COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Ten Boer in oude ansichten deel 2

Ten Boer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.A. Arkema - de Blécourt
Gemeente
:   Ten Boer
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5871-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ten Boer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De hervormde kerk van Woltersum in ongeveer 1930. De kerk werd in 1838 gebouwd ter vervanging van de oude kerk, die veel groter was. Op de preekstoel in de kerk zitten 16e-eeuwse beschilderingen. Op de torenspits zit als windwijzer een fuut, duidend op het water dat Woltersum in vroeger tijden omgaf. De grafkelder onder de kerk behoorde waarschijnlijk aan de bewoners van het Glimmershuis. In 1713 is er bij een verkoping sprake van het Glimmershuis,

70. De opening van de nieuwe open bare lagere school op 9 mei 1950. Op de Ioto, van links naar rechts, eerste rij: mevrouw LT.J. de Blecourt-Kliphuis, Titia Frima Blaauw, Jo Laning-Bakker, mevrouw Perdon Cost, de heer Roelfserna, ?, de heer Overbeek (gemeentesecretaris), 7, me ester H. Blaauw, burgemeester W.R. v.d. Meer en mevrouw J. v.d. Meet-Meyer, die de school opent. Tweede rij: Auke Doornbos, Ties Doornbos (wethouder gemeente Ten Boer), Cees Evenhuis, de heer Frima, mevrouw Blaauw-Cost, meester J.K. de Blecourt, ? en met hoed mevrouw Doornbos-Fongers. Achier: Cees Evenhuis, dominee Essers, naast Evenhuis Ans Essers-ten Berge. Met sigaar aehteraan Piet Woldendorp. Momenteel is er sprake van dat deze school door het geringe aantalleerlingen gesloten zal worden, wat voor het dorp erg jammer zal zijn.

71. Pad langs het Eemskanaal. Het huis van Aaldrik Veldman, later Lammert Bakker en Siebrand Tammeling. Dit huis is later afgebrand. Het huis rechts werd bewoond door Wobbe Nieborg, daarachter het boerderijtje van Piet Heersema, later van v.d. Helm, nu van de familie Knol.

aroet uit Wo[tersum.

re. H

72, De korenmolen te Woltersum in ongeveer 1912. gelegen aan de Kollerijweg. De molen werd in 1835 gebouwd en was gedekt met riet op een houten onderstuk. De molen had een zelfzwichtende roede. In 1953 is hij afgebroken. Rechts het huis van de familie Bolken, later van mevrouw Iddekinge, daarnaast het huis van Albert Dreise. Links het huis van T. Kuil, dat werd gesloopt in 1971.

8raef uit Waltersum.

73. Dorpsgezicht van de Hoofdstraat in 1910. Links het huis van 1. Ritsema. De drie vrouwen woonden ook in dit huis. Oudeman bouwde er een nieuw huis. Nu woont daar Wispelwey. Voar de vrouwen staat T. Klootsema. Hij had een touwslagerij. Bij de hondekar staat kruidenier Harm Doornbos. De man achter de hondekar is Johan Smit, bakker aan de Hoofdweg. Rechts op de kaart staat Jan Homan, de man met veel ambachten. Hij was klokkenluider, lantaarnopsteker, scheerbaas, manufacturier en schaapscheerder. Jan woonde in het huis van Freerk Gooijert. Naast het huis van Ritsema het huis van Hekrnan, nu van Rienus en M. Schoonveld. Daarnaast de bakkerij van Huizinga. Nu woont er Ido Winkel. Daarnaast de Albinowinkel van Jan Kuipers, nu woont er Klaas Blaauw. Daarnaast het huis van Arend v.d. Berg, nu de Koninkrijkszaal van de Jehova's Getuigen. 1. de Blecourt woont hier nu. Aan het eind de smederij van De Jonge, later Koetze en daarna smid Hoek. De smederij staat er nu niet meer.

Groet uit Woltersum

74. De Kollerijweg. Het huis dat half te zien is was de koemelkerij van Harms. Dit huis is nu afgebroken. Tweede huis: kruidenier H. Reinders, later Harm Dijkman, nu Jan Scheepstra. Derde huis: textielwinkel van P. Rusthoven, nu Robert Pepping. Vierde huis: de woning van lH. Alkema, nu van K. van Dijken, carosseriebedrijf. Dan de boerderij van H. Broekerna, later van de familie Willemsen, nu van Wob Nieborg. Vijfde huis: schilder Faber, nu bewoond door J.L.l Verbeek. Zesde huis: K.L. Graatsma, textielwinkel, nu bewoond door de famiJie Steenhuis.

75. De zangveremgmg te Woltersum in 1946 (?). Onderste rij: Tine Ritsema-Postema, Aaltje StrijkAkkerman, Doetje Nieborg-Posterna, Lena Bicze-Bont, Martha Lubbers-de Wilde, Dina Muda-Postema. Grietje van Dijken, mejuffrouw Derkje Bont en Hilje van Bruggen-Slager, Tweede rij: Folgert Dijkerna, Klazien Muda-Brink, Trientje Pentinga-van Bruggen, Hendrik Woldringh, Martha Woldringh, Willem Blaauw, Meta Roelfserna-Akkerrnan, Eisse Pentinga. Derde rij: Egbert Postema, Jans Wiersema, Job Dreise, Marchie Dreise-Schreuder, Derkje Kiel-Srnit, Antje Rozema-Bont, Jantje Dikkema, Jantje Bouwman en Anna KuperSlager. Vierde rij: Herman Muda, Henderikus Nieborg, Esther Niemeyer, Jan Tammeling, Aldert Laning en Hilbrand Wiersema.

ROLLEN

76. Proefvaart te Rollen (bij Ruischerbrug) met de "Wilhelmine". ongeveer in 1900. De scheepswerf "De Onderneming" te Rollen was van R. de long. De werf werd omstreeks 1925 opgeheven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek