Texel in oude ansichten

Texel in oude ansichten

Auteur
:   N. Huijsman
Gemeente
:   Texel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2097-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Texel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

1<auen

9. Activiteiten op de haven volgens een in 1908 verzonden kaart. Op de voorgrond links de vaste plaats voor ss "De Texelstroom" van betirtschipper Mets. Op de kade een handkar en een met twee paarden bespannen boerenwagen, geladen met zakken graan of veevoer. Daarvoor poseert nog Albert Backer Czn. met zijn melkkar met twee fraaie bussen. Links van de pijp zien wij nog de ijskelder, later het pakhuis van de LTB. Ook zien wij de lammerenboot, "De Ruiten Aas" genaamd, liggen.

10. Het afleveren van de lammeren door de boeren aan de lammerenboten gaf een grote drukte langs de weg en vooral op de haven. Op de voorgrond weer de "Texelstroom" van Mets. Andere bekende lammerenboten waren onder meer "De Ruiten Aas", "De Landbouw" en "Maria". De's maandags op de markt verkochte lammeren moesten, voor het overgrote deel, donderdagsmorgens vroeg op de haven geleverd worden voor vervoer naar Leiden, waar ze door de handelaars op de markt van vrijdag verkocht werden. Slechts een klein gedeelte kon 's maandags zo van de markt naar de haven voor verscheping naar Purmerend voor de markt aldaar op dinsdag.

· Plan de haven Ie Oudeschild.

Uitg. < Texe sche Courant ». (f cto J. Beumkes).

11. De scheepshelling van C. de Wijn, die in 1958 werd overgenomen door rijkswaterstaat. De gehele helling en gebouwen moesten plaats maken voor de toegang tot de nieuwe haven. In 1946 is nog een nieuwe, stenen werkplaats met bovenwoning gebouwd. We zien de TX 11 van B. Vlaming op de helling en rechts voor de helling de TX 15 van D. Vias.

Groet uit de haven van T exel

12. Ten slotte nog zeven plaatjes van de haven en directe omgeving in 1906. De eerste vier plaatjes spreken voor zichzelf. Dan de molen, uit de Zaanstreek afkomstig, maar hier herbouwd in 1902. Rechts nog het wierpakhuis en voor de molen twee graanpakhuizen (waarin thans het Maritiem Museum), een kunstmestpakhuis en een woonhuis. Tussen deze panden en de dijk liep een sloot, Vervolgens het gebouw van de American Petroleum Co., depot Texel, met ervoor de petroleumwagen van P. Kuit. Ten slotte weer links van de molen de graanpakhuizen van Dros & Co (nu Maritiem Museum) en rechts het oude wierpakhuis. Op de voorgrond de brede sloot en links de dijk van de haven met de weg van De Waal. Later kwamen hier de coupure, de toegang tot de haven en de nieuwe weg naar Den Burg.

.' ~ .

! ~ _ 9;~eschnd ('[exel)J''{ J.- r~ ~ ~, ;t:::. ~

~ - ~,.....) ~ ... {_.i, ...? ,f."' ???? .f-

155 Foto en Ui:a.-;:':.~akke~(TeXel) ~ # ~ ~

13. Gezicht Op het dorp, dat pas begon bij de smederij van Slarnan. Hier zien wij nog de Schilsloot, die van "Brakenstein" via het "Buurtje" naar de haven liep. Uit de Wezenputten bij "Brakenstein" werd water vervoerd naar het dorp en de haven, ter bevoorrading van de schepen. Op de voorgrond loopt Kee met twee manden met brood, op weg naar de haven. De kaart werd in 1906 verzonden, maar een plaatje in de "Gids voor Texel" van 1898 geeft, behoudens de personen, een gelijk beeld, echter te vaag voor opname in dit boekje.

1 .

<texel

f;ezieht Gp 6udesehiid

. //

".",.'Z"

14. Een ongeveer gelijk beeld als het voorgaande, maar nu vanaf een plaats dichterbij de haven, in 1908. Van de haven tot het dorp was nag geen bebouwing. Rechts zien wij de Schilsloot.

15. Waar op voorgaande kaart nog geen bebouwing was, zien wij alles bebouwd. De huizen staan er nu nog en in het aanzien is weinig veranderd. Het huisje op het eind van de straat bij de haven en half op de dijk gebouwd, van Aris Wuis, is echter verdwenen met de dijkwerken in 1930/1932. Op die plaats bouwde later H.I. van Boven zijn huis met garages. De dijk is tijdens de laatste dijkverhoging verder naar rechts verplaatst, zodat deze huizen thans een ruimer uitzicht hebben.

16. Hier het begin van het dorp, gezien in de richting van de haven. Op de dijk de melkkar met Albert Backer Czn. Het eerste huis links werd bewoond door meester Kroon, vervolgens het huis van Slaman, daarnaast zijn smederij en tegen de dijk de "travaalie", dat wil zeggen deze stond in het schuurtje. Op de plaats van smederij en woonhuis vinden wij thans een supermarkt. De eerste vier huizen van de voorgaande kaart waren toen nog niet gebouwd.

"De Oude Zeven Provincien" (thans gesloopt) te Oude Schild, waar Adrniraal DE RUI,JTER dikwijls overnachtte, in de met ~1) gemerkte kamer.

17. De Dorpstraat, nu De Ruyterstraat, in 1895 met huizen voorzien van fraaie gevels. Het grote gebouw links is de herb erg "De Zeven Provincien", waar, zoals de kaart vermeldt, admiraal De Ruyter dikwijis ovemachtte. In de "Gids voor Texel" van 1908 staat de volgende advertentie: De Zeven Provincien te Oudeschild op Texel met prachtig uitzicht uit de logeerkamers, op zee. Nette bediening. Uiterst billijke prijzen. D. VQS. Omstreeks die tijd woonden vanaf de herberg: S. Hemelrijk, D. VIas, G. Krijnen, D. VIas en C. Zegel.

Zeven Provincien

18. Hier de nieuwe "Zeven Provincien" in 1906. Het huisje rechts stond tegen en half op de dijk en de weg en werd bewoond door onder anderen Corn. Zegel en Burger. Het is met de dijkwerken in 1931 verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek