Texel in oude ansichten

Texel in oude ansichten

Auteur
:   N. Huijsman
Gemeente
:   Texel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2097-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Texel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Gezicht op het oosteIijk dee1 van het dorp en de haven naar een in 1915 verzonden kaart en weI vanaf de toren van de hervormde kerk. Hier zien wij nog duideIijk de vanaf het Buurtje verlengde Schilsloot naar de haven. De "Ada van Holland" vaart voor de haven.

Oudeschild (Texel) in vogetvlucht

20. Kijkje vanaf de toren van de hervormde kerk op het westelijk deel van het dorp in 1906. Rechts weer de eerder genoemde verlengde Schilsloot en voor het bruggetje nog de boot met de watertonnen. In het midden de oude bewaarschool en op de achtergrond de rooms-katholieke kerk. Geheel rechts het Buurtje (heel vroeger ook wel jeneverbuurtje genoernd), waar het "SchiIIepaadje" naar Brakenstein begint.

21. Waarschijnlijk het vroegere centrum en oudste gedeelte van het dorp: nabij de Kerkesteeg en de hervormde kerk. Het eerste huis staat er nog, maar het volgende is geheel verbouwd en dient thans als cafe. Destijds woonden hier Van Ketel en Frans Zegel (met een winkel). De iets verder staande hoge huizen, met houten topgevels, zijn in het begin van de zeventiende eeuw gebouwd door de Amsterdarnse admiraliteit voor haar ambtenaren en herinneren aan een roemrijk verleden. Te laat heeft men de waarde hiervan ingezien, want ze werden in de jaren dertig afgebroken.

Oudeschild, Te"tl Kerkesteeg

22. Kijkje vanaf de dijk in de Kerkesteeg met de hervormde kerk op de achtergrond. Rechts is het postkantoor nog gedeeltelijk te zien. Daar werd deze kaart gestempeld op 3 mei 1919. Rechts voor de muur nog de paal dienend voor de straatlantaarn met petroleumlamp.

Texel

l-l>llg. den diJk ? Oudeschlld.

23. De Dorpstraat iets meer westelijk dan afbeelding 21 in de jaren twintig. Hoewel geen eigendom, had ieder zijn bleekveldje (voor de was) tegen de dijk, met een hekje ter afscheiding. Achter de telefoonpalen een mast met een wimpel, zodat de vissers bij huis de windrichting konden bepalen.

OUDESCHILD (TEXEL)

24. Oudeschild-West in 1919. Links onder meer ,de zogenaamde Armenkamers van de Hervormde Kerk. Op het hekje op de dijk Hendrika Schellinger en Heintje Blorn, verder C. Blom met de fiets en Henk Hoogerheide. Rechts van de weg loopt de dijk.

Texal.

Westeinde, Oudeschild.

25. Weer Oudeschild-West in het begin van de jaren twintig. Langs de dijk ligt het wier of zeegras. Het werd op de wadden gemaaid en/of gevist en om het van het zout te ontdoen in de sloten achter het dorp gebracht. Daama werd het in balen geperst voor de matrassenfabrieken, die het als vulling gebruikten. Jarenlang was het wier mede een bron van inkomsten, echter tot rond 1930, toen het wier uit de Waddenzee verdween, mogelijk door de Afsluitdijk.

Texel, Oude Schild

26. Een kijkje op Oudeschild vanaf het zuidwesten in 1910. Geheel rechts de weg en links de gracht van het fort "Lunette", afgegraven in 1930 ten behoeve van de dijkverhoging. De plas rechts is later gedempt. Achter de fortgracht de roorns-katholieke kerk, toen nog slechts voorzien van een klein torentje, waaronder zich ook de ingang bevond, Het huisje op de voorgrond was van Jan Zegel en is nu van Jb. Keyzer. Het staat er nu nag.

27. Gezicht op het Buurtje in 1901. Links de Schilsloot en daarnaast het "Schilpad", beter bekend als "Skillepaadje". Vroeger liep men langs dit pad naar Den Burg, echter via "Brakenstein" en de "Wezenputten", de "Wezenplaats", het "Sandershuis" en cafe "Burgzicht" (de Keet genoemd). Een wandeling van het Doolhof naar Oudeschild is ook nu nog echt aan te bevelen, De toren van de hervormde kerk (links) is destijds verbrand, waarna hij de huidige spitse vorm kreeg.

,128 Foto, en Uitgave W. L . .Bakker, Lz , Texel

Den Hoorn

28. De boerderij van Arie Bruin en de hervormde kerk in het prille begin van deze eeuw. In 1908 is voor het pand een woning aangebouwd en in 1924 is het oude boerderijgebouw vervangen door een nieuwe schuur, thans nog eigendom van A.J. Lap. De boet rechts staat thans nog aan de Hemmerweg. De hervormde kerk is blijkens de muurankers van 1646 (nu weer geheel te zien door het ontdoen van de klimoplaag), maar zou nog veel ouder zijn. Let ook op de houten lantaampaal met de petroleumlamp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek