Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer in oude ansichten

Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer in oude ansichten

Auteur
:   L.P. Rietveld
Gemeente
:   Ter Aar
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5623-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

8. In 1912 werd de huidige gereformeerde kerk gebouwd. Op 2 oktober van dat jaar werd de kerk offici eel in gebruik gesteld. Maar, er werd door enkele gemeenteleden een klok aangeboden; hiervoor moest de toren gewijzigd worden. In die tijd werd tijdelijk kerk gehouden in het evangelisatieschip "Jeruel". Tegelijkertijd werd ook de pastorie onder handen genomen. Het dak lekte en de gevel sloeg door. Toen is meteen het dak veranderd en de voorgevel werd bepleisterd en kreeg zo een heel ander aanzien.

9. Zo zagen de gereformeerde kerk en de pastorie er uit in 1920. Later werd er naast de kerk een fietsenbergplaats gemaakt; hier staat al weI een toiJetgebouwtje. Om de kerk en pastorie stond een tamelijk hoog hek. Links van de pastorie zien we een gedeeite van de werkplaats van metselaar/aannemer H. Heemskerk.

TER AAR, ~EREF. KER~

10. Een mooie foto van Aardam uit omstreeks 1915. Rechts de oude pastorie, die in 1909 werd gebouwd en in 1912 verbouwd werd tot de gevel deze vorm kreeg. Deze pastorie is in 1952 vervangen, daar opknappen (vocht!) bijna ondoenlijk was. Op de voorgrond de steiger, waar de tuinders de groente voor de veiling zetten, zodat de schepen deze konden inladen. Achter de kerk het huis van de familie Heemskerk, waarvan het voorste dee! werd vervangen door "Ouders wens", gebouwd voor dominee Heemskerk (nu bewoond door de familie Lammerse). Op de achtergrond nog de huizen van het "Grachtje", dat in 1918 werd afgebroken ten behoeve van de nieuwe brug.

11. Een foto, die wij willen dateren omstreeks 1920, van het kruispunt Westkanaalweg-Aardamseweg (toen Jaagpad-Kerkbuurt). Op de weg een T-Ford en in het huis daarachter woonde in die tijd de familie Rookhuizen. De heer Rookhuizen was de eigenaar of pachter van het wachtlokaal van de Stoombootmaatschappij De Volharding, die mensen vervoerde vanaf Amsterdam via Ter Aar naar Alphen, Gouda en Leiden. Later is van dit huis de punt verdwenen en kwam er een plat dak. De dames Rookhuizen, de dochters, hielden hier tot na de oorlog een pension. Toen het werd afgebroken kwam hier het kantoor van "Lugdunum" met een woning boven, zoals het nu is. Op de plaats van het huis daamaast (nu kantoor/opslagruimte) heeft dat wachtlokaal gestaan.

12. Een foto van de openbare lagere school omstreeks 1910. De school werd gebouwd in 1892, omdat de oude school (later gemeentehuis) te klein werd: er waren maar twee lokalen. In het huis voor de school heeft jarenlang burgemeester De Muralt gewoond, maar later was het de woning van meester Jonker, een bekende, markante figuur, die tot zijn pensioen hier les gaf en daarna nog jaren op de tuinbouwschool.

13. "De brug was op," was een veel voorkomende smoes als wij te laat op school kwamen, maar dat ging niet altijd op. Deze foto van de vorige brug dateert van de jaren zestig.

14. Deze foto zouden wij willen plaatsen rond 1937-1938. Dit is de kruidenierswinkel van de heer D. Verloop, een van de eerste middenstanders die met een auto zijn klanten bezocht. De zaak werd later gedreven door de heer H. Schouten en moest verdwijnen toen de nieuwe brug werd gemaakt. Links nag een gedeelte van het huis van de heer Klop, brugwachter op de brug.

...r .J

15. Dit is wei een van de mooiste foto's van "De Wip", de molen aan de Kerkbuurt (Aardamseweg) uit circa 1910. Deze molen werd in 1913 vervangen door het huidige gemaal bij de oude sluis. Het bovengedeelte van deze molen staat nu nog bij Hoogmade. Koningin Wilhelmina heeft in haar tijd verschillende mal en deze molen (in Hoogmade) geschilderd.

16. Het Aarkanaal werd niet alleen gebruikt voor de scheepvaart. In de zomer werd er (dat mocht officieel niet, maar werd oogluikend toegestaan) veel in het kanaal gezwommen. Voor de oorlog kwam dat bijna niet voor, maar later konden veel meer kinderen (schoolzwemmen) hier hun vermaak in zoeken. Hier een foto uit ongeveer 1960.

17. Schaatsen op de Aar. Dat kon nu nag aileen maar bij strenge winters en dan vaak oak maar gedurende enkele dagen, want al spoedig werd de Aar dan door ijsbrekers opengebroken. Maar vroeger was het meer mogelijk am op de Aar te schaatsen. Oak werden er vaak hele tochten gemaakt tot in Noord-Holland toe. Hier een foto uit omstreeks 1960, toen het ijs gedurende de kerstvakantie betrouwbaar was.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek