Texel in oude ansichten

Texel in oude ansichten

Auteur
:   N. Huijsman
Gemeente
:   Texel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2097-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Texel in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Nu weer de Groeneplaats met het midden gedeelte van het "Raaksie" in 1909. Rechts het cafe "Den Burg" van C. Kuyper, die voor de ingang staat, Zijn doehter, mevrouw J.M. Kievit-Kuyper, zien we in de deuropening. Naast het cafe het woonhuis van C. Kuyper. In het cafe had Zegellater nog een confectiezaak.

50. Ten slotte het noordelijk gedeelte van het "Raaksie". Links de salon voor "Scheeren en Haarsnyden" van J.J. de Man, waarin later respectievelijk Uitgeest, Appelboom en weer een Uitgeest hetzelfde vak uitoefenden. Daarnaast mevrouw Dijksen en vervolgens de gemeentewoning voor de politie. Voor de niet-Texelaar: het "Raaksie" is afgebroken voor het nieuwe gemeentehuis,

51. Hotel "De Lindeboom" van J. Bruyn, toen reeds een Bondshotel van de ANWB. Bruyn zelf verzond deze kaart in 1902 aan de jamfabriek van de firma Corn. Sijskes in Haarlem, met de bestelling volgens de tekst, Het huis links behoorde blijkens het bord "Lindeboom" reeds tot het hotel. Later werd het hotel met dit woonhuis vergroot.

52. Hier een plaatje van omstreeks 1897 of eerder met de paardestal van Slijboom, het logement "De Lindeboom" en "De Oranjeboorn". Op de voorgrond een zogenaamde sportkar met Karel Visman en Hendrika Paulina Lap. Op de plaats van de paardestal werden later twee huizen gebouwd. Het logement "De Lindeboom" werd verbouwd tot hotel "De Lindeboom" volgens de vorige afbeelding. In de "Gids voor Texel" van 1898 staat reeds het nieuwe hotel afgebeeld. Hier staat nu de Rabobank.

I ?

53. De paardetram van de stalhouwerij Kuijper en Kint voor "De Lindeboom" in 1918. Naast de paarden staat Klaas Kint, die met waarschijnlijk wel deftige gasten pleziertochtjes maakte naar De Koog, enzovoort. De tram, waarvoor in 1902 een concessie werd verleend, is er nooit gekomen. Echter wel deze wagen, die mogelijk een voorloper van de latere "Jan Plezier" was.

54. De Groeneplaats met de lammerenmarkt in de jaren twintig. Op de achtergrond hotel "Texel" en rechts daarvan het cafej.De Karseboorn" aan de Vismarkt. De tweede en de derde markt waren vaak de grootsten en dan werden soms wel zes- tot achtduizend lammeren aangevoerd op bakwagens en vooral op speciaal daarvoor verlengde boerenwagens, afgedekt met een lattenrek. Dan echter stonden de lammerenhokken ook op de Vismarkt, in de Binnenburg, in de Parkstraat en op de Hollebo1.

Den Burg (Het Raadhuis] - Texel,

55. Een gedeelte van de Vismarkt rond de eeuwwisseling, toen nog getooid met zware iepen en een houten pomp voor algemeen gebruik (rechts van de handkar). Links de huisjes{winkeltjes van Aris Ponger, koperslager-ketellapper, Op het pand met de halsgevel prijkt nog "Verfwaren". Het andere pand heeft een trapgevel, maar die is door de boom niet te zien, Op deze plaats kwam de Boerenleenbank en thans is dit het Polderhuis. Rechts van de schutting staat nog een huisje en vervolgens het raadhuis.

cexe!
lfaadhuis
,~
~.
1 : ~ "";:'. ~
'" I _* .? ~_ ?. ....r~0 i_.
~ I ~ -.:
><
~ ~
"
,.;:
~
~ .,
.>:
--.---::-- --.:- .>:
'"
:::l
~. -
~
b'" .,
>
'"
~
s
~ s
;, s
0
~
~ e
~ 56. Het raadhuis volgens een in 1904 verzonden kaart, Blijkens de voorgaande kaart heeft achter de schutting (links van het raadhuis) nog een huisje gestaan. Het raadhuis (oorspronkelijk een groot herenhuis) werd in 1840 aangekocht en in 1841 in gebruik genomen. Het zou gemeentehuis (later nog uitgebreid met een aanbouw links) blijven tot 1965, toen het werd gesloopt ten behoeve van het nieuwe gemeentehuis. Op de plaats van het rechts op de kaart gedeeltelijk zichtbare pand staat nu textielhuis Zegel.

Binuenburg - (Burg.)

57. De Binnenburg richting oude raadhuis, volgens een kaart in 1904 verzonden. Het pand rechts op de voorgrond van de familie v.d. Kooi bestaat nog in de oorspronkelijke staat, maar verder is er zowel links als reehts niets meer van het oude terug te vinden.

Sv'meeg che Rund- en Varken elachieri] J. Dro¬ę < -'J Burg 0]) Texel.

58. De slagerij van Jan Dros in de Nieuwstraat, nu BurgwaJ, ongeveer tegenover de oude garage van Keijser & Co, anne 1903. In de etalage ligt nog het echte dikke spek. Jan Dros en zijn beide knechten tonen hier een te slachten koe en varken. Naast Jan Dros zien we C.R. Keijser. Het ernaast gelegen pand is later vervangen door een dubbel woonhuis, dat grenst aan het pakhuis van voorheen Albert Heijn, Binnenburg.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek