Terneuzen in oude ansichten

Terneuzen in oude ansichten

Auteur
:   P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2902-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Terneuzen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Hofstede "Rozenburg" aan de Baandijk 2. Deze hofstede werd het laatst bewoond door W.J. Verstraten. Ze lag juist voorbij de eerste bocht van de Baandijk, in de buurt van de huidige Dokweg. Toen de huizen aan de Baandijk waren gesloopt, werd de dijk, waaraan z e hadden gestaan, afgegraven. In verband met de uitbreiding van de bebouwing werd hofstede "Rozenburg" in 1964 gesloopt. Ongeveer op de plaats waar dit mooie plekje was, vindt men thans het plantsoen aan de Larixstraat. Deze foto van dit echt landelijke en voor velen bekende deel van Terneuzen werd omstreeks 1910 gemaakt.

60. De Stationsweg rond 1923, gezien in de richting van de Le De Feijterstraat, met rechts het spoorwegemplacement. Links cafe "Cambrinus" en daarnaast het huis met kantoor van kolenhandelaar Verstraeten. Achter de hier zichtbare huizen lag de voor de oud Terneuzenaren zo bekende "theetuin". In deze uitspanning vermaakte de jeugd zich op de draaimolen en de wippen, terwijl de ouders, gezellig babbelend, toekeken of een dansje maakten op de muziek die daar geregeld ten gehore werd gebracht. Het muziekgezelschap "De Vereenigde Werklieden" trad daarbij dikwijls op om de sfeer te verhogen. Een overdekte muziekkiosk was daarvoor aanwezig.

61. Op 15 april 1893 werd "het muziek van Little" opgericht. Dit gezelschap bestond uit personeel van de toenmalige rederij Little en Johnson. Het muziekkorps gaf regelmatig concenrten en plaatsvindende gebeurtenissen werden opgeluisterd met hun muziek. Na nog enige tijd "Apollo" genaamd te zijn werd het gezelschap omgedoopt tot "De Vereenigde Werklieden" en thans heet het korps "De Vliegende Hollander". Zonder te kort te doen aan de andere hardwerkende leden, kan worden gezegd dat de heer Schirris in de loop der jaren enorm veel heeft gedaan in het belang van de vereniging. De leiding berust thans bij P. Eekman. De foto, met de heer Schirris te midden van veel oude bekenden, werd gemaakt voor de muziekkiosk in de theetuin aan de Stationsweg.

62. De Kerkhoflaan, gezien vanaf de Axelsestraat, rond 1923. Op 1 september 1849 begon men met de aanleg van een nieuwe begraafplaats in de Lievenspolder. De Kerkhoflaan en de Dekkerstraat bestonden toen nog niet. Na de aanleg van het kerkhof werd het pad daarheen vervangen door een weg, die liep vanaf "de Tol" aan de Axelsestraat naar de Baandijk. Dit werd dus de Kerkhoflaan. De begraafplaats is opgeruimd en op die plaats vindt men thans de kantine van De Hoop. De huizenrij aan de rechterkant werd enige jaren geleden gesloopt. Onlangs is daar een rij moderne eengezinswoningen gebouwd.

tlchterkant Zlekenhuts . T erneuzen

63. Het ziekenhuis aan de Axelsestraat aan de achterkant gezien, Op 26 maart 1903 vond de aanbesteding plaats en op 20 mei van dat jaar werd de eerste steen gelegd. De officiele opening vond plaats op 16 maart 1904, doch op 24 oktober 1903 werd reeds een patient opgenomen, hoe wei het gebouw toen nog niet klaar was. Rechts het gebouw dat vier ziekenzalen met serre bevatte en waarvan de bouw op 28 oktober 1914 werd aanbesteed. Links, voor het ziekenhuis, het t.b.c.-paviljoen. Dit ziekenhuis heeft tot 1954 dienst gedaan, waarna het in 1957 is gesloopt. Op deze plaats werd het kantoor van de P.Z.E.M. gebouwd.

64. De Leeuwenlaan dankt haar naam aan de hofstede, die tot 1938 ter hoogte van het Wilhelminaplantsoen stond en die "Leeuwenhof' heette, doch die algerneen "De Leeuwtjes" werd genoemd. Aan het begin van de oprijIaan stonden de beide Ieeuwtjes, die thans nog aan het begin van de Leeuwenlaan staan. Dit was weI de bekendste hofstede, die men rond Terneuzen yond. De meeste bekendheid kreeg ze doordat koningin Victoria op 15 augustus 1852 daar een bezoek bracht. Tijdens een rijtoer, die de koningin toen maakte, was het de eerste hofstee die ze buiten Terneuzen tegen kwam en die ze toen bezichtigde. Deze foto werd gemaakt vanaf het begin van de oprijlaan, juist voorbij de leeuwtjes.

Landbouwer

65. De hofstede aan de Oude1andseweg 16, die werd gebouwd in 1794 en die in verband met de uitbreiding van de bebouwde kom werd gesloopt in april 1967. Op 2 mei 1884 ontstond brand in de meestoof nabij deze hofstede. De vonken kwamen op de schuur terecht, waardoor deze afbrandde. Op 4 maart 1885 werd de herbouw aanbesteed. Het huis werd in 1891 afgebroken en herbouwd. Deze hofstede werd bewoond door Jan Huijssen van 1794 tot 1836, door Jan Huijssen-de Kraker van 1836 tot 1884, door P. Dieleman-Huijssen van 30 oktober 1884 tot 1915, door Jan Huijsscn-Dieleman van 15 april 1915 tot 1948 en door L. de Feijter-Huijssen van 1948 tot 1967. Op deze p1aats vindt men thans ongeveer de rotonde aan de Guido Gezellestraat-Rooseveltlaan,

66. De grote ramp die ons land trof in de nacht van 1 op 2 februari 1953 ging ook aan Terneuzen niet ongemerkt voorbij. Het lage deel van de stad liep onder water en de schade aan huizen en inboedel was vrij groot. De dijken van de Nieuw Neuzenpolder, de Serlippenspolder en de Nieuw Othenepolder braken door. Het volgende getij werd met zorg afgewacht, omdat werd gevreesd dat de binnendijken het zouden begeven. Met man en macht werd er gewerkt om die dijken te versterken. Op bovenstaande foto zien wij dat zandzakken worden gevuld en daarna over het Essenbruggetje worden aangedragen. Op de achtergrond zijn de huizen van de Koedijk zichtbaar. Het Essenbruggetje en het daarop aansluitende Essendijkje lagen ongeveer op de plaats waar thans de Koninginnelaan Iigt,

67. In 1929 besloten enige Terneuzenaars te trachten de ouden van dagen eens per jaar een uitstapje aan te bieden. D. But, H. de Kruijf en C. Verlinde deden dit voorstel en ze kregen veel bijval. Geld ontbrak en dus werd een beroep gedaan op diverse industrieen en neringdoenden. Zeventien autobezitters stelden hun voertuig voor een uitstapje beschikbaar. De reis ging naar Sluis, alwaar een maaltijd werd aangeboden bestaande uit brood met biefstuk. Tot 1933 maakte men jaarlijks de reis naar Sluis. Daarna werd het reisdoel verlegd. Meer auto's kwamen ter beschikking en later werden de reizen met autobussen uitgevoerd. Bovenstaande foto werd gemaakt tijdens zc'n bezoek aan Sluis.

68. Othene of Noten werd, met Zaamslag, bij de herindeling van Zeeuwsch- Vlaanderen bij Terneuzen gevoegd. In 1882 kreeg Noten een school, doch deze werd in 1934 opgeheven. Dat het bestuur het hiermee niet eens was, blijkt uit het hier getoonde gedicht van Tinus Schieman. Het luidt:

1882-1934 Zij, die trouw bleven.

Op de verjaardag der Prinses Een dag, om niet te vergeten Toen werd dit arme kindertal

Wreed uit zijn school gesmeten.

Op de foto de leerlingen van 1934 met het bestuur. Van links naar rechts, staand: Jan Goossen, Pieter de Feijter, Arie Faas en Jan Maas. Zittend: 1zaak de Jonge, Martinus Sehieman en Marinus de Kraker.

Maar eenheid met saamhoorigheid Deed hen daarvoor niet stuiten Op Zaamslag, daar is nu ons school Zoo vielen de besluiten! !

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek