Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer in oude ansichten

Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer in oude ansichten

Auteur
:   L.P. Rietveld
Gemeente
:   Ter Aar
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5623-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

28. Een tekening uit 1744 over de veenderij in de Vierambachtspolder, kort voor de laatste resten van Jacobswoude ten gevolge van de vervening verdwenen. In het midden staat een turfhoop te drogen op een eilandje, terwijl ook gebruik gemaakt wordt van de ontstane plas om te vissen. Op de achtergrond een silhouet van de Woubrugse kerk.

... "-:.:-:-:0=

.. - .-- - .

. - -~ .. -:- ~: .

. _-~--=-..:..:.:_. ":' "-:.

-'~.----=------

~ .?. "" ...

, .~-; .. :.!~~;(~~.,,~~:

~.. - ,... ~ ... ~:~

, :.

. r' ~

-'" ??... ::' .....

,.' t

. ','

. ~ ".'

,I

.. '

'.

'---

29. Op 9 januari 1788 brak tijdens een hevige Noordwesterstorm de dijk van de Brasemermeer door. De hele polder liep onder en vele boerderijen, die na de drooglegging gebouwd zijn, werden verwoest. Nadat de polder weer was drooggemalen, werd ze heringericht en al heel snel kon er weer gezaaid en geoogst worden,

30. Een mooie foto van de oude Kerkbuurtse brug. Wij dateren deze foto op circa 1910. Aan de rechterzijde nog het bruggetje naar de bakkerij van Joh. Vuijk. Daarachter de oude boerderij van de familie R. Treur (waar nu de Vogelbuurt is). Links vooraan de brug naar de Ringdijk en daarachter nog zichtbaar het "oude Rechtshuis". Tot 1858 was hier de gemeenteadministratie gevestigd, die in dat jaar werd verplaatst naareen oud gebouw verderop in de Kerkbuurt (waar nu nr. 21 staat). In 1925 werd de helft van dit pand afgebroken en het dubbele puntdak vervangen door een plat dak.

31. Een oude foto van de Kerkbuurtse ophaalbrug, die in 1935 werd vervangen door een betonnen geval. Deze foto komt uit de eerste jaren na 1926: in het oude rechtshuis was een textielhandel gevestigd. Daarachter de houten opslagplaats van de fa. Alb. Vuijk. De boerderij rechts was kort tevoren gebouwd. Daar is nu het Kievitspad, Naar de bakkerij van Vuijk was er nog een bruggetje.

32. Een van de laatste fete's van de oude klapbrug; kort hierna verdween deze karakteristieke brug. Het bruidspaar Dol-Morgenrood liep hier met gevolg vanaf het gemeentehuis naar de gereformeerde kerk te Aardam. Dat was in die tijd heel normaal. Naast het huis van bakker Vuijk een oude boerderij met rieten dak, die in 1944 werd afgebroken. Daarachter het blok arbeiderswoningen dat enkele jaren geleden verdween.

33. Een foto van waarschijnlijk de jaren twintig. Het huis is vermoedelijk uit het einde van de 18e eeuw. In de periode 1862-1883 heeft dit huis ook als gemeentehuis dienst gedaan. Ten tijde dat deze foto werd gemaakt was hier de slagerij Van Abshoven. Toen de heer Van Abshoven was overleden, trouwde de weduwe met de heer Boer. De slagerij werd toen gedreven door de heer Jansen, terwijl aan de rechterzijde van dit pand een kruidenierszaak/drogisterij werd gevestigd. Deze werd geleid door de heer Boer, later na zijn overlijden nog jaren door zijn vrouw. Weer later nam Gerrit van Abshoven deze zaak over en werd het een drogisterij. De oude slagerij werd een textielwinkel van mevrouw W. Snijders, haar man was timmerman.

34. Smederij Brewe omstreeks 1920. Later was hier de smederij van P. Hoogendijk, die er ook een garage op na hield: de oude garage van busondememing NAL-Langhout. Deze stond even verderop riehting Aardam. Op deze foto twee doehters van de heer Brewe (met vriend).

35. Kort na de bevrijding in 1945 was er een groot feest. Bij het gemeentehuis een aubade onder leiding van "Arti et Religioni" met diverse sprekers. Op de (onderste) foto dominee N. Warner, die tijdens de oorlog gereformeerd predikant was in Ter Aar.

36. Een foto van de Kerkbuurt (Aardamseweg) uit het begin van de jaren dertig, De weg was een nietverharde weg, met in het midden een klinkergedeelte voor de paarden. Het huis is Zonrondom, een villa gebouwd door de heer P. Kroon, waar later de heer Waltuch woonde en nu dokter Van Sprang. Achter het huis het koetshuis en de paardestal. Daarachter het familiehuis van de familie Esveld. Op het weiland helemaal vooraan werden jarenlang Oranjefeesten met kermis gehouden. Later bouwde de heer Bos hier een villa met een grote boomgaard "Toengoe Lama", nu "De Windhoek". Het huis van de heer P. de Raat is nog net te zien.

37. Hier een foto van de Kerkbuurt uit de jaren dertig. Heel duidelijk zijn hier de bruggetjes naar de huizen over de "dijksloot" te zien. De eerste brug was van bakker Servaas, op de brug staat waarschijnlijk een van de zonen. Op de brug daarachter onmiskenbaar de heer C. Heemskerk, die naast zijn kruidenierswinkel nog een keur van beroepen had: schilder, metselaar, koster, gemeentelijke rondklinker, doodsbidder (bij begrafenissen) en aflegger. Het huis werd in 1947 verkocht aan G. Rietveld, nu is daar de zaak van Van Eijg. Het gerij met de kleine hit was van bakker Vuyk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek