Tilburg in oude ansichten deel 2

Tilburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.W. Vereijken
Gemeente
:   Tilburg
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4079-9
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tilburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

c.i/burg )ltark!

s ;;

39. De Markt met de Heikese kerk en het gemeentehuis rond de eeuwwisseling. De kerk heeft aan de voorgevel en toren in 1895 een verandering ondergaan. Daarbij werd een ingangsportaal over de gehele breedte aangebouwd en de toren werd in een neo-gotische stijl ommanteld. De gebouwen op de achtergrond rechts zijn verdwenen en op die plaats staat nu onder andere Sporthuis Centrum. Ook is er rechts een doorbraak gemaakt naar de Kapelhof.

Stadhuis - Tilburg.

40. Het gemeentehuis aan de Markt, gebouwd door architect H. van Tulder in 1849 en gesloopt voor de verbreding van de Schouwburgring en de Paleisring. Rechts ziet men hotel "De Gouden Zwaan" van Jos Broeckx, dat in 1929 werd gesloopt. Het stond, rondom geheel vrij gelegen, op de Markt. Vergelijk hiermee ook foto 20 in "Tilburg in oude ansichten" deel L

41. Het interieur van hotel "De Gouden Zwaan" op de Markt in 1927. Zie ook foto 40. Merkwaardig zijn de in een quasi-moorse stijl uitgevoerde bogen boven de tapkast of buffet en de deur rechts. Het hele interieur straalt een zekere voomaamheid uit.

42. Ret moederhuis van de congregatie voor vrouweIijke religieuzen "de zusters van liefde van Onze Lieve Vrouw, moeder van barmhartigheid", in de wandeling "de zusters van den Awen Dek". Ret gebouwencomplex ligt ingesloten tussen Oude Dijk, Nieuwstraat, Nazarethstraat en Kloosterstraat. De congregatie werd gesticht op 23 november 1832 door pastoor Johannes Zwijsen. Ret eerste gebouw rechts aan de Kloosterstraat, naast het gebouw met de trapgevel op de hoek met de Oude Dijk, is het huis met de dertien celletjes, het oudste deel van het complex.

Moederhuis Tilburg

Koor- rlf"r Zlldp~ ("'t"htprJ.. ? .,nt)

43. Het interieur van de kapel van het moederhuis van de zusters van liefde aan de Oude Dijk in 1911. Het rijk(e) (versierde) roomse leven van de zusters komt hier mooi tot uiting.

44. Het oude, en eerste, stadhuis van Tilburg aan de Markt, gebouwd onder architect Henri van Tulder in 1849. Het werd in 1972 gesloopt voor de verbreding van de Schouwburgring. Onder het trapbordes waren vroeger cellen voor arrestanten. De twee lantaarnpalen staan tegenwoordig voor de Heikese kerk. Uiterst rechts ziet men een deel van de Boterhal, waarin vroeger markten en groente- en fruitveilingen werden gehouden.

TILBURG

Zwijstn,traat

45. De Bisschop Zwijsenstraat met op de linkerzijde vooraan het klooster van de zusters van Onze Lieve Vrouw Visitatie, het enige klooster van deze congregatie in ons land. Daarnaast en iets naar voren staat de door pastoor Zwijsen in 1834 gebouwde pastorie. Verderop, voorbij het hek, ziet men het gebouw dat tot 1958 het hoofdbureau van de gemeentepolitie was. Dit gebouw en de daarnaast verderop staande huizen zijn nu verdwenen voor de verbreding van de Schouwburgring. Op de achtergrond ziet men de St-Dionysiuskerk of Heikese kerk.

46. Het monument voor koning Willem II, dat werd opgericht in 1874 op de plaats waar het huis stond waarin de koning in 1849 was overleden. Het monument werd in de jaren dertig voor de verbetering van de verkeerssituatie van de Paleisstraat twaalf meter naar het noorden verplaatst. Bij de aanleg van de Paleisring werd het monument afgebroken en de stukken ervan liggen nog ergens bij publieke werken opgeslagen. De vrouw, links op de voorgrond, is blijkbaar een spinster. Zij vervoert op de kreugel (kruiwagen) een zak met wol, die zij thuis zal gaan spinnen. De bomen achter het hek staan in de tuin van het oude paleis,

47. Het paleis dat koning Willem II in Tilburg liet bouwen en dat hij zelf niet meer heeft bewoond, daar hij voor de voltooiing in 1849 stierf. Het werd gebouwd in de trant van Engelse kastelen of manor houses, door de Tilburgse aannemer Adriaan Goyaerts. Het paleis werd door de erfgenamen afgestaan ten behoeve van de opening van een Rijks Hogere BurgerschooL Deze Willem II-hbs huisde in het gebouw van 1866 tot 1934. In 1936 werd het door Oscar Leeuw verbouwde paleis in gebruik genomen als paleis-raadhuis.

Paleisstraat

Ultg. N. I. Ber-n, A.m.t. 75

48. De Paleisstraat met aan de linkerkant het oude paleis, staande tussen de bomen van de omringende tuin in 1905. Op de achtergrond de huizen aan het Willemsplein. Rechts vooraan staat het huis dat bestemd was voor de rentmeester van koning Willem II. Later woonden er dokter Kieckens en notaris Maas. Vanaf 1932 was er het Natuur Historisch Museum en het Volkenkundig Missiemuseum in gevestigd. Het gebouw met de puntgevel, verderop rechts, is van het kantongerecht. Alle gebouwen rechts op de foto zijn nu verdwenen. Ter plaatse staan nu aan de bredere Paleisring het nieuwe kantongerecht en de flatwoningen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek