Tinaarlo in oude ansichten

Tinaarlo in oude ansichten

Auteur
:   L. Warners
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4829-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tinaarlo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Meisjesvereniging omstreeks 1939.

Bijna aIle lagere-schoolkinderen gingen vroeger naar de Zondagsschool. Maar na de Zondagsschool ontstond er voor veel kinderen min of meer een leegte op geestelijk gebied. Velen hebben dat nooit als een gemis beschouwd, maar anderen zochten toch een vervolg. Ze werden lid van een meisjesvereniging. Ook de meisjes op deze foto werden lid van zo'n vereniging.

De bijeenkomsten werden gehouden in de grote kamer van de boerderij waar nu de familie JeIle de Vries woont aan de Brink. Toen woonde er de familie Tinus Homan en de eigenaar van de boerderij was R. Nijenhuis. De leiding had Roelfien Koops. (Deze familie Koops woont nu nog aan de Meerweg-Sluisweg).

De meisjes brachten de tijd door met lezen en vertellen van bijbelse verhalen, zingen en handwerken. Echt niet zwaar godsdienstig, maar eenvoudig en vooral gezellig.

Op de foto, van links naar rechts, boven: Grietje Kuiper, Grietje Homan, Roelfien Koops, Roelfien Nijdam, Niessien Oostebrink en Niessien Hulzebos.

Onderste rij, van links naar rechts: Sinie Koops, Linie Takens en Tinie Lammers.

17. Zondagsschoolreisje naar Paterswolde in 1935.

Zittend, van links naar rechts: Anne Kregel, Lute Kregel, Geesje Venema, Geertje Homan, Aaltje Steunebrink, Anna Meijering en Jan Meyering.

Tweede rij: Roelof Kuiper, Grietje Barelds, Niesien Oosterbrink, Tini Lammers, Dientje Lammers, Corrie Ganzeveld, Bertha Ganzeveld, Grietje Homan, Mini Homan, Gezinus ter Steeg??, Reint Straat, Harm Jan Meyering en Jantje Zewuster.

Derde rij: mevrouw Oosterbrink, Berend Steunebrink, Jantje van Wijk, Johannes Nicolaas, onbekend, Janna Grozema, meneer Van der Vlucht, dominee Van Enk, Hendrik Darwinkel, Roelof Oosterbrink, Geesje Lammers en Hendrik Kregel.

Vierde rij: Hendrik Kuiper, Koen Steunebrink, Grietje Kuiper, Anje Grozema, Fokkelina Meyering, Jan Bonder, Lammert Darwinkel, Jan Kamphuis, Enne Doedens, Jan Zewuster, Be Ganzeveld en Ko Mennega. Bovenste rij: Popko Kuiper, Klazien Kuiper, Lammie Zewuster, Reina Steunebrink, Dientje Menninga, Wietse Kamphuis, Lammie Meyering, Meintje Kuiper, Marchien Hotzes, Jantinus ter Steeg en Willem Koops. Mevrouw T. Blaauw-Lammers J.d. schreef een prachtig stuk over de Zondagsschool. Haar brief is letterlijk overgenomen.

Dan was er vroeger nog een Zondagsschool in Tinaarlo, die geleid werd door ene Meneer v. d. Vlucht. Naar mijn weten was die man magazijnmeester op de Stichting van Zuidlaren. Het was een Gereformeerde Zondagsschool, maar nu ik ouder word denk ik daar we! eens over na en dan vind ik het nu zo verwonderlijk dat ieder kind er van mijn leeftijd heen ging, wei of geen ge!oof De kosten bedroegen per keer 1 cent. Het werd gehouden in een grate kamer in een huis, dat stond waar nu de winkel van Olthofis. En volgens mij woonde daar toen een zekere Okken. Maar die Van der Vlucht kwam iedere Zondagmiddag lopend van Zuidlaren naar Tinaarlo. En hij was heus niet de jongste en als wij dan bij de Zondagsschool aankwamen en hij was er nog niet, dan gingen wij hem afhalen. Dan werd er haast om gevochten wie aan de hand van die meneer naar Tinaarlo mocht lopeno 1edereen hield van hem.

18. Zangvereniging Tinaarlo omstreeks 1924.

Elke week repeteerde men onder leiding van de heer Balsters uit Groningen in cafe Van Loenen (nu A. Oostebring). En in de wintermaanden gaf men dan een uitvoering. Om het geheel wat aantrekkelijker te maken werd er ook een toneelstukje opgevoerd. De speelsters van dat toneelstukje staan hier op de foto.

Staande, bovenste rij, van links naar reehts: Antje Rossing en Jansje Pieters.

Tweede rij, zittend, van links naar reehts: Jitske Steunebrink, Frouk Maarhuis en Jantje Rossing.

Voorste rij, van links naar reehts: Aafke van Loenen, Henderkien Keun, Janna Stoffers en Wubbeehie Mensies. De uitvoering trok veel publiek. De toesehouwers konden hier genie ten van het stuk "Een stoet witte vrouwen". De zaal was geheel donker en de dames liepen met een kaars in de hand over het toneel, al zingende "Wij brengen u een sehone welkomsgroet" .

De dames in de zaal zijn, van links naar reehts: Anneehie Uildriks, Janie Darwinkel en Dinie Smeenge. Mevrouw Antje Knol- Rossing vertelde dat niet iedereen het in het dorp goed vond dat zij aan een zangvereniging was. Ze werkte als meid en eigenlijk behoorden meiden toeh geen lid van een zangvereniging te zijn ...

19. Toneelvereniging "Door strijd verkregen",

Uit "Oostermoer-Noordenveld" van 12 maart 1932:

Vries-Zuidlaren; Naar we vernemen is alhier een toneelvereeniging opgericht. Tot voorzitter is benoemd de heer H. Koops. Tot de vereeniging, die de naam zal dragen "Door strijd verkregen", traden een veertientalleden toe.

Een foto van 1934 voor het cafe Oosterop te Vries-Zuidlaren, Staande, van links naar rechts: Berend Veendijk, Aaldrik Oosterhop, Arend Kors (Schuilingsoord), Jantje Abbingh (gehuwd met H. Swijghuizen), Hendrik van der Spoel, Harm Koops, Thomas van Wijk en Annie Homan (gehuwd met T. Lamain).

Zittend, van links naar rechts: Sjoerd Kromhout (Westlaren), Aaltje Kind (Zeegse), Rika Kanon (Schuilingsoord) en Wienie Stoffers.

De regisseur Kromhout had een cafe op de hoek van de Tienelsweg-Stationsstraat in Westlaren, nu garage Plantinga.

In 1934 voerde men met veel succes het drama,,'t Scheepje" op. De toneelvereniging was geen "politieke" groep.

20. Zomerfeestin Tinaarlo 1935.

Op drie plaatsen werd vroeger in Tinaarlo een zomerfeest gehouden. Elk jaar in het dorp, georganiseerd door de V.v. V. (Vereniging van Volksvermaken) en om de beurt bij het cafe "De Vriezerbrug" en achter het spoor bij cafe Oosterop. Bij "De Vriezerbrug" en bij Oosterop werden de spelletjes en dergelijke geregeld door een comiteo

Op de foto een prachtige draaimolen van de heer Mekkering uit Eelde bij cafe Oosterop. Op de voorste rij, van links naar rechts: Daan Rijkens, Jan Boer, muzikant onbekend, drummer Piet Schut, accordeonist Arend Kors (beide uit Zuidlaren), Hendrik Menninga, Frits Rijkens en de kinderen Aaldrik Oosterop en Doede Oosterop. Tweede rij, van links naar rechts: onbekend, Annie Homan, Wimke Fransen, Derk Bulthuis, Geert Fransen, Tebberman, Sjoerd Kromhout, RoelofKremer (met sigaret), de jongens Geert Keun en Roelie Nijborg, cafehouder Oosterop, Jannus Reinaardus (in witte kiel) en mevrouw Oosterop. Links achter de ober met sigaret Tinus Takens.

Bovenste rij, helemaallinks: Jacob Koops, de heer Mekkering (met bretels) en de twee jongens rechts Arend Nicolaas en Albert van Wijk (met pet). De jongen in de bovenste rij boven Tebberman is Lammert Aling.

Het feestcomite is natuurlijk te herkennen aan de strikjes. (Of schoon wij veel moeite gedaan hebben de juiste namen te vinden, bestaat de mogelijkheid dat er toch een fout is ingeslopen.)

De andere mensen op de foto zijn feestgangers uit Zeegse en Groningen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek