Texel in oude ansichten

Texel in oude ansichten

Auteur
:   N. Huijsman
Gemeente
:   Texel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2097-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Texel in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

den 13urg ('Cexel)

160 F~;;' OIl Ui' ?? W. L. Baller Lzll. Ocstereud (Texel)

Steenenplaats met Wever~traat

59. Een kijkje op de Stenenplaats met de Weverstraat in 1906. Links weer een pomp voor algemeen gebruik, dan het graan- en wolpakhuis met woonhuis van Sijbrand Keijser Janszoon. Op deze plaats bouwde veearts Roelofs later zijn riante woning, waarin nu Jan Agter is gevestigd. De straatlantaarn moet een olielamp geweest zijn, want de gasfabriek werd pas in 1907 opgericht.

60. De Weverstraat rand 1920. Op de voorgrond, van links naar rechts: Thomas Thomassen, Dirk Griffioen, Nanning Maat en Jan Dros, die, zoals toen gebruikelijk, met paaskoeien rondgingen en gelijk bestellingen opnamen. Aan de linkerkant van de straat staan de dokterswoning, mogelijk van v.d. Vegt of Prakken, het woonhuis van later S.C. Eelman en ten slotte het koetshuis. Nu staat hier de winkel van Bakker's Yzerhandel B.V.

61. De Weverstraat in het laatst van de jaren twintig. Links het woonhuis van schipper Plaatsman en daamaast de winkel van D. Wuys, die op de stoep staat. Zijn dochter Bea zit op de raampost. Vervolgens staat Gerrit Smidt op de straat, rechts van Wuys, Naast het volgende huis met houten voorschot is het "Hofje". Rechts de winkel van Cors Saris, het schoolglop en de winkel van Jan Dros, de slager. Ook hier is weinig van het oorspronkelijke terug te vinden.

.

Den Burg (Weverstraat) - Texel.

62. Opnieuw de Weverstraat, maar nu even verder voor de Parkstraat, in 1898. Voor het eerste huis links loopt het "Fokke-glop" (richting Wilhelminalaan) en achter de boom reehts begint de Parkstraat. Ook hier weer de zware iepen. Van de huizen op de voorgrond is in het geheel niets meer terug te vinden.

Waalderend den j3urg

119 Foto, eo uit/(ave W. L. Bakker, Lzo.

63. Het Waalderend in het begin van deze eeuw. Komend van de richting De Waal, begon Den Burg hier links met de smederij van Jan de Smit met woonhuis, vervolgens Willem de Wijn, Schumaker, de wagenmaker, enzovoort. De eerste bebouwing rechts was een boerderijgebouw, later van Willem Rijk.

TEXEL, Den Burg

Kooa:.r.lraat

64. De Kogerstraat in de richting van de Stenenplaats naar een in 1913 verzonden kaart. Het huis links, het laatst bewoond door mevrouw Reij, is thans afgebroken. Rechts het landje van Roeper, waar vroeger tijdens de kermisweek de schouwburg stond. Op de bakwagen zit Reijer Dijt en daarvoor-zien we zijn kinderen. Op de voorgrond links begint nu de Burgerhoutstraat en rechts de Zes.

BURG - TEXEL

SteenenP1aats er:e Koogerstraat

liitg_ LAugovold .& do Rooij, Texct,

65. De Stenenplaats en de Kogerstraat in 1905. De Oudheidskarner gevestigd in een pand van 1599, in het begin van de Kogerstraat Gammer genoeg is de fraaie gevel op de kaart niet te zien) is het enige pand dat nog in oorspronkelijke staat terug te vinden is. Nog wel vinden wij de houten dorpspomp (geheel rechts) en de kastanjeboom, nu echter veel dikker, maar niet rneer zo gaaf als destijds,

BURG·TEXEL

Steenenplaats en Hoogerstraat.

Uitg. Langevcld &. do Rooij, Texo1.

66. Nu de Stenenplaats en de Hoogerstraat, eveneens in 1905. Links op de hoek is nu de fotozaak van Jan de Waal, rechts een winkel van Mantje en op het einde van de straat kijken wij op het woonhuis van de familie Haakman, dat inmiddels ook afgebroken is. Ook hier weer de zware iepen en nog wel aan beide zijden van de Hoogerstraat, Rechts de venterswagen van R.I. Daalder van De Koog.

Texel, Koogerstraat

67. De Hoogerstraat in de riehting van de Stenenplaats, omstreeks 1918. De kaart vermeldt abusievelijk "Koogerstraat". De zware iepen van de voorgaande kaart zijn verdwenen, maar aan de linkerkant heeft men toch weer jonge iepen geplant. Destijds woonden links slager Pereboom (slechts een gedeelte te zien), Leendert Eelman, Jan Roeper, Jacob Kikkert Pzn., Joh, Keijser Dzn. en R. Keijser Johzn. Rechts Smit met een snoepwinkeltje (sleehts gedeeltelijk op de kaart), Jans Vollenhoven met een logement, later ook fotograaf Sibo, Smit, de naehtwaeht, en vervolgens het grote pand van de familie Graaf. Behalve de hoekpanden op de Stenenplaats is alles verdwenen. Links staan nu de panden van Moerbeek, Mantje en Timmer en reehts firma Oele, Graaf en Mantje.

: Texel

Gesticht van Weldadigheid

68. Het Gesticht van Weldadigheid, blijkens een aanduiding in de gevel anna 1908, volgens een kaart van 1910. Rechts loopt de Westerweg, nu Gasthuisstraat geheten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog diende het gesticht als noodziekenhuis met dr. Vening als chirurg. Nu staat hier het verpleeg- en rusthuis "Irene", gelukkig thans zonder "weldadigheid".

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek