Tilburg in oude ansichten deel 2

Tilburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.W. Vereijken
Gemeente
:   Tilburg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4079-9
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tilburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Het noordelijk deel van de Heuvel in 1915. Dit gedeelte van de Heuvel werd in de volksmond Koeimert genoemd, omdat hier elke week veemarkt was. Links onder de bomen, achter de drie fraters met hun hoge hoeden, ziet men de ijzeren palen voor het vastbinden van het vee. Rechts vooraan op de foto ziet men de ingang van de Veemarktstraat en in de verte is de spoorwegovergang, waarna de Koestraat begint. Vergelijk dit met de volgende foto's, de nummers 10, 11 en 12.

Heuvel Z. O. zijde

10. lets verder gaande vanuit het standpunt van de vorige foto, in de riehting van de overweg, zag men z6 in 1915 de oostzijde van de HeuveL De hele rij gebouwen is nu verdwenen. Daarvoor in de plaats staan nu het gebouw van de vroegere Amsterdamse Bank en het grote, nieuwe gebouw van de Amrobank. De tramrails van de stoomtram Tilburg-Goirle-Hilvarenbeek-Esbeek-grens buigen hier linksaf de Spoorlaan op naar het spoorwegstation.

met overweg.

11. De noordelijke punt van de Heuvel, die uitliep op de, hier gesloten, spoorwegovergang. Linksaf gaat men de Spoorlaan in. Het eerste gebouw rechts, vanaf de overweg gerekend, is cafe Kras. Daarnaast is cafe ,,'t Centrum" van Toon van der Loo. In het meest rechtse huis vooraan woonde de keel-, neus- en oorspecialist dokter Van Iersel. Geheel vooraan rechts is een deel te zien van een transformatorhuisje van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Deze ronde, staten bouwsels stonden vroeger over de gehele stad verspreid, voor de stroomvoorziening van de diverse wijken. Nu is alles verdwenen, om plaats te maken voor de verkeerskruising Heuvelring-Spoorlaan,

Overweg Heuvel

12. De overweg van de Heuvel naar de Koestraat in 1916. Links vooraan cafe "Spoorzicht" met daarnaast een bakkerswinkel, waarin later de hoedjeswinkel van Ria Hamers- Torremans was gevestigd. Het stalen gevallinks van het midden is de brag voor voetgangers over het spoor, gebouwd in 1894. In de verte het hoekhuis staande op de splitsing Koestraat-Enschotsestraat. Vergelijk hiermee fotonummer 85 in dit boekje. Het paaltje met het opschrift "Halt" gaf de lijn aan waar v66r de voerlui hun wagens moesten laten stilstaan bij gesloten overweg, in verband met het schrikken van de paarden door het voorbij razen van de trein.

TILBURG

Heuvel

13. Voor het nemen van deze foto stond de fotograaf in 1907 op de voetgangersbrug, die te zien is op de vorige foto. Hier kijkt men terug op het noordelijk deel van de Heuvel of Koeimert. In het grote huis, links vooraan op de foto, woonde later dokter Van IerseI. Rechts naast dat huis voerde een smal straatje naar de fabrieken van de Weduwe J.B. de Beer en Zn. en van F.A. Swagemakers. In de in 1928 verlaten fabrieksgebouwen vestigde later Herman van de Waarden zijn Stadsschouwburg en Societeit Amicitia. Op het onbebouwde terre in verderop kwamen later onder andere het huis van KerstensSwagemakers en hotel "Modern". Bekijk daarvoor nog eens foto 10 en in "Tilburg in oude ansichten" deell de nummers 42 en 43.

14. Vanaf de noordelijke punt van de Heuvel een k.ijkje in de Spoorlaan in 1917. Rechts vooraan was cafe Gaillard. De gehele reehterkant van de bebouwing van de Spoorlaan is gesloopt in 1967, om plaats te maken voor de verbreding van de Spoorlaan. Aileen het hoekpunt van de rijweg Spoorlaan-Heuvel, links op de foto, is nag een bruikbaar orientatiepunt voor de huidige situatie. De tramrails, komend vanaf de Heuvel gaan, onder de hoge iepen door, riehting spoorwegstation.

- Willem II straat, TIL BURG.

15. De Willem Il-straat, gezien in de richting Spoorlaan in 1914. Links vooraan de tuin en het gebouw daarnaast van de "Liedertafel Souvenir de Montagnards", gebouwd door de Liedertafel in 1877. In de plaats van de tuin is daar nu de ingang van de bioscopen "Ambassade" en "Camera" en links daarvan staat nu een groot kantoorgebouw. Het huis rechts op de foto, waar de dame voor de deur staat, is als zodanig nu nog ongewijzigd. Het is gebouwd in 1888, volgens een jaartal in de rijk met beeldhouwwerk versierde gevel. Verderop, aan dezelfde kant, ziet men de trapgevels van het in 1910 gebouwde nieuwe postkantoor, op de hoek van de Telegraafstraat. Vergelijk dit met foto 62 in "Tilburg in oude ansichten" deel 1.

7/LBURG

Wi//em II Street

16. De Willem Il-straat, gezien vanuit de Heuvelstraat. Vooraan links de kledingwinkel "Magazijn De Duif", waar nu Peek & Cloppenburg gevestigd is, op de hoek Heuvelstraat-Willem Il-straat. In het gebouw rechts vooraan is nu de zaak van juwelier Pijnenburg. Waar de Willem II-straat een knik naar rechts maakt, achteraan op de foto, is de kruising met de Tuinstraat, die nu de functie heeft van fietsroute.

17. Het post- en telegraafkantoor op de hoek Willem Il-straatTelegraafstraat in 1917. Zie hiervoor ook foto 15. Op dezelfde plaats stond vroeger het oude postkantoor, dat in 1910 werd gesloopt. Vergelijk dit met foto 62 in "Tilburg in oude ansichten" deel 1. Het postkantoor is gesloopt, omdat het niet als zodanig in gebruik was na het tot stand komen van een veel groter gebouw aan de Spoorlaan. Daarbij verdween een karakteristiek gebouw uit Tilburgs oude binnenstad.

Tilb::rg

Post en Telegraafkantcor

TILBURG

Station

18. Het oude station aan de Spoorlaan, dat gebouwd werd bij de aanleg van de spoorverbinding Breda-Tilburg in 1863. Toen kreeg Tilburg haar eerste spoorwegaansluiting. Let op de ruime aanleg van het Stationsplein. Het gebouw in het midden is kort na 1900 met een verdieping aan de voorkant vergroot. Vergelijk daarvoor de foto's 48 en 50 in "Tilburg in oude ansichten" deel I. Deze foto is van 1915.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek