Ten Boer in oude ansichten deel 2

Ten Boer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A. Arkema - de Blécourt
Gemeente
:   Ten Boer
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5871-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ten Boer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Deze foto is uit ongeveer 1920. Priksleewedstrijden op het Damsterdiep. Dit was een sport die vroeger een ware attractie was en veel bekijks trok.

WITTEWIERUM

60. Wittewierum, waar het klooster Bloemhof heeft gestaan, gesticht in 1209. De kroniek van de abten Emo en Menko is bekend. De kroniek vertelt de gebcurtcnissen uit de Be eeuw. Het klooster van Wittewierum nam ijverig deel aan de inpoldering van de Fivel en kreeg zo veelland in bezit, Ook had Bloemhof al een school in Wittewierum. Er waren meer dan duizend kloosterlingen. Het adellijke geslacht Rengers bouwde op de restan ten van het klooster een nieuwe kerk. Deze werd wegens verval in 1863 gesloopt en vervangen door de kerk die er nu nog staat. Hier het oude kerkje op een schilderij uit 1862. De pastorie-boerderij staat er nog grotendeels in deze vorm.

61. Het kerkje op de eerste foto werd in 1863 gesloopt. Daarvoor kwam dit kerkje in de plaats. Onder dit gebouw ligt een grafkelder, waarschijnlijk van de farnilie Rengers. Het geslacht Rengers bezat in de Be eeuw twee borgen bij Ten Post, Oldenhuis en Tuwinga of Tuinga. De kerk is sinds 1977 cigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. De twee torentjes zijn er door een sleepkabel van een Engelse kabelballon afgerukt.

62. De oude Fivel met gezicht op Ten Post. De boerderij rechts was van de Iamilie Wiersma. nu van de Iarnilie Broeksma, Links de boerderij van Anko Bouwman. nu van Tamminga. De Fivel is cen voormalige waterloop uit de venen van Duurswold. De Fivelbodern slibde al in 1238 dicht. Boven Ten Post was de Fivel zo dichtgeslibd dat het klooster Bloemhof gedeeltelijk in de dichtgesJibde bedding werd gebouwd.

OVERSCHILD

63. In 1903 werd de gereforrneerde school .Thirnothius" opgericht aan de Grauwe Dijk. Dit gedeelte van Overschild hoorde tot 1960 onder Ten Boer. zo oak de school. de kerk en het meestershuis. Op de foto de school en het mecstershuis.

64. Foto van een schoolfeest in Overschild, omstreeks 1936. Eerste rij, boven: Groeneveld, Menno Bintje, mevrouw Van Leggelo, Hieltje Bintje Boer, ? en E. Dreise. Tweede rij: Doekelina Nieborg. Annie Dreise, Jantje Bintje en Trijn Venekamp. Derde rij: Aafie van Leggelo en Doeke Nieborg. Vierde rij: Dietie Akkerman, Albertje v.d. Woude, Martje Slager en Jantje Dikkema.

GROET urr OVERSCHILD.

65. De hervormde kerk te Overs child omstreeks 1915. Deze kerk lag in de gemeente Slochteren. Overschild is een klein dorp, maar was tot de verbreding van het Eemskanaal tussen drie gemeenten verdeeld. De gereformeerde kerk en school hoard en bij Ten Boer. De open bare school en de hervorrnde kerk hoorden bij Slochteren. De hervormde kerk te Overschild werd op 8 augustus 1880 ingewijd. In 1864 werd de open bare school gebouwd en tot 1880 werd daar zondags gepreekt. Naast de kerk het huis van de familie Bolt, daarnaast het huis van de Iamilie Maarhuis, dan het huis van Van Nieuwenhuis. De mensen links staan voor het cafe van Reinder Homan.

LUDDEWEER

66. De watermolen van de Blokummerpolder in ongeveer 1938. De molen werd gebouwd in 1902 en brandde op 4 december 1943 af. De rnolen behoorde bij het waterschap .Duurswold", Links het muldershuis, Rechts de steenkoolloods voor het stoomgemaal. Naderhand is het een elektrisch gemaal geworden, De mulder was in 1924 H. Slager.

WOLTERSUM

67. Het 11Uis van Roell' Dreise, Links woonde Klazien Dijk. Daarnaast een dubbele woning van Ritsema en zanger Jan de Roos: hier was een cafeetje. Op de foto, van links naar rechts: Jantje Dreise (dochter ), Jantje Dreise (moeder ), Veenkarnp. Roelof Dreise en dominee Barthele Peysel. Voorste rij: Riekje ten Have. mevrouw Pcysel, Smid Koetze, Hendertje Closse en Klazien Dijk. Nu is het huis .. De Voorhof" van de Nederlandse Hervorrnde Gemeentc.

68. Schoolfoto juli 1939. Van links naar rechts: Lena Bont, Janneke Nieborg, Truus van Deeu, Jan Tammeling, Martje Pentinga, Marten Alkema. Ali Roelfserna en Geert Kiel. Tweede rij: me ester De Blecourt, Aaltje Akkerman, Marietje Tamrneling, Froukje Roelfserna, Rieka Rozema, Metje Tammenga, Grietje Hoogstra, Jantje Dijkema, meester Blaauw, Henny Dreise, Kornelis Kruyer, Kees Klei, Harm Bolken, Harm Smit, Willy Fraiquin en Duurt Dijkman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek