Texel in oude ansichten

Texel in oude ansichten

Auteur
:   N. Huijsman
Gemeente
:   Texel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2097-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Texel in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

79. Het Hogereind blijkens een op 2 januari 1901 uit Philippine verzonden kaart met een leuke nieuwjaarswens. Geheel rechts is nog een gedeelte van de onderwijzerswoning te zien, waar achter de school stond, beide in 1866 gebouwd. Naast voomoemde woning is de ingang van het wagenmuseurn,

'JJorpstraat de Waal (Gexel)

80. Weer een kijkje in de Dorpstraat (nu Hogereind), in de riehting van de Oosterenderweg en weI in 1902. Links nog de oude doopsgezinde pastorie, later onder anderen bewoond door dokter Van der Vegt, De straat bestond toen nog uit de ronde keien, omzoomd met straatstenen, en de bij de huizen behorende stoepen, vaak van gele stenen en sorns afgezet met granieten palen of ijzeren schermen. Van dit straatbeeld is nog veel behouden gebleven.

Waal-<texel

81. Nu het Hogereind in de riehting van de hervormde kerk in 1911. Inmiddels blijken de ronde keien van de voorgaande kaart door straatstenen te zijn vervangen. Het eerste huis rechts is van de familie Kuiper. Links voor het huis loopt het Vermaningspad, namelijk het straatje naar de "vermaning", de doopsgezinde kerk, afgebroken in 1974. Het straatje leidt thans naar het hotel "De Weal" en de bejaardenwoningen.

Oosterend - Texel.

1;'itga"e W. . REIJ Den Burg - Texel.

Oosterend

82. Aankomst bij Oosterend vanaf De Waal in 1898. Op de voorgrond bij het brandspuithuisje de diligence van de omnibusonderneming A.A. Eelman te Oosterend met de koetsier Jan Boon op de bok. Boon kondigde zijn vertrek tijdig aan door nog op een hoorn te blazen. De "deli" bood plaats aan ongeveer zes tot acht personen en had ook het postvervoer. De "Texelsche Almanak" voor het jaar 1891 van Langeveld & De Rooy, Den Burg, vermeldt onder middelen van vervoer: "Qosterend-WaalBurg-Haven. Ondernemer A.A. Eelman en vertrek van Oosterend 1 uur. Van de haven na aankomst der laatste boot."

<rexel

Gostereind

83. Ook hier aankomst bij Oosterend vanaf De Waal, maar nu in 1909. Op de voorgrond loopt Jacob Keyzer op de weg van keislag, aangelegd in 1858. Het eerste huis rechts werd bewoond door Jan Boon, de koetsier van de deli. Dan volgt het brandspuithuisje en vervolgens de kosterswoning van de roomskatholieke kerk (witte zijgevel) en links daarvan het huis van Jacob Burger. De vierkante toren in het centrum van het dorp is van de hervormde kerk, blijkens de muurankers verbouwd in 1724 maar reeds eeuwen ouder.

R. K. Kerk te Oosterend. (T exel)

84. De rooms-katholieke kerk van Oosterend. In 1905 werd de oude kerk gesloopt en een nieuwe gebouwd op nagenoeg dezelfde plaats. In het midden een gedeelte van de kosterswoning en de festiviteiten bij de eerstesteenlegging.

85. Een kijkje in de Weststraat omstreeks 1910. Nu is het de Oesterstraat. Toen waren er nog vijf huizen voorzien van een houten topgevel en nu slechts het eerste. Het tweede is het postkantoor met W.L. Bakker Lzn. in de deuropening van de poort. Volgens de eerder genoemde almanak van 1891 was W.L. Bakker Lzn. de brievengaarder en was het kantoor op werkdagen geopend van 8.30-10.00, 11.30-13.30 en 18.00-19.30 uur. Op zon- en feestdagen van 11.30-13.30 UUL W.L. Bakker Lzn. was echter naast brievengaarder ook fotograaf, terwiji het pand tevens diende als winkeltje in schoenen, laarzen, wol, enzovoort. Het kantoor werd in 1929 afgebroken, maar het achterste gedeelte van het pand bleef staan en dient nog tot woonhuis. De daarnaast gelegen panden zijn ook verdwenen en nu vinden wij daar de hervormde pastorie.

Kerkstraai, Oosierend G exet

'Uitgave: W. L. Bakker Lz., Te.:<el

86. De Kerkstraat volgens een in 1904 verzonden kaart, Links het kerkhof, afgezet door palen met ijzerdraad, die later zijn vervangen door heesters. Op de voorgrond rust Gerrit Plaatsman op zijn handkar en daarachter (iets naar rechts) staat Klaas Vos, de schoeniapper, nog met zijn Ieren voorsehoot. In het midden van de straat Jantje Vos, reehts zijn zusje Saartje (op een paaltje leunend) en vervolgens Marie Bremer en haar broertje. Hier hebben nog vier huizen een houten topgevel. De eerste twee hebben dit na restauratie behouden.

87. Nogmaals de Kerkstraat vanaf het begin van de Peperstraat, circa 1910. Van de vier panden met houten topgevel (genoemd bij de voorgaande kaart) heeft er hier inmiddels al een een nieuwe, stenen gevel, namelijk die ter hoogte van het jongetje in de straat. Van links naar rechts: 1. de winkel van P. Brouwer, de naam staat boven de deur, (nu nog winkel en weer P. Brouwer), 2. een manufacturenwinkel en een (blijkens het bord) rijwielhandel (nu de supermarkt van Koot), 3. een woonhuis (nu de verfwinkel van B. Bremer), 4. cafe (nu "Het Cafeetje"), 5. een woonhuis (nu nog woonhuis) en 6. een woonhuis (nu de slijterij van De Jong).

peperslrilal, 60slerend '(texel)

88. Het begin van de Peperstraat in 1906. Links de gereformeerde pastorie. Nu het centrum van de Gereformeerde Kerk, echter zonder hondehok. In het midden van de straat loopt F. Sterk, de kruidenier. Het straatbeeld met betrekking tot de huizen is betrekkelijk weinig veranderd. De meeste huizen zijn geheel of gedeeltelijk vernieuwd, maar wel in oude stijl, behalve het eerste puntdak rechts, nu de showroom van Rentenaar.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek