Terneuzen in oude ansichten

Terneuzen in oude ansichten

Auteur
:   P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2902-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Terneuzen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De oude gemeentehaven kort na 1900, gezien in de riehting van de Havenstraat. Reehts de scheepstimmerwerf, die op de plaats lag waar in 1915 het Kantongerechtsgebouw werd gebouwd. Daarachter de gereformeerde kerk aan de Noordstraat. Op de hoek van de Havenstraat en de Smidswal de oude smederij, die later de winkel van de firma Verlinde werd. Op de achtergrond de hervormde kerk, die in 1885 werd gebouwd. Uiterst links de openbare school A aan het Schoolplein, die in 1867 werd gebouwd en in 1969 gesloopt. De haven werd in 1913 gedeeltelijk gedempt en kort na maart 1968 werd het laatste deel (het vissershaventje) gedempt, Het lage huis op de achtergrond is het cafe van De Kraker. Voorheen woonde daarin beurtsehipper Wieland.

'Cerneuzen Markt

20. De Markt in 1907, met rechts het oude Kantongerechtsgebouw, dat in 1915 werd ingericht tot gerneentesecretarie. Beneden was het brandspuithuis, Hierin werd later de afdeling Bevolking ondergebracht. Achter dat gebouw ziet men nog juist de toren van het oude gemeentehuis, die in 1860 werd gebouwd door Simon van Rees. Midden op de Markt ziet men de mast die moest zorgen voor verlichting van de omgeving. Geheellinks is de De Jongestraat zichtbaar. Achter de lichtmast is de kap zichtbaar van de molen aan het Molenzicht. Op de voorgrond is de plaats waar in 1913 de muziekkiosk werd gebouwd, die daar tot 1962 dienst deed en die werd gesloopt om plaats te maken voor parkeerplaatsen. In het oude gemeentehuis werd later de damesmodezaak "Deane" gevestigd.

21. De Kersstraat in 1903, gezien vanaf de Noordstraat, met op de achtergrond het huisje van slager Van der Bent. Tijdens de raadsvergadering van 27 juli 1893 werd voorgesteld deze straat Kersstraat te noemen. Tot to en heette zij Molenstraat. Volgens dr. J. Wesseling is de naam Kersstraat afkomstig van de z ogenaamde kaarsbranding bij publieke verkopen. Bij zo'n verkoop brand de men in de vierschaar achtereenvolgens drie waskaarsen. Zolang een kaars brandde, was er koop- en biedgelegenheid. Kersstraat is dus een dialectische vorm van Kaarsstraat. Ter hoogte van de plaats waar men de miter te paard ziet, is thans de winkel van Boerbooms gevestigd.

22. Het weiland van Vercouteren met op de achtergrond de Markt en daarvoor de scheepstimmerwerf. Hier werd in 1915 de Burgerneester Geillstraat aangelegd. Op de voorgrond ziet men in de wei een paadje. Op die plaats werd de Walstraat aangelegd, tussen de Noordstraat en de Burgemeester Geillstraat. Op deze plaats lag, tot de aanleg van de vestingwerken in 1833-1839, de gerneentehaven, vanaf de Kersstraat tot de latere Scheldekade, alwaar ze in de buitenhaven uitmondde. Bij de aanleg van de vestingwerken werd dit deel gedempt. Rechts ziet men de gereformeerde kerk met het torentje dat in 1918 werd verwijderd. De molen op de achtergrond is die aan de Markt, die in 1853 werd gebouwd en die in 1917 van zijn kap werd ontdaan. Op de helling van de werf Iigt een schip.

23. Op 15 november 1833 werd een aanvang gemaakt met de aanleg van de vestingwerken, die nodig bleken omdat de Belgen in 1830 in opstand waren gekomen. De vestingwallen, die waren gelegen ter plaatse waar nu de Scheldekade is, vormden de bastions 1 en II. Tussen deze bastions was een inham, een zogenaamde "Courtine". Nadat de vesting Neuzen was opgeheven, werd een aanvang gemaakt met het slechten van de wallen en het dempen der grachten. In 1921 werd de inham aan de Scheldekade met plaatzand opgevuld. Het aanvoeren van dat zand gebeurde met kleine schepen. Mede doordat de aanvoer afhankelijk was van het getij, werd het een langdurig karwei. Spoedig ontstond daar een machtige hoop zand, die door de jeugd werd ontdekt, waardoor er na schooltijd een compleet strandleven ontstond.

24. De oude marechausseekazerne aan de Nieuwstraat werd op 31 juli 1920 aan het korps marechaussee toegewezen. Op 28 juli 1845 werd aanbesteed "het bouwen van een laboratorium, ingericht tot eene Garnizoens Infermerie in vredestijd". Tot de opheffing van het garnizoen te Terneuzen werd dit gebouw gedeeltelijk voor legering en gedeeltelijk als hospitaal gebruikt. De marechaussee was tot 1920 gehuisvest in een huis aan het Brugpad, nabij de Herengracht. Op 27 oktober 1971 verhuisde het korps naar de nieuwe kazerne aan het Sweelinckhof. Het gebouw werd daarna betrokken door de Centrale Stichting voor Sociaal Cultureel Werk.

A. van der Straate, "Cafe - Restaurant" naast het Postkantoor Wachtplaats der Prov: Boot

?

Ter Neuzen

25. Rond 1900 had de heer Van Rompu een cafe-koffiehuis aan de Nieuwstraat 60. Het was een voor die tijd normaal huis, met rechts van de deur de woonkamer en links het cafe. Op 28 april nam de heer Van der Straate dit cafe over van L.J. Schouten en kort daarna kreeg hij toestemming om er deze veranda aan te bouwen. Het werd een bijzonder mooi geveltje, dat tot 1923 in stand bleef. In dit jaar werd vergunning verleend om deze veranda in steen op te trekken. Later werd het nog enkele malen verbouwd, totdat het huidige hotel "De Post" er uit te voorschijn kwam.

26. Op het kruispunt Nieuwstraat-Westkolkstraat komen wij aan het postkantoor, dat op 26 juni 1901 in gebruik werd genomen. Omstreeks 1923 werd deze foto gemaakt van de bestellers, die voor de losen laadplaats poseerden. Ret zijn, van links naar rechts: N. Scheele, J. Jansen, J.J. Polderrnan, C. Rattier (schoenmaker en hulpbesteller), P. Wijffels, P. Looy, D. de Kramer, W. Kervink en J.J. Kolijn. Ze dragen het uniform dat in 1921 werd ingevoerd en dat tot 1928 werd gedragen. Ret opvallendst is het hoofddeksel, dat na 1878 het Franse model had gekregen. Omdat Terneuzen een verenigd post- en telegraafkantoor had, was de pet voorzien van een posthoorn (postbesteller) en een bliksemschicht (telegrambesteller ).

TER EUZEN

westkcucsteaet

UitjZ'. A. van Overbeeke, Tet neu zen.

27. De Westkolkstraat kort na 1900, gezien vanaf het postkantoor. Links het cafe-restaurant dat toen werd beheerd door I.F. Koevoets (thans door R.D. Dieleman). Hotel "Rotterdam" heeft hier nog het oude, dubbele balkon, dat werd ondersteund door zes pilaren. De gegolfde kap, die men hier nog ziet, werd in 1906 vervangen door het huidige dak. Rechts de huizen van Rijkswaterstaat, die werden bewoond door het sluispersoneel. De eerste steen voor deze huizen werd op 29 mei 1869 gelegd door Gelijn Verlinde. Deze huizen werden in 1975 gesloopt, omdat ze geen dienst meer behoefden te doen doordat de Middensluis was verdwenen. Achter in de Westkolkstraat ziet men de rolbrug, die op de weg is gerold. Daarachter ziet men de bomen van het wandelpark.

;.,'

.~ c-~ ..

?. - ;"": ....Groete uit Terneuzen

Gezlchl cp de Ingang deĀ·, D,jkslraal

Uitr. A. Y. Overbeeke, 'reeeeeeee.

28. De Dijkstraat, gezien vanaf de Westkolkstraat, met links cafe "De Gentsche Vaart" en rechts de kruidenierswinkel van Van Overbeke-Leunis, met de heer Van Overbeke in de deuropening. Op de achtergrond is het torentje zichtbaar van de gereformeerde kerk. Dit torentje werd in 1918 afgebroken. In de huisjes op de achtergrond opende Arie de Witte in juli 1922 zijn bakkerij met winkel. Thans is hierin de zeilmakerij van Van der Sneppen gevestigd, In de woning naast Van Overbeke vestigde G.J. Bareman later zijn groentewinkel. Deze werd opgeheven nadat de nieuwe sluizen waren gebouwd; de scheepvaart vond nu veel verder van Terneuzen plaats en de klantenkring verminderde daardoor zeer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek