Terneuzen in oude ansichten

Terneuzen in oude ansichten

Auteur
:   P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2902-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Terneuzen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

TE R NE UZEN in vogelvlucbl.

39. Panorama vanaf de hervonnde kerk aan de Noordstraat rond 1910. Rechts ziet men de molen aan de Markt die in 1917 van zijn kap werd ontdaan. Op de achtergrond de bomen op de vestingwallen achter het Java en aan het Schietterrein. Op de voorgrond is de Markt met de huizen 11 en 13 en rechts daarvan de Zandstraat. In het midden ziet men, op de achtergrond, de huizen van het sluispersoneel van de Oostkolk. Uiterst rechts is het dak nog zichtbaar van het grote huis dat aan de Herengracht nabij De Blokken stond en dat werd gesloopt voor nieuwbouw. Op de voorgrond rechts ziet men het bovenste deel van hotel "Centraal". Rechts en links van de molen ziet men in de verte het oude Java.

URNEUZfN

Nieuwstraat

40. De Nieuwstraat in 1907, gezien in de richting van de Korte Kerkstraat. Links vindt men thans, naast hotel "Des Pays-Bas", het hobbyhuis van de heer Vermast. Het eerste perceellinks is thans cafe "Neutraal" van F. Oe1e, op de hoek van de Arsenaalstraat-Nieuwstraat, Op de achtergrond ziet men aan de Korte Kerkstraat de winkel in tabakswaren van de heer Willems en rechts daarvan het perceel waarin vroeger de juwelicrswinkel van Adriaansen was gevestigd. Rechts vond men vroeger het Terneuzens koffiehuis, dat door C. Michielsen werd beheerd.

41. De Korte Kerkstraat in 1903, gezien in de richting van de rooms-katholieke kerk. Deze kerk werd in 1849 in gebruik genom en. Ze deed dienst tot 1915, waarna het gebouw werd ingericht als patronaat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het ingericht als militair tehuis en tussen 1940 en 1945 werd de toren afgebroken. Rechts cafe "De Ster" van D.P. Solleveld (thans P. Geensen). Links restaurant "Monopole", dat toen nog de kruidenierswinkel was van J. Thieleman-Bauwens. Links op de achtergrond cafe "De Arend" van de heer Van Damme, dat nog niet is verbouwd tot wat het nu is.

42. De rooms-katholieke kerk aan de Korte Kerkstraat werd in 1915 in gebruik genornen, nadat de oude kerk aldaar van 1849 tot 1915 dienst had gedaan. Toen de bouwputten voor de beide nieuwe sIuizen waren gegraven, werd het grondwaterpeil zodanig verlaagd dat grotere gebouwen scheuren gingen vertonen. De rooms-katholieke kerk werd hierdoor zodanig beschadigd, dat het verder gebruik ervan gevaarlijk werd, In verband hiermee werd de kerk in 1969 afgebroken, doch de toren kon gelukkig worden behouden.

43. De Nieuwediepstraat rond 1905, gezien in de richting van de Dijkstraat, met rechts de Kerksteeg. Rechts van de Kerksteeg ziet men op de mum nog "Esta ... ", Dit betekent dat daar to en dus een cafe was gevestigd. Links van dat straatje staat het huis dat later werd verbouwd tot de werkplaats van de heer Van Dixhoorn. Deze straat heettc oorspronkelijk Nieuwediep. Omdat de voor de bewoners van die straat bestemde post dikwijls te Den Helder (Nieuwediep) terechtkwam, werd bij besluit van de gemeenteraad van 2 februari 1928 de naam veranderd in Nieuwediepstraat.

44. Een mooie foto waarbij weuug toelichting nodig is. Drankhandelaar J.K. Kolijn, in de deur staande, bezorgde trouw bij zijn k1anten met paard en kar, iets dat toen heel norrnaal was, maar dat in onze tijd wei een bijzonder beeld geeft van het leven in die tijd in Terneuzen. De rust die ervan uitgaat zullen wij daar helaas niet meer terugvinden. Als wij nu door de Donze Visserstraat komen - natuurlijk in een auto - zien wij bij dit bedrijfbestelauto's af- en aanrijden en houten biervaten behoren niet meer tot de lading. Wij moe ten toegeven dat het leven thans heel wat gemakkelijker is, maar of het veel prettiger is geworden, moeten wij toch maar ieder voor onszelf beoordelen!

'Cerneuzen

2e Kortestraat met Electr, Centrale

45. De Tweede Kortestraat in 1907 gezien vanaf de Korte Dijkstraat. Op de achtergrond ziet men de gebouwen van de elektrische centrale, die daar in 1900 werden gebouwd. Terneuzen werd vandaaruit vanaf 1901 van licht voorzien en het was daarmee een van de eerste gemeenten in Nederland die elektrisch licht kreeg. De gebouwen zijn thans in gebruik bij de firma A.L. de Vin. Bakker Crince uit de Van Bovenstraat is juist een van zijn klan ten aan het bedienen, terwijl agent Jan Witte, op surveillance zijnde, even poseert.

46. In 1936 vertrok burgemeester J. Huizinga uit Terneuzen. Op 23 maart nam hij afscheid van het gemeentepersoneel, ter gelegenheid waarvan deze foto werd gemaakt. In de voorste rijen zien wij, van links naar rechts: G. Faas, J.M. de Jager, P. van Houte, G.W. Verbiezen, C. de Zeeuw, B. v.d. Wal, E. Bakker, W. van Doorn, A.J. Hage, J.H. Will, J.c. Sol, c,r. Smolders, J. Versprille, C. Jansen, A. Dubbelaar, e. van Hootegem, A.W. Brons, M.e. Hack, C. Brinkman, A.J. Dees, R v.d. Griend, burgemeester J. Huizinga, J.R. v.d. Bent, secretaris RJ. Zonnevijlle, J.M. Kwaak en ontvanger J. Olieslager. Achter hen zien wij onder anderen nog: Van Sprang, Thomaes, Adriaansen, De Biaeij, Harte, gemeentearts Stevens, v.d. Sande, Hangoor, Riernens, Scheele en Jansen.

Ter :: euzen. Vertrek van het . orstelijk Paar van bet radhuis. '4 Sept. '907

47. Van 12 tot 14 september 1907 brachten koning Wilhelmina en prins Hendrik een bezoek aan Zeeland. De laatste dag van dat bezoek gold Zeeuwsch-V1aanderen. Voor het bezoek aan Terneuzen werd reeds op 23 juli een erewacht samengeste1d, waarvan J.A. Donze de commandant werd en A. van Herp ondercommandant. Terneuzen werd voor die ge1egenheid in feestdos gestoken en in de straten die de stoet zou vo1gen werden erebogen opgericht. Het werd een ware triomftocht en verschillende handige winkeliers hadden hun etalages als zitplaats voor de toeschouwers verhuurd, De foto werd gemaakt bij het vertrek van het stadhuis. Achter het koninklijk rijtuig heeft zich een aantal vrouwen in Axelse klederdracht opgesteld voor het gemeentehuis.

Axelsche Kle-derdrechten

48. Na vertrek van het stadhuis reed het koninklijk paar op die gedenkwaardige 14 september 1907 over de Vlooswijkstraat, Grenulaan, de rolbrug over de Middensluis, door de Sassepoort en over de Bedekte weg naar het voetbalveld, voor een bezoek aan de bouw van de nieuwe zeesluis. M. de Bruijne, die thans aan de Emmalaan woont, vertelde dat de kinderen van de school te Driewegen toen gezamenlijk, onder leiding van de onderwijzer, naar de Grenulaan trokken, alwaar de stoet werd opgewacht. Op de foto, die daar werd gemaakt, van links naar rechts de jongens Maarten Drabbe, P. Verhelst, Dries Florussen, M. de Bruijne (verteller), Donze (? ) en las den Hamer. De overigen kende hij niet meer bij naam. De twee mannen zijn: links de vader van M. de Bruijne en rechts de vader van Salomon de Bruijne.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek