Texel in oude ansichten

Texel in oude ansichten

Auteur
:   N. Huijsman
Gemeente
:   Texel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2097-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Texel in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Gezicht op Burg-Tex e l bij Aankomst

ljjte-0 Langeveld &. do Rooij, 'rexci.

Den Burg

39. Gezicht op Den Burg in 1905 vanaf het Schilderend. De bebouwing begon toen pas bij het huisje rechts, namelijk een volkslogement van De Wijn, toen weI "hotel de luis aan de ketting" genoemd. Rechts van dit pand werd later de zeevaartschool gebouwd.

40. Weer een stukje Schilderend, namelijk tussen het Groentje en de zeevaartschool, die later achter het huisje links werd gebouwd. De schapenboet rechts van de weg is ook op de voorgaande kaart te zien. Op de voorgrond weer de "deli" met Jan Kaks als koetsier, komend van Oudeschild met post en passagiers. De kaart werd in 1902 verzonden.

j)en .Burg, '~exel, ~eeuaarlschool

41. De zeevaartschool, gebouwd in 1912 en als zeevaartschooI opgeheven in 1932. Daarna diende het pand lange tijd aIs muloschooL Enkele jaren geleden is het pand ingrijpend verbouwd tot dorpshuis.

42. Het gedeelte van de Weverstraat tussen de Parkstraat en de Warmoesstraat in 1903. Op het eind nog de boerderij "Onze Lust" van de familie Bakker en thans nog bewoond door de familie Eelman. Het eerste pand links was de bakkerij van P. de Ruyter; mevrouw De Ruyter zien we in de deuropening en P. de Ruyter naast de beide dames reehts. Het pand reehts was van Jaeob Bakker, de beurtsehipper. In de deuropening staat mevrouw G. Boekel-Bakker, Op deze plaats is nu de Spar gevestigd,

43. Vanuit de Nieuwstraat, nu Burgwal en vroeger ook de "Hollebo1" genoemd (naar de ronde keien links en rechts van de straat), kijken we op een gedeelte van de Parkstraat, circa 1930. Links de garage van Boeke1 (nu een cafe) en daarnaast een nu nog bestaand woonhuis. Het vo1gende huisje met de naast gelegen panden heeft p1aats gemaakt voor het warenhuis van Zegel. Het witte gebouw is nog een gedeelte van het A1gemeen Weeshuis en rechts daarvan de winkel in klompen, touw, enzovoort van Dijksen en een woonhuis. Alle verdwenen door de beschieting op 6 april 1945.

44. De Parkstraat in de jaren dertig in de richting van de Weverstraat. Boven: links nog een gedeelte van de drukkerij van Langeveld & De Rooy, het postkantoor, het woonhuis van de postdirecteur en vervolgens (zie het onderste deel van de kaart) het Algemeen Weeshuis, dat op 6 april 1945 in de "Russen-oorlog" werd verwoest, evenals het postkantoor met het ernaast gelegen woonhuis. Het postkantoor staat nu op de plaats van het Algemeen Weeshuis.

TEXEL, Den Burg Parkslraal

45. De Parkstraat in 1911, nu in de riehting van de Groeneplaats. Reehts weer het woonhuis van de postdirecteur en het postkantoor. De postkar, met Gommert Witvliet als koetsier, zorgde voor het postvervoer naar en van De Waal en De Cocksdorp. Ook de panden links zijn tijdens de beschieting op 6 april 1945 geheel of gedeeltelijk verwoest. Links staan nu de panden van de ABN, firma Zegel, Langeveld & De Rooy en Moerbeek.

46. De Groeneplaats en de Parkstraat in 1899. Thans vinden we hier geen enkel pand meer in de oorspronkelijke staat.

Texel

Marktpleln ? den Burg.

47. De Groeneplaats en het begin van de Parkstraat opnieuw, maar nu in het begin van de jaren twintig. In vergelijking met de voorgaande kaart zijn reeds diverse oude panden door nieuwe vervangen. Op de voorgrond Jaap Boon met zijn ijswagen. Hij verkocht nog ijsjes van twee, twee-eneen-halve, drie, vijf en tien cent. Rechts zien wij de panden van slager Visser, juwelier Bakker, Boekel en Moerbeek. Op de plaats van de panden van Boekel en Moerbeek kwam later de doorbraak naar de Elemert. Links barbier Aakster en op de hoek Zur Miihlen, die ook deze kaart maakte.

48. De Groeneplaats omstreeks 1916. Slechts enkele zware iepen stonden er toen nog voor het "Raaksie". Links zien wij het cafe "Den Burg". Op het rechter deel van het voormalige Vivo-pand staat verrneld: "Meubelmagazijn J.A. Hillen."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek