Texel in oude ansichten

Texel in oude ansichten

Auteur
:   N. Huijsman
Gemeente
:   Texel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2097-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Texel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Dorpstraat den Hoorn

29. De Dorpstraat in 1910, nu echter de Herenstraat. Op de voorgrond (links) zien wij Thijs Schraag, manufacturier uit Den Burg, ventend met zijn handkar en leunend op de ellestok, in gesprek met mevrouw J. Wilner. Het eerste pand links is nu cafe-restaurant ,,'t Kompas", het tweede is nu een werkplaats en het derde is de vroegere bakkerij van Duinker. Deze panden zijn aIle verbouwd. Rechts nog de oude schuur van Duinker en het woonhuis van Bruin, die er zo nog staan,

"i"_ dorp8traat, den Hoorn (T axel)

30. De Dorpstraat in 1920, met links het postkantoor, dan een woonhuis en vervolgens de huidige slijterij, De panden staan er nog ZO, zij het dat het postkantoor is verbouwd. Rechts een klein gedeelte van een woonhuis, nu verbouwd in oude stijl, daarnaast het cafe "Loodsmanswelvaren" en vervolgens een van de oudste huisjes van Den Hoorn, met houten voorschot en het laatst bewoond door Jacob Kalis.

130 Foto en Ultgave W. L. Bakker, Lz. Texe)

31. Een kijkje in de Dorpstraat in de andere riehting, omstreeks 1919. Links zien wij de oude school, thans dorpshuis "De Waldhoorn". Reehts is nog een gedeelte te zien van de woning van het hoofd der school en dan de hervormde pastorie. De volgende huizen, met puntgevels, zijn verdwenen.

Knoppebuuri - den tfoorn (Tesei)

32. De Knoppebuurt in Den Hoorn omstreeks 1905. Links van de straat staan de drie Ioodsmanswoningen met houten topgevels. Het eerste huis is verbouwd en het laatste is afgebroken, Nu vinden wij hier de voornoemde loodsmanswoningen nog, evenals het eerste huisje rechts, "De Roeispaan", aile inmiddels echter in oude stijl gerestaureerd. Zie ook weer de ronde keien in de straat, omzoomd met straatstenen, vervolgens weer een goot en voor de huizen een stoep, als regel van gele steentjes,

Dorpsstraat [den Hoorn) Texel

33. Een kijkje in de Dorpstraat, richting Op Diek. Geheellinks de tabakswinkel van S. Jonker, met Pieternel Jonker op de stoep, later verbouwd tot woonhuis. Vervolgens de doopsgezinde pastorie (nu het hotel "Den Hoorn"), dan een geheel verbouwd woonhuis en achter de boom de school (nu dorpshuis), Rechts zijn de beide eerste huizen met houten topgevel vervangen door nieuwe huizen.

ctexel, Den ~oorlJ

34. Het Klif in Den Hoorn anne 1915. Aan de linkerkant van de straat vinden wij ook nu noghet huis van A. Lap. Het tweede en derde huisje (met witte gevel) zijn vervangen door nieuwe huizen. De laatste twee huizen en het huis rechts staan er aile nog, echter inmiddels verbouwd.

Klift, [den Hoorn] Texel

35. Van het Klif kijken we in de Herenstraat. Rechts nog de oude werkplaats van Troost, die hier later zijn nieuwe woon- en winkelhuis met werkplaats bouwde. Achter de werkplaats de boet van K. Lap. Het woonhuis links is ook geheel verbouwd.

den iioorn (Texel)

132 Foto. en Uitga.ve W. L. Bakker, Lz. Texe!

36. Gezicht op Den Hoorn naar een in 1905 verzonden kaart. Half achter de hooischelf zien wij de achterkant van de schuur die later het hotel "Op Diek" werd. Ook het ernaast gelegen huisje staat er nog. De witte schuur staat nu QP Klif bij Kl. Lap. De meisjes bij het hek zijn Marie en Alberdien Bakker.

37. Op Diek omstreeks 1910. Het huis op het eind van de straat heeft plaats gemaakt voor het kantoor van de Rabobank. Het eerste huis links staat er nu nog. Het tweede pand deed dienst als roomskatholieke kerk en het derde was de roorns-katholieke kosterswoning. Van rechts naar links: Jan Kiljan, de smid (met leren voorschoot), Lisa Kiljan, Jacob Witte, Cornelis Huisman, Jan Breman en Simon Witte (met de soggen). Verder mevrouw M. de Porto voor de deur en de meisjes met witte schorten voor haar zijn Souwtje Koopman en Klasien Witte. Op Diek had toen zijn ronde keien in de straat nog, Soggen zijn meestal moederloze lammeren, die met de fles zijn grootgebracht, dus bij de boerderij en daardoor erg mak, vooral voor diegenen die dagelijks met ze omgaan.

38. Nogmaals Op Diek, maar nu omstreeks 1918 en in de richting van de Hoornderweg. Inmiddels zijn de ronde keien vervangen door straatstenen. Aan de linkerkant staat het eerste huis er nu nog. Vervolgens een poort of ingang naar de voormalige doopsgezinde kerk (nu Scheepvaart Museum) en dan de doopsgezinde kosterswoning. Voor de poort staat koster Jacob van der Knaap met zijn dochter mevrouw T. Kalis-v.d. Knaap en zijn kleinkinderen Jacoba, Klaasje, Jan en links op de straat Jacob. Rechts is nog gedeeltelijk de boerderij van Bakker, nu hotel "Op Diek", te zien, Ook de volgende panden staan er neg, zij het.rnin of meer verbouwd. Het straatbeeJd met betrekking tot de gebouwen is hier betrekkelijk weinig veranderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek