Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer in oude ansichten

Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer in oude ansichten

Auteur
:   L.P. Rietveld
Gemeente
:   Ter Aar
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5623-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

68. Op deze foto de beide Papenveerse bruggen bij elkaar. De brug over de Aaris van 1919, de andere brug rechts was de brug over de Hoekse Aar: beide werden door dezelfde bruggeman bediend. De brug over de Aar lag aan de Aardamse kant van de Hoekse Aar, de nieuwe nu aan de Nieuwveense kant. Hierdoor is er bij de bouw van de huidige brug geen verkeersstremming geweest, zoals het bij de bouw van de Aardammerbrug weI was: daar moest toen ieder met een pontje worden overgezet.

69. Dit is de oude groenteveiling "De hoop geleidt ons" in vol bedrijf. U ziet dat de meeste groente per schuit aangevoerd werd. Op de achtergrond is duidelijk het gemaal "De Horde" aan de Hoekse Aarkade te zien. Een bijzonderheid: de heer Halvers, machinist op dit gemaal, heeft in Ter Aar een radiodistributiebedrijf gehad, in 1931 werd daarvoor toe stemming gegeven. In 1936 was het net over bijna heel Ter Aar uitgestrekt met een lengte van meer dan 20 km. Later heeft zijn zoon, de heer L.F. Halvers, dit bedrijf voortgezet, tot het na de oorlog door de P1T werd overgenomen.

70. De veiling "Bid en Werk" aan de Hoekse Aarkade. Deze foto is waarschijnlijk kort na de eeuwwisseling genomen, misschien tijdens de bouw in 1900. Na gedane arbeid smaakt een kopje koffie goed! Deze veiling stond in de buurt van het gemaal "De Horde" achter de veiling "De hoop geleidt ons", in de volksmond het .Ankertje" genoemd. Deze beide veilingen verdwenen toen de Centrale Veiling in 1931 kwam.

..

71. Voor de jongeren was het steeds weer een heel evenement, als de trein werd volgeladen. Op deze foto uit ongeveer 1928 zien we dat er ook motorboten groente vervoerden. Hier in Ter Aar waren bekend de Strayers, Hogenes en de Pater, maar ook uit andere plaatsen werd per motorschip groente aangevoerd.

72. Deze foto stamt uit circa 1950. Vooraan het oude station van Ter Aar. Lang heeft deze spoorlijn niet bestaan. Ze werd geopend in 1919, maar voor personenvervoer bleek het toch te veel gevraagd; tot circa 1934 bleef het spoor bestaan voor het vervoer van groente van de veiling, die in 1931 de vier bestaande veilingen verving. De eerste stationschef was de heer Mulder, die na twee jaar naar een ander station verhuisde. Het gebouw was hier in gebruik als tuinbouwschool, totdat de nieuwe tuinbouwschool aan het Papenveer werd gebouwd. Tijdens de restauratie van het oude gemeentehuis van 1968 tot 1970 werd hier de gemeenteadministratie ondergebracht.

TER·AAR - Langeraar NooTdeinde

73. Een foto van de Langeraarseweg, Noordeinde uit circa 1915. Deze foto is genomen even voorbij de rooms-katholieke kerk riebting Geerweg. Aan de reebterzijde de dijksloot (of stoepsloot), die in verbinding stand met de Langeraarse Plassen. De weg is bier nog onverbard, met in het midden van de weg bet "paardepaadje", een met klinkers verhard gedeelte van zo'n 40 a 50 em breed. De weg is verb reed en er is een trottoir aangelegd toen de sloot werd gedempt. Oak hier is het weI beel anders geworden.

TER·AAR - Langeraar

74. Nog een oude foto van de Langeraarseweg uit circa 1920. Fier steekt de torenspits van de roomskatholieke kerk omhoog. Ook hier aan de rechterzijde van de (toen nog niet verharde weg) de dijk- of stoepsloot. Vooraan is de stoep duidelijk te zien. Tussen de huizen door had deze sloot veelal een verbinding met de Langeraarse Plassen.

75. Foto boven: deze foto van de Langeraarseweg is van recente datum. Genomen vanaf richting kerk naar de Kleine Brug. Hier is goed zichtbaar hoe in plaats van de dijksloot een trottoir gekomen is. De weg is hier verhard. Deze foto is van circa 1975.

Foto onder: de Leidse Vaart en de grote brug te Langeraar omstreeks 1930. Deze brug heeft lang stand gehouden dankzij het onderhoud dat er aan gepleegd werd, maar in 1992 is hij dan toch vervangen door een bredere, wat in verband met het verkeer hard nodig was. Op de achtergrond het grate pand waar de heer Voortman een kruideniersbedrijf had, met daarachter een gebouw waar een wagenmakerij gevestigd was, ook van de heer G. Voortman. Nu is er een Audio-bedrijf gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek