Tinaarlo in oude ansichten

Tinaarlo in oude ansichten

Auteur
:   L. Warners
Gemeente
:   Zuidlaren
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4829-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Tinaarlo in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. ,,'t Schepershoes",

In 1856 werd dit huis gebouwd. Hendrik Hilbrands, getrouwd met Rika Bruins (de grootouders van de familie Hilbrands, die nu aan de Dorpsstraat woont) was de scheper (schaapsherder) van het dorp. Hij trok bij de boeren langs om's morgens de schapen op te halen, om deze te laten grazen op de heidevelden rondom het dorp. Hij at dan bij de ene en dan weer bij de andere boer. Zijn zoon Albert, getrouwd met Hendrika Bloembergen, was los arbeider en had ook nog zelf zo'n zes koeien en ongeveer anderhalf bunder bouw- en grasland.

In het boerderijtje was een potstal. De mest van de koeien, vermengd met heideplaggen, werd gebruikt om het land te bemesten. De dochters van Albert Hilbrands moesten de heidestruikjes weer van het weiland zoeken, anders ontstonden er moeilijkheden bij het maaien.

Albert verdiende per dag dertig cent en daar kon men in die tijd een achtponds roggebrood voor kopen. De zoon van Albert, Hendrik, moest als schoolkind al helpen bij het plaggen. Door dit plaggen bleef de heide overigens wel in stand. Op het geplagde gedeelte groeide namelijk weer mooie, jonge heide.

De kapschuur achter het huis is van veellatere datum. De oogst werd groter en het koren, rogge en haver moesten toen in de kapschuur. Ook kwam toen de dorsmachine en het met de vlegel dorsen was voorbij.

In 1978 kwam er in het , .Schepershoesie" pas elektriciteit.

22. De Steeg.

De boerderij, waarin nu de familie Steenbergen woont, stamt uit 1747. Op de gevel van de boerderij ziet u nog een zevenanker. De boerderij is natuurlijk verschillende keren hersteld, maar aan de ondermuren en aan de fundamenten werd voorlopig niets gedaan. Toen de familie Steenbergen in 1936 in de boerderij kwam te wonen, "lekte" de zolder nogal als iemand erover liep. Je moest de etensborden dan omkeren. Overal op de zolder lagen stukken zeil. In 1959 is de boerderij geheel herbouwd. Ook de ondermuren en de fundamenten. Toen bleek, dat de fundamenten bestonden uit veldkeien.

De man, die destijds de subsidie voor de verbouwing en dergelijke regelde heeft de jaartalankers gekregen voor het Openluchtmuseum in Amhem. Jammer, dat ze niet op de boerderij in Tinaarlo staan.

Opvallend zijn ook de heggen op de foto. Deze heggen zijn heel erg oud. Ook in de Dorpsstraat en in het Hageneind stonden vroeger overal heggen.

23. Hoofdenwoning openbare lagere school Tinaarlo, Dorpsstraat 21, omstreeks 1910.

Op een kaartje van 1832 staat al een schooltje aangegeven, gelegen op de Brink. Bij deze school stond geen hoofdenwoning. De heer Abel Zwarts (geboren in 1846) was van 1880 tot 1890 onderwijzer in Tinaarlo en van 1890 tot 1904 hoofdonderwijzer. De familie Zwarts woonde in de Dorpsstraat 23. Laterwerd dit huis verbouwd tot een boerderij en de familie Vorenkamp heeft er in gewoond.

De woning van meester Zwarts was geen ambtswoning en in 1904 moest de gemeente dus een nieuwe hoofdenwoning bouwen. De opvolger van de heer Zwarts, meester P. van der Wal, gaf van 1904 tot 1937les in Tinaarlo. In 1905 was de hoofdenwoning klaar, voor die tijd woonde Van der Wal in het Hageneind.

De heer van der Wal was een natuurliefhebber en hij plantte in zijn tuin een groot aantal zeldzame planten. Zijn opvolgers hebben deze planten beschermd en zelfs is het aantal nog uitgebreid.

Van 1937 tot 1965 was de heer W. Vreeling hoofd van de school in Tinaarlo. In 1965 moest de woning grondig worden hersteld. Helaas gingen toen enkele karakteristieke gedeelten verloren. Zo verdween onder andere het mooie portiekje aan de westkant. De opvolger van de heer Vreeling, de heer L. Warners (1965-1989) kocht in 1980 het huis van de gemeente. In 1985 verdween de lagere school en de basisschool kwam er voor in de plaats. Het hoofd werd toen directeur.

Het is niet bekend, welke mensen er op de foto staan.

TINAARLO - Weg van Vries

24. Naamsverandering .

Tinaarlo-Stationsweg Moeilijk om deze plek terug te vinden, totdat plotseling blijkt dat de Dorpsstraat vroeger

Stationsweg genoemd werd.

De boerderij links werd tot 1968 bewoond door de familie H. Darwinkel. Het voorhuis was toen al verbouwd. In 1968 werd het aehterhuis afgebroken en vervangen door een burgerhuis, dat vastgebouwd werd aan het reeds bestaande voorhuis. Er ontstond dus een dubbele woning, die nu bewoond wordt door de familie J. Koops en mevrouw Luinge-Wieland.

De boerderij reehts werd in 1866 gebouwd door Harm Koops. De oude boerderij die op die plaats stond, werd toen afgebroken. In 1925 is de boerderij verbouwd in de tegenwoordige vorm en wordt bewoond door de familie Egbert Brink.

De foto is gemaakt omstreeks 1905. Let u eens op de heggen langs de weg.

TINAARLO - Stationsweg

25. Cafe" Oosterop" - nu "De Doofpot",

Deze foto is genomen vanaf de spoorwegovergang richting Zuidlaren. Opvallend zijn de smalle wegen (er was toen immers veel minder verkeer) en de fraaie boomgroepen. Later zijn er aan de Zuidlaarderweg meer huizen gebouwd.

Of schoon er op de foto "Stationskoffiehuis Vries-Zuidlaren" staat, is dat niet geheel juist. Het echte stationskoffiehuis stond aan de Stationsstraat naast de voormalige pianofabriek van de familie Hahn. Het touringcarbedrijf , ,Rapide" is daar nu in gevestigd. In dat koffiehuis woonde destijds de familie Brands.

In 1870 werd de spoorlijn Assen-Groningen in gebruik genomen. De halte bij Tinaarlo heette Vries-Zuidlaren. De paardetram naar Zuidlaren, die dus startte bij het koffiehuis van de familie Brands, werd in 1920 opgeheven. De tramremises, die op de Achterste Brink (naast de Prins-Bernardhoeve) stonden, werden in 1921 door de familie Hahn naar Tinaarlo vervoerd en omgebouwd tot pianofabriek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek