Texel in oude ansichten

Texel in oude ansichten

Auteur
:   N. Huijsman
Gemeente
:   Texel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2097-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Texel in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Oosterend (Texel), Koetabuurt.

89. De Koetebuurt naar een in 1904 verzonden kaart. Later moest dit de Hoekstraat heten, maar nu is het weer Koetebuurt geworden. Links in de deuropening Engeltje Plaatsman, op de stoep Trijntje Kooger en iets verder Jacob Plaatsman. Op het eind rechts nog de smederij van Jacob Bruin. Dit pand staat er nog, maar is in verval. Ook hier hadden de meeste huizen nog houten topgevels. Het bericht waartoe de kaart diende vermeldt 'een tweetal bekende Texelaars: W. Mets Tzn. van Oudeschild, op Texel bekend als schrijver van boekjes en gedichten, bevestigt hier de ontvangst van een postwissel (voor waarschijnlijk door hem geschreven boekjes) aan meester Keijser van De Waal, toen echter onderwijzer te Schoorl.

~chaatsbaan bij Oosterend Texelr.

Schapenvoedering nabij Oosterend (Texel).

90. Schaatsplezier op "de Plas" aan de Genteweg. Op de achtergrond is nog vaag de schuur van Joh, DaaIder aan de Oosterenderweg te zien. Onderste foto: Schapen voeren aan de Oosterenderweg, ongeveer op de plaats waar nu het sportterrein is. Bij de schapen staat W.L. Baller Lzn., de bekende fotograaf. Onze kaart werd in 1902 verzonden.

91. De Oosterweg naar een in 1914 verzonden kaart. Geheellinks de "villa" van de dames Eelman en later van L Bakker WLzn., evenals zijn vader fotograaf. Aan hen hebben wij zeker de meeste ansichtkaarten van Texel te danken. Op de weg poseert Simon Wuis Dirkszoon met de broodventerswagen.

92. Vierhuizen rond 1900 met Oost op de achtergrond. Van de vier huisjes met houten topgevel (links) is het tweede verdwenen en het derde heeft een geheel stenen gevel. Ret eerste en vierde hebben de houten topgevel behouden. Ook het huisje rechts is verdwenen. Nu loopt hier een weg langs en zijn er diverse nieuwe bungalows gebouwd.

TexeJ Laad en Losplaats a hter Oost

93. De laad- en losplaats achter Oost bij de molen van de polder 't Noorden in de jaren twintig. Rechts nog een klipper en enige tjalken aan de steiger, vol geladen met vlas. Ook werd hier hooi, stro en bieten afgevoerd en stenen, turf, enzovoort aangevoerd. In de oorlogsjaren is er nog vrij veel gebruik van gemaakt, maar nadien niet of nauwelijks. Door de nieuwe dijk is dit alles verdwenen.

TEXEL

Molon to do Cocksdorp

De Cocksdorp

94. Rechts van de Postweg stond de korenmolen "De Hoop" van de gebroeders Dros, Deze uit de Zaan afkomstige molen was overgenomen van de bedijkers van de polder, namelijk de Societeit van Eigendom van Eierland. Op de molen staat vermeld "Handel in Granen, Meel en Veekoek". In 1920 is de molen door brand verwoest. Achter de wagen de Vuurtorenweg, het Molenbos en de Molenlaan. De beide laatste danken hun naam aan de molen. Op het molenterrein had Marinus zijn hotel-cafe-restaurant, thans eigendom van de RST. In de verte zijn de torens van de rooms-katholieke kerk en de hervormde kerk nog te zien. De kaart is van 1911.

, de Cocksdorp Texelmet R. K. Ker1~ยท

95. De roorns-katholieke kerk met de links ge1egen pastorie, gebouwd in de jaren 1876-1877, en rechts het logement "De Nieuwe Aan1eg", toen ook eigendorn van de Kerk (in 1910). De exploitatie van het logement was toen in handen van G. Zoetelief en later van de familie Nota. Nu is hier het cafe-restaurant van O. Kikkert met de daarnaast gebouwde appartementen. Tussen de kerk en de appartementen loopt nu de Klimpstraat.

96. Het doktershuis naar een in 1914 verzonden kaart. Dokter Keidel (met strohoed) staat links naast de deur. Voor het huis weer de postkar met Gommert Witvliet. Aan beide zijden van het huis was nog geen bebouwing. Het is nog altijd het doktershuis, want nu nog en reeds lange tijd heeft dokter Siebinga hier zijn praktijk.

97. De Dorpstraat, nu Kikkertstraat geheten en gezien in de richting van de rooms-katholieke kerk anna 1905, was nog een grindweg. Rechts het oude hulppostkantoor (met hondehok), dat daarna lange tijd zusterhuis "Maris Stella" was en thans eigendom is van de familie Tromp. Daarnaast de winkel van F. Kikkert (nu supermarkt), vervolgens een dubbel woonhuis en dan de bakkerij van D. Buis (nu "Pannekoekenhuis").

de Cocksdorp (Texel)

"

98. Weer de Dorpstraat, nu in noorde1ijke riehting en omstreeks 1909. Ook toen nog een grindweg. Links het grote pand van J. Daalder Hzn., aannemer, en vroeger van mevrouw Lap. Verderop staat een tentwagen voor het cafe "De Hoop" en ook de boerenwagen gaat in die riehting.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek