Tinaarlo in oude ansichten

Tinaarlo in oude ansichten

Auteur
:   L. Warners
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4829-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tinaarlo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. De Brink in 1935.

Eigenlijk is de Brink in Tinaarlo pas in 1976 in zijn oude luister hersteld. Voor die tijd stond op de Brink al vanaf 1832 een school, een klein gebouwtje met aan de west- en oostzijde twee ramen. Later werd de school opgeknapt en uitgebreid (1887,1916 en 1930, de bovenverdieping). In 1974 werd de school afgebroken en in 1976 werd op de boomplantdag de vrijgekomen ruimte door de schooljeugd volgeplant met jonge eiken.

De Brink in Tinaarlo behoorde niet aan de boermarke, zoals gebruikelijk in veel Drentse dorpen. De families Nijenhuis en Roelfzema waren de eigenaren. Overigens heette de weg aan de noordzijde van de Brink tot 1984 Smeerveenweg. Pas toen werd de straatnaam "Brink" ingevoerd. In de jaren tachtig zijn de straten rondom de Brink verschilIende keren gereconstrueerd.

Ook in 1935 was het kennelijk noodzakelijk iets te doen aan de wegen rondom de Brink. Het waren de beruchte crisisjaren en geld was er niet. In het kader van de "werkverschaffing" werd de zaak toen aangepakt.

Op de foto, van links naar rechts: Jans Eitens, Roelof Kremer, Harm Boer, Jan Holt en Hendrik Stoker. Het jongetje op de foto is Harm Roelfzema.

De boerderij op de achtergrond wordt op het ogenblik bewoond door de familie c.J.P. Thijn.

12. Gezellige grate gezinnen.

Met elkaar op de foto in de , ,baanderhouk" van de boerderij van de familie Klaassens bij het 'Zeegserbrukkie". Tegenwoordig kennen veel dorpen het grote probleem van de vergrijzing. Scholen worden opgeheven of lopen snel terug, omdat er geen kinderen meer in de dorpen geboren worden. In de jaren twintig kende men dat probleem echter niet, al zullen er toen ongetwijfeld wel andere en misschien veel grotere problemen geweest zijn, Op deze foto staan de familie Albert Klaassens en Albert Rossing. De familie Klaassens had negen kinderen (allemaal op de foto), de familie Rossing acht.

Bovenste rij, van links naarrechts: Albert Klaasens (met pijp), Arend Klaassens (staande), Albert Rossing, Tinus Klaassens (staande), Dina Klaassens- Venekamp, Henderkien Rossing- Venekamp, op schoot bij vader Klaassens Jantje Klaassens en op schoot bij moeder Klaassens Bertha Klaassens.

Op de grond, van links naar rechts: Jan Klaassens, Harm Jan Klaassens, Margien Klaassens, Rika Klaassens en Henderkien Klaassens.

13. "Kweeklust" omstreeks 1910.

De familie Geertsema, een rijk Gronings boerengeslacht, bouwde in de omgeving van Tinaarlo drie boerderijen:

"K weeklust", "Veenlust" en "Bouwlust".

"Bouwlust" stond aan het Noord- Willemskanaal op Halfweg. De families Koops en Koekoek hebben er gewoond. Deze boerderij is in de jaren zeventig afgebroken en herbouwd.

"Veenlust" stond aan het "Okkensgat". De familie Okken woonde daar. Ook deze boerderij is afgebroken. Een grote lindeboom wijst nu nog de plaats aan, waar de boerderij gestaan heeft.

Op , , Kweeklust " woonde in het begin van deze eeuw de familie E. Dijkstra. Het was een prachtige boerderij. Een groot heideveld lag toen nog bij de hofstede. Een dochter van de familie Geertsema, mevrouw Brands-Geertsema erfde de boerderij. Bekendheid kreeg deze plaats ook onder de naam "Palmbeach", een plaats waar men zich kon ontspannen. Helaas brandde de boerderij in het begin van de jaren tachtig af. De familie A. Blaauw herbouwt op het ogenblik de boerderij.

Op de foto, van rechts naar links: Maarten Brink, knecht op Kweeklust; Jan Galkema, gast uit Grijpskerk; Enne Dijkstra en de kinderen H. Dijkstra en P. Dijkstra. Daarnaast A. Dijkstra-Karsten, H. Okken, M. Okken, meid op Kweeklust, E. Dijkstra, later getrouwd met J. Doedens; A. Okken en F. Okken.

De versierde linnenwagen is op Kweeklust opgetuigd en is vermoedelijk gebruikt voor een schoolfeest of een bruiloft. Men trouwde vroeger vaak in versierde linnenwagens.

14. Schoo/feest 1919.

Schoolfeest in het dorp was (en is in sommige dorpen nog) een groot feest. Erebogen, versierde wagens, kinderspeIletjes, traktaties voor kinderen ... Voor het rondbrengen van deze traktaties werd altijd een aantal jonge dames van zo'n 17 jaar oud gevraagd. Dat was voor de betrokkenen een hele eer. (Na de Tweede Wereldoorlog heeft de VW tijdens de zomerspelen bij de kinderspelletjes, deze traditie nog jaren voortgezet, maar de bediensters waren toen zo'n 13 jaar oud.

Op de foto van links naar rechts: Henderkien Hilbrands, Eppie Pieters, Harmtien Geerts, Griet Klaassens, Anna Koops, Antje van der Woude en Geertien Luinge.

Zittend, van links naar rechts: Eppie Smeenge, Willemtien Doedens, Roelfien Balten en de schooljuffrouw Van Veen. Deze juffrouw was familie van de heer P. van der Wal, schoolhoofd van 1904 tot 1937 in Tinaarlo.

15. Een eigenfanfare.

Tinaarlo bezit omstreeks 1915 een eigen fanfare. Er waren toen ongeveer twaalf leden en de dirigent was de heer Seffinga uit Paterswolde. Bij allerlei festiviteiten trad de fanfare op. Op de foto is te zien dat hier ijswedstrijden door een gedeelte van het korps werden opgeluisterd. Beroemd schijnt toen het lied geweest te zijn: .Hoezee, de vreugde stijgt ten top."

Omstreeks 1919 is uit deze fanfare de toneelclub O.K.K. (Oefening Kweekt Kunst) ontstaan.

Op de foto van links naar rechts: Roelof Bonder, Egbert Darwinkel, Lammert Aling en Hendrik Aling.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek