Tilburg in oude ansichten deel 2

Tilburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.W. Vereijken
Gemeente
:   Tilburg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4079-9
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tilburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Een deel van de muziekinstrumentenfabriek Kessels in 1917. De zandweg is de latere Industriestraat, die vanaf de Noordhoeksekerk dwars over het Bels lijntje en langs Kessels verder evenwijdig met de spoorlijn Tilburg-Breda liep. Ter plaatse staan nu de gebouwen van Van Gend & Loos, aan het rangeerterrein en de losplaats van de Nederlandse Spoorwegen.

l'Iessel s [abriek van muzieklnstrumenlen, <!:iiburg

Elzenstraat met Ursulinenklooster Tilburg

30. Ret Ursulinenklooster, met de daar achter liggende schoolgebouwen aan de Elzenstraat, dat gesloopt werd in 1981. Ret bevatte een Montessori-kleuterschool, een lagereen huishoudschool en een uloschool. Op de achtergrond (in de verte) ziet men vaag de houtzaagmolen van Mathijsen, gebouwd in 1904, die rechts van de Elzenstraat stond, bij de splitsing Elzenstraat-Boomstraat.

31. De watertoren met het kantoorgebouw van de Tilburgse WaterIeidingmaatschappij aan de Bredaseweg in 1914. Achter de bomen ligt het nog onbestrate voetpad. Op het terrein links op de voorgrond kwam later de uitbreiding van de gebouwen van de ververij en wasserij "De Regenboog". De watertoren is als zodanig in gebruik genomen in 1898. Hij werd gebouwd naar een ontwerp van H.P.N. Halbertsma en hij heeft een hoogte van vijftig meter. In 1948 werden bij een restauratie de kantelen van de bovenrand verwijderd.

32. De Bredaseweg, gezien in de riehting Tilburg in 1918. Vooraan reehts ziet men de ingangspoort van de Kromhoutkazerne. De kazerne is in gebruik genomen door het 2e regiment huzaren in 1913. Links ziet men een deel van de nieuwbouw van de ververij en wasserij "De Regenboog Janssen & Bierens", opgerieht in 1891. Daaraehter is tussen de bomen de watertoren te zien. Vergelijk dit met de vorige foto.

-"TILBU RG

~ ?. Mrssienuts, Bredaschewe g

I

33. Het missiehuis van de congregatie van de missionarissen van het Heilig Hart aan de Bredaseweg. In de wandeling "de rooi harten" genaamd, naar het embleem, bestaande uit een geborduurd, rood hart, dat de paters op hun toog droegen. Het gebouw is gebouwd in 1889. De Bredaseweg is hier, in 1907, beplant met jonge born en. Zulke jonge born en, beschermd door een houten omhulsel, zijn op meer foto's uit ongeveer dezelfde tijd van andere plaatsen in de stad te zien.

34. De Bredaseweg tussen de begraafplaats (links op de achtergrond) en de Roggestraat. De jonge bornen van de vorige foto zijn hier al flink uit de kluiten gewassen. Ze zijn gerooid toen rand 1935 de Bredaseweg geasfalteerd werd en er aan weerszijden betonnen fietspaden werden aangelegd. Veel van de woningen die hier te zien zijn, zijn nu van een verdieping voorzien ofverbouwd.

o o

1;;

BREDASCHE WEG. TILBURG.

35. De Bredaseweg bij het kruispunt met de Lange Schijfstraat. Links op de hoek van de Lange Schijfstraat het nu nog bestaande cafe "Pas Buiten". Het kreeg zijn toen toepasselijke naam, omdat het vroeger aan de rand van de bebouwde kom lag, gerekend vanaf het oude centrum. De straat rechtsaf, bij het hek met beelden van de begraafplaats, heet nu Noordhoekring. De huizen rechts vooraan stonden waar nu het plantsoen en parkeerterrein liggen. De foto is uit het prille begin van deze eeuw.

t. Aon'l Kerk

Tilburg

36. De St.-Annakerk stond met het front naar de Capucijnenstraat, op de hoek van de St.-Annastraat. Hier zien we de oostzijde, met links op de voorgrond de pastorie. De kerk is in 1898, naar een ontwerp van I.H. van de Abeelen, in een merkwaardige stijl gebouwd. De kerk is in 1970 gesloopt, mede wegens haar slechte bouwkundige staat, waarin zij geraakt was doordat bij de viering van een jubileum de kerk versierd werd, waarbij overijverige parochianen de trekstangen van de koepel, die in de kerk te zien waren en die in de weg hingen, hebben verwijderd.

37. Zo kwam vroeger de Bredaseweg uit op de Zomerstraat. Rechtsaf ging men richting Korvelseweg en Iinksaf was de Schoolstraat. In de verte ziet men het huis waarin ijzerhandel Van de Muijsenberg was gevestigd en waar nu de Radiobeurs in zit. Het gedeelte van de Zomerstraat recht in het midden in beeld heet nu Heuvelstraat. De gebouwen rechts en links op de voorgrond zijn in 1963 verdwenen voor de aanleg van de Schouwburgring en de situatie is daardoor grondig gewijzigd. De spits van het torentje van de hervormde kerk is juist te zien boven het huis van Briels.

TILBURG

Zomerstraat

38. Dit deel van de voormalige Zomerstraat, nu Heuvelstraat, bestaat als zodanig niet meer. Op de plaats van de meubelwinkel, links vooraan, bouwde Van Boxtel in de jaren dertig zijn nieuwe radiowinkel, die nu nog bestaat. Daarbij werd een nieuwe straat aangelegd, de Raadhuisstraat, die, beginnend bij Van Boxtel, met weer een bocht naar links op de Markt uitkwam. Nu is dat de Kapelhof. De foto geeft de situatie weer van 1913.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek