damsterdiep werden de klei en verdere materialen aangevoerd. In 1919 werd de N.V. Sprengers Steen- en Buizenfabriek opgericht. In 1938 werd de fabriek overgenomen door de Verenigde Steenfabrieken Groningen. In 1980 ging de fabriek failliet. In 1982 werd de pijp van de fabriek opgeblazen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek