Texel in oude ansichten

Texel in oude ansichten

Auteur
:   N. Huijsman
Gemeente
:   Texel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2097-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Texel in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

99. Links het logement "De Hoop", toen van de gezusters Buis, Vervolgens de oude, lage huisjes, kort na de drooglegging van de polder in 1835 gebouwd en ook weI de "gele buurt" genoemd, naar de gele gevelstenen. Bij het eerste huisje zijn het inmiddels al weer rode stenen. "De Hoop" bestaat nog, evenals "de gele buurt". Op de voorgrond nog een houten lantaarnpaal met petroleumlamp en op de achtergrond de hervormde kerk. De kaart is van 1908.

De Cocksdorp Texel in vogeivlucht

100. Hier stond de bekende fotograaf L. Bakker in 1911 op de toren van de hervormde kerk en maakte deze foto in zuidelijke richting. Aan de oostzijde van de weg was nog weinig gebouwd. Op het eind van het dorp weer de rooms-katholieke kerk en geheellinks is nog een deel van de Rogsloot te zien, zo ook de molen.

Gi.,·v.! .sr
Gc,,'c
....:
'"
::... r----
~ I 101. Deze plaatjes komen voor in de "Gids voor Texel" van 1898. Rechts boven: het grote huis achter de lantaarnpaal was van Paulus Langeveld. Daarnaast (een gedeelte van de luifel is te zien) de oude rooms-katholieke pastorie, waarachter een gebouwtje als kerk dienst deed, tot 1877. Verder de oude school en de hervormde kerk, gebouwd in 1839. Links onder: de noordzijde van het dorp, gezien vanaf de dijk. Het witte pand rechts werd het "Magazijn" genoemd, eens het pakhuis van de "Societeit van Eigendom van Eierland". In de oorlog is het pand afgebroken op last van de Duitsers. Links de zeer oude vissershuisjes, die later als kokkelkokerij dienst deden en in 1905 werden afgebroken. De Cocksdorp werd genoemd naar N.J. de Cock, de voornaamste ondernemer van de voornoemde Societeit.

de Cocksdorp T exel. Rogsloot.

102. Gezicht op de noordoostzijde van het dorp omstreeks 1913. Links de Rogsloot en rechts van de weg de dijk met oprit naar het haventje. Het gebouw geheel rechts was oorspronkelijk een logement en winkel, "Het Ei van Columbus" genoemd en direct na de drooglegging gesticht door de eerder genoemde Societeit, Later was hier nog de kruidenierswinkel van Hans Dros. Dit pand en het gedeeltelijk zichtbare "Magazijn" (zie voorgaande kaart) zijn in de oorlog op last van de Duitse bezetting afgebroken. Waar voorheen de kokkelkokerij stond, staat nu reeds een nieuw pakhuis en een woon-winkelhuis van G. v.d. Kooi,

Haven de Gocksdorp Texel

103. Het haventje van De Cocksdorp rond 1920, waar de Rogsloot via een sluis uitmondt in het Eierlandse Gat. Naast enige botters en/of blazers, die hier hun ligplaats hadden, waren er ook de tjalken, die beurtgoed en materialen aanvoerden en schelpen en landbouwprodukten afvoerden. Op de voorgrond een klipper, bezig met het laden van vlas.

POSTVERVOER VAN TEXEL NAAR VLlELAND. "POSTVLET MET POSTKAR" OP DE VLlEHORS.

104. De post voor Vlieland kwam via Texel en ging van Den Burg met de eerder genoemde postkar naar De Cocksdorp. Daar werd de post overgenomen door de postvlet, bemand met de postschipper Jan Buis en Geert van der Kooi, respectievelijk tweede en eerste van links. Aangekomen op de Vliehors, nam ook hier een postkar de post over om deze bij laag water over het harde strand naar het posthuis te brengen.

Texel

In het hooge Noorden.

105. Ret Eierlands Huis omstreeks 1920. De weg van De Cocksdorp liep langs deze boerderij naar de vuurtoren. De duinen achter de boerderij tot bij de vuurtoren zijn geheel verdwenen. Ook deze boerderij werd verwoest tijdens de opstand van de Georgiers.

106. De vuurtoren met de lichtwachterswoningen op de noordelijkste punt van het eiland in 1903. De Eierlandse gronden zijn altijd een gevaarlijk gebied geweest bij storm, zodat hier vele schepen zijn vergaan. Het was J.L. Kikkert, notaris op Texel, die de stuwende kracht was bij het totstandkomen van de in 1864 gebouwde vuurtoren. De Dorpstraat in De Cocksdorp is naar hem genoemd. In april 1945, toen een groot aantal Georgiers zich in de vuurtoren teruggetrokken had, is deze na beschietingen zwaar beschadigd, evenals de erbij gelegen woningen. De vuurtoren werd na de oorlog hersteld, maar keerde niet meer in de oude slanke vorm terug. Tevens werden nieuwe dienstwoningen gebouwd.

Polder Eierland

107. Een groet uit de polder Eierland, ingedijkt in 1835, anno 1906. De boerderij Delft bestaat niet rneer, maar op deze plaats is "De Vooruitgang" gebouwd. De school ZuidEierland staat er nu nog, maar hierin exposeert de tekenaar Welboren nu. Bland en Berg bestaat ook nu nog, zij het dat de schuur is vervangen door een nieuwe. De eerste eigenaar was Berg en deze trouwde met miss Bland, vandaar de naam Bland en Berg. De Wamberg bestaat ook nog, maar "Ruimzicht" is ook verloren gegaan tijdens de opstand van de Georgiers, evenals het witte huisje bij "Vruchtbaaroord".

;Groet uit polder Eieland (Texel)

108. De zuivelfabriek "De Samenwerking", gebouwd in 1910 aan de Wageningseweg, nu Oorsprongweg. Een drietal melkrijders met hun T-Fordjes verlaat het fabrieksterrein. Hier is thans het garagebedrijfvan Dros gevestigd,

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek