Texel in oude ansichten

Texel in oude ansichten

Auteur
:   N. Huijsman
Gemeente
:   Texel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2097-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Texel in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

69. De Gravenstraat in de richting van de Hoogerstraat rond 1900. Het huisje links, met houten voorschot, werd, a1thans voor de Tweede Wereldoorlog, bewoond door Polak, sigarenmaker en dorpsomroeper. Daarnaast is het huis van de familie Haakman. Beide panden zijn afgebroken. Ook rechts staat niets meer in de oorspronkelijke staat.

70. Het einde van de Molenstraat en het begin van de Hoornderweg rond 1912, met op de voorgrond de korenmolen "De Drie Gebroeders" van de familie LangeveId, die in 1923 werd afgebroken. Links zien wij nog de schuur en het oude voorhuis van de gebroeders Kalis. De ouderen onder u herinneren zich nog wel het bloeiende bollenveld tussen de Hoornderweg en de Suikerweg, nu de Beatrixlaan. Op deze plaats staat nu een school, terwijl ook rechts van de weg alles bebouwd is.

71. Het begin van de Warmoesstraat vanaf de Zwaanstraat rond de eeuwwisseling. De fotograaf stond waarsehijnlijk in de Gravenstraat, naast "De Zwaan". Links op de hoek van de Zwaanstraat en de Warmoesstraat de bakkerij van P.I. Zijm, hetgeen ook nog blijkt uit het bord boven de deur: "P.I. Zijm. Brood en Koekbakkerij." In de deuropening staat mevrouw Zijm (Antje Zijrn-van Keeren) en reehts van haar haar zoon S. Zijm en buurvrouw Anthonie Pieper. Let vooral op de kleding van de dames met hun grote hoeden.

72. De Warmoesstraat rond 1910. Op de voorgrond is de doorbraak van de Groeneplaats naar de Elemert ontstaan. De huizen links van de straat zijn allemaal afgebroken voor de doorbraak en parkeerplaats achter de nieuwe modezaak van Moerbeek. Reehts loopt de doorbraak via het eerste huis, vroeger van A.J. Bruin. Het volgende huis rechts is vervangen door een nieuwe woning. De beide daaropvolgende huizen staan er nu nag zoo Volgens de verzender van deze kaart staat bij het kruisje Klaas Kint en naast hem in de deuropening bakker J. Kikkert met zijn dochtertje. Op de handkar reehts staat nog de naam J. Rijk, de schilder die daar ook woonde.

De Waal (Texel) N. W.-zijde.

"Zevenhuizen" (T exel).

De Waal

73. Boven: een kijkje op de Waal vanuit het westen met de achterkant van de in 1860 gebouwde hervormde kerk. Rechts het boerderijgebouw met wagenhuis (voor de kerk) van M.e. Keijser, nu van dierenarts Beekman. Links van de kerk het cafe "Bellevue", dat (evenals de kerk) tijdens de opstand van de Georgiers verwoest werd.

Onder: een kijkje op Zevenhuizen met dames in fraaie kostuums. Dit beeld van deze gebouwen vinden wij thans nog vrij goed terug. De kaart is van het begin van deze eeuw.

74. Het hooggelegen hervormde kerkje, in 1860 gebouwd en in de Russenoorlog in april 1945 verwoest, werd na de oorlog herbouwd, zij het in een andere stijl. Wij zien de kerk van de oostzijde en rechts daarvan de pastorie. Het huis met de witte zijmuur geheel rechts staat er nog, maar toen aan het Schilderweggetje en nu aan de Langwaal. De man met graaf en kruiwagen poseert even rustend op zijn kruiwagen.

1{ulppcstkantoor, de Waal (<texel)

75. Het hulppostkantoor van De Waal op de hoek van de Bomendijk en de Polderweg, lange tijd beheerd door de familie Eelrnan en later door mevrouw Roeper, opgeheven in 1966. Voor de deur staat de postkar, dienend voor het postvervoer van Den Burg-De Waal-De Cocksdorp, met koetsier Gommert Witvliet in lange, duffelse jas in gesprek met P. Eelman. In de almanak van 1891 staat bij hulppostkantoor De Waal vermeld: "Brievengaarder P. Eelman. Kantoor geopend op werkdagen 8-10 en 1-5 uur. Op Zon- en Feestdagen 8-9 en 1-2 uur." De kaart is van 1906.

76. Het cafe "Bellevue" met de eigenaar W. Duinker in de deuropening. Geheellinks was nog een winkeltje. Zie op de rnuur de reclame voor margarine, toen nog vijftig, veertig en dertig cent per pond. De "Gids voor Texel" van 1908 vermeldt de volgende advertentie: "Cafe BELLEVUE Waal Texel wordt H.H. Reizigers en Toeristen beleefd aanbevolen. W. Duinker.' Rond 1919 kwam de zaak in handen van C. Bruin, die de kruidenierswinkel opdoekte en alleen het cafe exploiteerde. Het pand ging verloren tijdens de opstand van de Georgiers in april 1945 en werd niet meer herbouwd. Op de voorgrond de petroleumwagen met forse tank van P. Kuit, met zijn zoons op de wagen en lb. Duinker Wzn. bij de paarden. De kaart is van omstreeks 1910.

<texel. de Waal

77. Het begin van de Polderweg in 1916. Links het pakhuis van E. Thomassen en iets verder zijn srnederij. Later was R. IJ ska hier de smid en nu vinden wij hier L. Witte Thijszoon met nog duidelljk een smederij, De tentwagen van de stalhouder P. Kikkert staat voor het pakhuis. Op het eind zien we weer cafe "Bellevue" en geheel rechts op de voorgrond was de brandkolk. In de kinderwagen Neeltje Boon, bewaakt door Jannie Slot (links) en Nel Schot.

78. Een kijkje op De Waal van de andere kant, namelijk van het Schilderweggetje, omstreeks 1910. Het huisje links van Frouwtje Raven is reeds lang verdwenen. De weg naar Oudeschild, in 1888 aangelegd, was van keislag met een paardepaadje. De tuinwallen waren fraai begroeid met vooral veel Engels gras, Nu wordt de weg op de voorgrond ongeveer doorkruist door de nieuwe weg van Den Burg naar Oosterend.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek