Tilburg in oude ansichten deel 2

Tilburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.W. Vereijken
Gemeente
:   Tilburg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4079-9
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tilburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Het station van Tilburg nadat het in de jaren twintig met een glazen gebouw aan de voorkant werd vergroot. Ook de gevels van de links en rechts van het middelste gebouw staande delen werden naar voren gebracht. Vergelijk hiervoor foto 17. In 1961 is het gehele complex gesloopt in verband met de aanleg van het hoogspoor. Op die plaats staat nu het moderne station, dat een dak heeft dat vrij opgehangen is aan stalen pijlers en dat door het volk "kroepoekdak" wordt genoemd.

Tilburg. poorlaan.

~

?

r~ ..? -.

20. Zo zag men in 1905 vanafhet Stationsplein de ingang van de Langestraat aan de Spoorlaan. In het gebouw links van de Langestraat was hotel Schuster gevestigd. Daama werd het hotel "Victoria". Nu is er het Chinees restaurant "Maan-Sun". Rechts van de Langestraat ziet men cafe "Suisse" van Louis Broecx.

21. Het cafe "Suisse" van de vorige foto is hier verbouwd en I. lorna noemde het hotel-restaurant "Suisse", zoals op de gevel duidelijk staat te lezen. Het terras is voorzien van laurierboornpjes, die men in die tijd op elk gerenommeerd Tilburgs cafeterras kon aantreffen. Het hotel is gesloopt en nu staat er een kantoorgebouw. Rechts van het terras ziet men de inrijpoort van het gebouw van Van Gend & Loos. Later werd daar de garage van HiJ. de Groot gebouwd en nu huist er de VVV.

22. De Spoorlaan, gezien in de richting Heuvel in 1915. In het midden van de foto gaat de Stationsstraat, rechtsaf, de stad in. Links achter de bomen ligt het Stationsplein, hier niet te zien. Vooraan rechts op de foto het terras van hotel-cafe-restaurant Albert Janssen. Nu is daar de Stationsherberg.

23. De Spoorlaan gezien in westelijke richting, staande voor het Stationsplein in 1914. Links vooraan het hotel-cafe-restaurant Albert Janssen, op welke plaats in de jaren dertig het nieuwe hotel P. Mulder verrees en waarin nu de Stationsherberg gevestigd is. De tram rails rechts voeren naar de tramremise en losplaats, die zich bevonden daar waar nu de BBA-busgarage is gelegen.

24. Het interieur van hotel-cafe-restaurant Albert Janssen, dat stond op de hoek van de SpoorlaanStationsstraat. Zie ook foto's 22 en 23. Het cafe-restaurant heeft al elektrische verlichting, voor een deel nog aangebracht in de oude, voormalige gasarmaturen. De foto is van 1911, zodat blijkt dat A. Janssen al vanaf de opening van de elektriciteitscentrale in dat jaar aangesloten is.

Station straat

TILB TRG

25. Gezicht vanuit de Stationsstraat naar het station op de achtergrond. Deze straat is in de vorige eeuw aangelegd vanuit de Nieuwlandstraat recht naar het pasgebouwde station, om een verbinding te krijgen met het centrum. Rechts vooraan het hekwerk van de tum van de Nieuwe Koninklijke Harmonie. Nu staat daar de nieuwe zaal van de Nieuwe Koninklijke Harmonie en een deel van de tuin is nu parkeerterrein. De gebouwen rechts, voorbij het hek staande, zijn in de jaren dertig gesloopt om plaats te maken voor het kantoor der belastingen, op de hoek van de Poststraat.

Spoorlaan, Ti'burg

26. Links de Ambachts- en Industrieschoo! aan de Spoor!aan, geopend in 1904 in de voormalige villa "Guillaume" van de fabrikantenfamilie Pollet. In het gebouw was ook de Weefschoo! ondergebracht, die in 1877 was begonnen in een gebouw staande aan de kant van het oude gemeentehuis aan de Markt. Zie "Tilburg in oude ansichten" dee! 1, foto 17 en 18. In 1929 verhuisde de Weefschoo! naar de nieuw gebouwde textie!schoo! aan de Lange Schijfstraat. Zie ook foto 75 in dit boekje.

27. Ret gebouw van de verzekeringsmaatschappij "De Utrecht", gebouwd in 1898 in een merkwaardige stijl, stond op de hoek van de vroegere Spoorlaan en de Utrechtse straat. De laatste straat is naar het gebouw vemoemd. Ret gebouw stond waar nu de woonflat staat, naast het busstation, aan de Spoorlaan. Ret hekwerk rechts vooraan is van de wollenstoffenfabriek Frans Mutsaerts en Zonen, waarvan nu nog een gebouw als garage in gebruik is. De fabriek had hier, in 1902, al een eigen spoorwegverbinding, zoals blijkt uit de rails die dwars over de Spoorlaan van het spoorwegemplacement komen. De rails links onder de bomen zijn van de stoomtramverbinding met Loon op Zand en Waalwijk.

Groeten uit Tilburg

Spoorlaan.

28. De ingang van de Heilig Hartkerk van de Noordhoek, gezien vanuit het westen. De kerk, in 1898 in de neo-gotische stijl van dr. P.I.H. Cuijpers gebouwd, is in 1975 gesloopt. In het oorspronkelijk plan van architect Cuijpers was tegen de westzijde een grate toren voorzien, maar deze is nooit gebouwd. In 1931 is, in plaats van een toren, een ingangspartij tegen de westgevel gebouwd, in een enigszins afwijkende bouwstijl, De straat links van de kerk was de Industriestraat. Nu is daar de Hart van Brabantlaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek